lichować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

lichować

lichować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. lichuju lichujemoj lichujemy
2. lichuješ lichujetej (-taj) lichujeće
3. lichuje lichujetej lichuja (lichuju)
aspekt ip
transgresiw lichujo, lichujcy, lichowawši
prezensowy particip lichowacy
preteritowy particip lichowany
ł-forma lichował, lichowała, lichowało,
dual: lichowałoj, plural: lichowali (lichowałe)
werbalny substantiw lichowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. lichowach lichowachmoj lichowachmy
2. lichowaše lichowaštej lichowašće
3. lichowaše lichowaštej lichowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. lichujmoj lichujmy
2. lichuj lichujtej (-taj) lichujće
3. lichuj, njech lichuje lichujtej (-taj) njech lichuja (lichuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: li-cho-wać

Wurjekowanje

IPA: liʦhou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne lichowaše je 0x dokładźene, lichowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] lichowarstwo ćěrić

Přikłady:

[1] W městačku, hdźež běchu kóždy tydźeń wot židow wopytane wiki, na wičny dźeń zhromadźizna burskich towarstwow z wokolnosće postajena a tam swarješe so chětro na lichowanje a jebanje židow. (Serbski hospodar 1887)
Sud zasudźi tohodla Bethgu, dźiwajo na joho zacpijomne zmyslenjo, z nuzy druhich dobytk ćahnyć, ke chostanju na 1000 hriwnow, a joho zónu, dla jeje pomocy při tymle lichowanju, k 500 hriwnam chostanja. (Katolski Posoł 1915)
Stari přećiwnicy ratarstwa na lěwej stronje porokowachu buram, zo lichuja. (Katolski Posoł 1915)
Njech skupu ruku pošwikać Bóh nihdy njetrjebał, chcył wotlemjeć ja, lichować, tež to by zatamał. (Zejler)
To su tajcy błazni, kiž bychu słódke płody čestneje a sprócniweje dźěławosće rady jědli a wobohaćili, ale dźěłać so jim njecha, a tuž pytaju na lóše wašnje k temu přińć; to su ćělnosći a njepócćiwosći a wopiłstwu poddani čłowjekojo, kiž chcyli rady strowi a čerstwi, krući a zamóžići wostać, ale tola tež swojim žadosćam wolu činić, tuž ramuja a lichuja na jednym boku, na druhim rozmjetuja, steja za česću a teptaja ju tež z nohomaj. (Zejler)
A generalkommando našoho armeekorpsa tež wozjewja, zo maja nawopak tajcy, kotřiž bychu lichować počinali, njech su to mali abo wulkopřekupcy, tež hnydom bjezsmilne zawrjenjo jich wobchoda wočakować. (Katolski Posoł 1914)
Zo by so z jich pazorow wuwił, pyta wón pomocy póla lichowarja; wot njoho sebi požča za njewuprajnje wulku dań. (Katolski Posoł 1917)
Tajkim lichowanjo skerje zańdźe. (Katolski Posoł 1917)
Tajkim potom skerje mysle na lichowanjo zańdu, hdyž widźa, zo jim wjele njewunjese. (Katolski Posoł 1917)
Za l milijón cyroby so lichowarjam we Bytomju (Beuthen) we Šlezskej wza. (Katolski Posoł 1917)
Pódla toho kiwa jimaj sprawne chostanjo, snadź tež tym, kotřiž su tajke hrěšne lichowanjo zawinowali. (Katolski Posoł 1917)
Nětko pak je tola wójnski hamt přećiwo lichowanju přetłóčił, zo smě posyłki přehladować, wosebje te, kotrež z Bayerskeje du. (Katolski Posoł 1917)
Štóž bohatstwa hromadźi z lichowanjom a danju, hromadźi je za toho, kiž je šćedriwy ke chudym. (Stary zakoń 1973)
Pola tebje bjeru dary za přeliwanje kreje, haj, lichowansku dań přijimuja, z namocu wurubješ swojeho blišeho a zabywaš na mnje. (Stary zakoń 1973)
Jeho su lichowarjo wobstupili. (Radyserb)
Pjenježnik ß poler a pschekupz, a pschipódla nahrabny lichowar. (Radyserb)
So to lichowar a skupz, to hižo prjedy ß (Radyserb)
Přećiwnosće mjez wulkoburami, junkerami, bankowym kapitalom a lichowarjemi na jednej a chudym burstwom a ratarskimi dźěłaćerjemi na druhej stronje pohłubšowachu so na dobro wjesneje buržuazije. (Ćišinski)
Smy přewinyli časy strachow a sucheho chlěba, smy přewinyli časy, hdyž industrijowy kapital a lichowar kruwjacemu burikej za kyrk dźěštaj, hdyž dyrbješe so bur před prošerskim kijom bojeć. (Krawc)
Schtož dołh na rolu nastupa, zarjaduje so po nětcžischim hypohekarnym prawje a tu mohł prajicź: stawa so tu pschi wschěm prawu a pschi wschěch zakonjach skoro hórsche lichowanje, dyžli pschi parschónskim zadołženju. (Serbski hospodar 1886)
František Vydra Wo zmjerzłych dušach a lichowanju L\ Mdrton: Die wahre Geschichte des Jacob Wunschwitz. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]