koncertować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

koncertować

koncertować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. koncertuju koncertujemoj koncertujemy
2. koncertuješ koncertujetej (-taj) koncertujeće
3. koncertuje koncertujetej koncertuja (koncertuju)
aspekt ip
transgresiw koncertujo, koncertujcy, koncertowawši
prezensowy particip koncertowacy
preteritowy particip koncertowany
ł-forma koncertował, koncertowała, koncertowało,
dual: koncertowałoj, plural: koncertowali (koncertowałe)
werbalny substantiw koncertowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. koncertowach koncertowachmoj koncertowachmy
2. koncertowaše koncertowaštej koncertowašće
3. koncertowaše koncertowaštej koncertowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. koncertujmoj koncertujmy
2. koncertuj koncertujtej (-taj) koncertujće
3. koncertuj, njech koncertuje koncertujtej (-taj) njech koncertuja (koncertuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-cer-to-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔnʦeʀtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne koncertowaše je 15x dokładźene, koncertowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] koncert dać; koncert dawać; koncerty dać

Přikłady:

[1] W holi ptački hižo mócnje koncertowachu. (Njechorński)
Wódna ptačina namaj koncertowaše, wjerby mějachu čestnu straž wokoło naju ze złotymi płomjenicami swojich kćějatych mickow. (Njechorński)
Móžnosće koncertowanja měli so na dalše měsacy lěta rozšěrić, wosebje na nalěćo. (Rozhlad 1993)
Krawcowa twórba Ze ß hole w 'programje Judit Kubicec dirigowaše komorny orchester Łužiskeje filharmonije Po koncertowanju w Mnichowje, Augsburgu, Dachau, Berlinje, Kamjencu a Běłej Wodźe wustupi Komorny orchester Łužiskeje filharmonije njedźelu, 21. (Rozhlad 1993)
A střeća - nic bjez programa: Tón serbski wuměłc, kotryž so sprawnje čuje zamołwity za dalše traće našeho luda, so z tym začućom sam zawjaza na zhromadne rozmyslowanje a na z toho wuchadźace zhromadne skutkowanje - potajkim: koncertowana akcija. (Rozhlad 1993)
Z tym nawjaza so na tradiciju koncertowanja z młodymi interpretami składnostnje poslednich festiwalow serbskej kultury. (Rozhlad 1993)
Jeje sobušulerka Jadwiga "Markec koncertowaše ze "Serbskej reju č. (Rozhlad 1993)
Nowum koncertowanja Radworčanow w pohodownym času wobsteješe tón raz w tym, zo běchu sebi Kulowski serbski cyrkwinski chór přeprosyli. (Rozhlad 1992)
Dojědźechu sej po koncertowanju we wšelakich městach Hornjeje Łužicy a tež w sakskej stolicy na mjezynarodne wurisowanje do Brna. (Rozhlad 1992)
Dietrich Scholze Tomaš Žur w Chrósćicach koncertował W přitomnosći mnohich hosći, mjez nimi Praskeho arcybiskopa dr. (Rozhlad 1992)
Jako konkluziju žadaše sej narodny program, aktiwizowacy Serbow do zhromadneho skutkowanja, za wuměłcow koncertowane akcije, mobilizowanje dźiwadła, rozhłosa, kiž móhł lěpje ze swojimi puntami wikować, SN, kiž měli lud hišće bóle do kulturneho žiwjenja mobilizować, wjetšu skedźbnosć zabawnej hudźbje a druhe. (Rozhlad 1992)
Sinfoniske twórby we wulkim wobłuku Budyskeho dźiwadła Portretowy koncert ze sinfoniskimi twórbami w Budyskim NSLDź namaka dosć šěroki wothłós mjez serbskimi kaž tež němskimi wopytowarjemi, byrnjež njewopokaza so tute zarjadowanje runjewon jako wjeršk lětušeho koncertowanja we łužiskej metropoli. (Rozhlad 1999)
Škoda, zo njeje koncertowanje wokomiknje tež w Ketličanskej cyrkwi móžne. (Rozhlad 1999)
W swojich zapiskach wo koncertowanju registruje sej Krawc za lěta 1922 do 1937 cyłkownje 37 hudźbnych predstajenjow w Čěskosłowakskej, wot prěnjeho koncerta na Vinohradach hač k poslednjemu srjedź lěta 1937 w Poděbradach. (Rozhlad 1999)
Tutón jězdźeše mjenujcy husto do susodneje Čěskosłowakskeje republiki, zo by tam - pak ze serbskimi chórami, pak ze solistiskej wobsadku - koncertował, přednošował abo prosće jenož wulku ličbu swojich přećelow wopytował. (Rozhlad 1999)
Werner Měškank Kulturne noticki We wobłuku nalětnjeho koncertowanja Budyskeho Schilleroweho gymnazija na prěnim kónctydźenju apryla pod nawodom wučerja za hudźbu Handrija Wjenka předstaji so prapremjera kompozicije jeho bywšeho šulerja. (Rozhlad 1998)
Za krótki čas so wutwori wuspěšny muski chór, kotryž wobrubjowaše lětne schadźowanki studentow, na serbskich wsach koncertowaše a so ze 26 Llsty 1880-1939, na b. (Rozhlad 1998)
Tute romantiske spěwy z tendencu narodneho wuznaća su nam Serbam dale lube wostali, a někotra z tutych pěsnjow wobhladuje so skerje bóle jako ludowa, dokelž je so do wutrobow ludu zaryła a nic tak jara jako wuměłski spěw, spisany wjacehłósnje a za koncertowanje. (Rozhlad 1996)
Liana Bertók běše w jeho zawostajenstwje slědźiła a kedźbyhódne kuski - dwaj wuměłskej spěwaj z klawěrnym přewodom w Minuetto" - wariacije za ludowe spěwy za klawěr a husle - za koncertowanje spřihotowała. (Rozhlad 1996)
Za koncertowanje pjatk wječor, dnja 17. (Rozhlad 1996)
We wobłuku Budyskeho rjadu ,,Hosźina hudźhy" koncertowaše dnja 25. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]