požohnować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

požohnować

požohnować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. požohnuju požohnujemoj požohnujemy
2. požohnuješ požohnujetej (-taj) požohnujeće
3. požohnuje požohnujetej (-taj) požohnuja (požohnuju)


aspekt p
transgresiw požohnujo, požohnujcy, požohnowawši
prezensowy particip požohnowacy
preteritowy particip požohnowany
ł-forma požohnował, požohnowała, požohnowało,
dual: požohnowałoj, plural: požohnowali (požohnowałe)
werbalny substantiw požohnowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. požohnowach požohnowachmoj požohnowachmy
2. požohnowa požohnowaštej požohnowašće
3. požohnowa požohnowaštej požohnowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- požohnujmoj požohnujmy
2. požohnuj požohnujtej (-taj) požohnujće
3. požohnuj, njech požohnuje požohnujtej (-taj) njech požohnuja (požohnuju)Ortografija

Dźělenje słowow: po-žo-hno-wać

Wurjekowanje

IPA: poʒohnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne požohnowaše je 1x dokładźene, požohnowa (móže tež něšto druhe być) 4x.

Synonymy:

[1] žohnować; žohnowanje dać

Přikłady:

[1] Wón jako miłosćiwy Samaritan po zakrawjenych bitwišćach chodźeše a po lazaretach, pokoješe ranjenych, požohnowaše mrějacych a praji k wothladarjam a wothladarkam: Štož najmjeńšomu mojich bratrow činiće, to mi činiće (Mat. (Katolski Posoł 1915)
Jej mamy so dźakować za hordozne postupy a dobyća, z kotrymiž su njebjesa naše brónje požohnowałe. (Katolski Posoł 1915)
Hodźina, na kotrejž so rózarije, litanija, kěrluše spěwachu, skónči so z požohnowanjom. (Katolski Posoł 1915)
Popołdnju Najswjećiše wustajene a w 5 nyšpor z prědowanjom, poswjećenjom Wutrobje Jězusowej a z procesionom, Te Deum a požohnowanjo skónči hnadowne dny. (Katolski Posoł 1915)
Khwatach joho kolebku požohnować. (Katolski Posoł 1915)
Misionar modleše so tři "Wótčenaše" a potom běše swjatočne požohnowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Po nim wobchad z Najswjećišim po kěrchowje a z Te Deum a požohnowanjom skónči so swjatočnosć. (Katolski Posoł 1915)
Kóždy potrjeba požohnowanja z Najswjećišim, wosebje pak młodosć. (Katolski Posoł 1915)
Na kóncu swojeje rěče wudźěli knjez biskop wosadźe prěni króć biskopske požohnowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Na to swjatočnje biskopske požohnowanjo wudźěli a zanjese Te Deum, kotrež cyła cyrkej wuspěwa. (Katolski Posoł 1915)
Potom wudźěli knjez biskop nowowuzwolenej cyrkwinsku swjećiznu, požohnowa a přepoda jej abbatisyny kij, křiž a pjeršćeń. (Katolski Posoł 1915)
Na to wudźěli knjez biskop Bože požohnowanjo, wučita poslednje swjate sćenjo a my wopušćichmy cyrkej. (Katolski Posoł 1915)
Swoje słowa wobzamkny z biskopskim požohnowanjom; k tomu so potom krótka pobožnosć a požohnowanjo z Najswjećišim přizamkny. (Katolski Posoł 1915)
Po firmowanju běchu wšitcy firmowani zasy so do cyrkwje wróćili, hdźež so skónčne modlitwy a požohnowanjo dokonjachu. (Katolski Posoł 1915)
Potom měješe knjez expositus Šindler pobožnosć, kotraž so ze swjatym požohnowanjom skónči. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž primiciant hišće staršiske požohnowanjo dóstał, nastaji so ćah pod zwonjenjom zwonow a spěwanju kěrluša do cyrkwje, hdźež krasne zynki pišćelow swjatočny ćah postrowichu. (Katolski Posoł 1915)
Po Božej mši Te Deum a Bože požohnowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Hišće jónu was wutrobnje prošo, zo byšće so při generalnym woprawjenju na jenym spomnjenych dnjow prawje bohaće wobdźělili a wotpusk horliwje dobywali, wudźělam wam w lubosći biskopske požohnowanjo w mjenje Wótca Syna a Ducha Swjatoho. (Katolski Posoł 1915)
Popołdnju abo z wječora ma so swjatočnosć z wosebitej wójnskej pobožnosću a sakramentalnym požohnowanjom skónčić. (Katolski Posoł 1915)
Swojich w polu stojacych duchownych a wojakow chcyše wopytać, zo by sam so přeswědčił wo duchownym zastaranju swojich po wšelakich jenotliwych formacijach rozpjeršenych wěriwych, zo by k nim porěčał pozběhowace, pobudźace a posylnjace słowa, wurosćene z krutoho zakłada swjateje wěry, zo by jich žohnował a ćežke, woporniwe jich dźěło ze swojim biskopskim požohnowanjom poswjećił. (Katolski Posoł 1915)
Po ćichej Božej mši a biskopskim požohnowanju porěča najdostojniši knjez biskop hišće ze wšelakimi znatymi - wšak joho tola mnozy z našich wojakow jara derje znaja. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]