nakupować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

nakupować

nakupować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. nakupuju nakupujemoj nakupujemy
2. nakupuješ nakupujetej (-taj) nakupujeće
3. nakupuje nakupujetej nakupuja (nakupuju)
aspekt ip
transgresiw nakupujo, nakupujcy, nakupowawši
prezensowy particip nakupowacy
preteritowy particip nakupowany
ł-forma nakupował, nakupowała, nakupowało,
dual: nakupowałoj, plural: nakupowali (nakupowałe)
werbalny substantiw nakupowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. nakupowach nakupowachmoj nakupowachmy
2. nakupowaše nakupowaštej nakupowašće
3. nakupowaše nakupowaštej nakupowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. nakupujmoj nakupujmy
2. nakupuj nakupujtej (-taj) nakupujće
3. nakupuj, njech nakupuje nakupujtej (-taj) njech nakupuja (nakupuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-ku-po-wać

Wurjekowanje

IPA: nakupou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne nakupowaše je 0x dokładźene, nakupowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] kupić; kupować; nakupić; pokupić; pokupować; znakupować; nutř kupować; měć; nazhonić

Přikłady:

[1] Wšak tola wěsće, zo dyrbju cyłu swoju zasłužbu na to nałožić, zo bych wam drasty a chlěba nakupował. (Katolski Posoł 1915)
Wšudźom so prócuja kraj před městami k tomule zaměrej wužić a wjele zažnych běrnow su gmejny nakupowałe. (Katolski Posoł 1915)
Gmejny pak z wjetšoho dźěla njemóža płaćiznu hišće pomjeńšić, dokelž dyrbja najprjedy prjedy droho nakupowane składy wotbyć. (Katolski Posoł 1915)
Je šła k frizerej, a nakupować tež hišće chce, zajutřišim změje wnuk swoje dźesate narodniny. (Krawža)
A potom dźěłaštaj hromadźe protyki, zwotkel brać mobilar; hdy nakupować poslešća a kak to wšo zapiaćić. (Krawža)
Po tym njebě wotpohlad, zakazać, zo njesmě so cyroba po kuskach na wsach nakupować a do městow donošeć. (Katolski Posoł 1917)
Jendźelske knježerstwo je w sejmje namjetowało, zo by so w Iriskej za 1200 millionow hriwnow kraja nakupowało a tamnym wobydlerjam pod přihódnymi wuměnjenjemi přewostajiło. (Katolski Posoł 1913)
Sym w Bělohrodźe někotrych nowych spisowaćelow zeznal a nakupował nowe knihi, wo kotrychž chcu přednošować. (Ćišinski)
Hdyž přimnył mje za prawicu, mi zjewi so takle: ,Na wonjawkach a na wěncach njepřewiwaj žno mi časa, holčo najlubozniše, wjele radšo po šnóry dźi mi susodźinkam sebi, towarškam, po slěborne mi najrjeńše, i 50 bantow róžičkatych sebi nakupuj (Ćišinski)
Nadobo młodźenc tu přiwda so najrjeńši mi, słowo dźeše mi tole: ,Na wonjawkach a na wěncach njepřewiwaj žno mi časa, holčo najlubozniše, wjele radšo po šnóry dźi mi susodźinkam sebi, towarškam, po slěborne mi najrjeńše, 75 bantow róžičkatych sebi nakupuj (Ćišinski)
Města su sej wot wěsteho časa stajnje bóle a hroznišo podobne, nic jenož ze swojimi přeco dale do wysokosće sahacymi wysokodomami, nakupowanskimi centrami a komunikaciskimi halemi, ale tež ze wšěmi tymi šuskacymi a ćěkacymi ludźimi. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Nětko so často při nakupowanju zetkawaja: raz pola Aldija, raz pola Lidla abo tež druhdźe. (Žadyn happy end 2001)
Dokelž běch ze wšeje swojeje wutroby swojemu Bohu swěrny, 'spožči mi Nanajwyši přichilnosć Salmanasara, zo buch ja nakupowar. (Stary zakoń 1976)
Hdyž sym na přikład z mojej maćerju w Kamjencu nakupować a mój rozmołwjamoj so serbsce, da ći druzy ludźo praja, zo smy wukrajnicy. (Protyka 2001)
Wona pak měnješe wonu studiju wo wuchačach, kiž wón hakle wčera wróćił a kotruž wona dźensa w nakupowanskej toši, pódla mlokoweje tity a jednoho jabłuka, domoj njeseše. (Mětowa)
Potom z wěkom škleńcu zawrě a staji ju do nakupowanskeje toše. (Mětowa)
Přimny za nakupowanskej tošu. (Mětowa)
Knjeni Alpersowa nahle poskoči, hrabny za škleńcu a ćěkaše, nakupowansku tošu w ruce, ćěkaše před nim a před sobu. (Mětowa)
Něchtó njeseše jej kłobuk a nakupowansku tošu. (Mětowa)
Steju tam a so njehibam, wosrjedź koridora, prózdny nakupowanski měšk w ruce, dokelž njejsym ničo nakupowała. (Mětowa)
Chwatam do bydlenskeje, nakupowanski měšk klesnu do křesła a dyrbju nětko spěšnje pisać, zo njeby so žana sada, žana ideja z hłowy zhubiła, přetož hewak so na přeco zminje. (Mětowa)


Přełožki[wobdźěłać]