posylnjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

posylnjować

posylnjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. posylnjuju posylnjujemoj posylnjujemy
2. posylnjuješ posylnjujetej (-taj) posylnjujeće
3. posylnjuje posylnjujetej posylnjuja (posylnjuju)
aspekt ip
transgresiw posylnjujo, posylnjujcy, posylnjowawši
prezensowy particip posylnjowacy
preteritowy particip posylnjowany
ł-forma posylnjował, posylnjowała, posylnjowało,
dual: posylnjowałoj, plural: posylnjowali (posylnjowałe)
werbalny substantiw posylnjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. posylnjowach posylnjowachmoj posylnjowachmy
2. posylnjowaše posylnjowaštej posylnjowašće
3. posylnjowaše posylnjowaštej posylnjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. posylnjujmoj posylnjujmy
2. posylnjuj posylnjujtej (-taj) posylnjujće
3. posylnjuj, njech posylnjuje posylnjujtej (-taj) njech posylnjuja (posylnjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-syl-njo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔsɪlnʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne posylnjowaše je 0x dokładźene, posylnjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] posylnić; posylnjeć; zesylnić; zesylnjeć; zesylnjować; pozbudźić; pozbudźeć; pozbudźować; pohonić; pohonjeć; pohonjować

Přikłady:

[1] Ty mocy posylnjuješ nam k prócy žiwjenskej a njebjo zaswěćuješ we pyši najrjeńšej. (Zejler)
Po zymskich ćěsnosćach posylnjuje nalěćo k nowej mocy, >>w wjeselach wokřewjo koleba žiwjenje so <>Nalěćo<<), >>haj k lubosći wšo wotući<< (>>Na róžownik<<). (Zejler)
Z twojim jasnym swětłom krasnym ćěmne puće rozswětluj, hdyž so hrima a křiž přima, z tróštom wěry posylnjuj. (Zejler)
Z twojim jasnym swětłom krasnym ćěmne puće rozswětluj, hdyž so hrima a křiž přima, z tróštom wěry posylnjuj. (Zejler)
Te wožiwja wutrobu znowa, loft čisty tam wobduwa, posylnjuje, zo ćěło a duša je strowa; na hory kral hodler tež požada sej a hnězdźi tam z lubosću njewuhasnej. (Zejler)
Naš Knjez nas posylnjuje, nam swěru dopomha "Ze wšeho złeho skutka do swojoh' kralostwa Duž cbcemy, lubi, swěrni, z tej brónju wojować, "A wjes' z našim Knjezom we wšitkich bědacb stać. (Wałtar)
Mnohich, hlej, sy powučował a wustatej ruce posylnjował. (Stary zakoń 1973)
Srědk k posylnjenju čuwow Succomalt-Haematogen z Lecihinom je wulkotnje wobswědčeny, krej tworjacy posylnjowacy srědk 144] Bleša 3 hr. (Katolski Posoł 1913)
Nam Serbowstwo znowa so pozběhuje po Łužicach, a narodnosć serbska so posylnjuje we wutrobach. (Ćišinski)
Mjeztym zo so posylnjowachu, hlej, wobstupichu mužojo, prak města, dom, bubnowachu wo durje a prajichu štarcej, hospodarjej domu: ">Wuwjedź nam muža, kotryž je w twojim domje; chcemy jeho spóznać! (Stary zakoń 1976)
Dokelž so poroki posylnjowachu, Lubijskemu radnistwu skónčnje ničo njezby, hač do Wrócława po originalny Wrócławski łochć pósłać. (Wićaz)
Móžemy pomhać z woteběranjom, kiž tola na kóncu Serbow posylnjuje a sylni. (Rozhlad 1993)
Tutón posylnjowacy chlěb a wokřewjaca woda je za tebje najswjećiši sakrament. (Katolski Posoł 1912)
Tež ty wěsće nazhoniš, zo je swjate woprawjenjo posylnjowaca jědź za słaboho, zo jomu dawa nowy lóšt a wutrajnosć k wšomu dobromu. (Katolski Posoł 1912)
Jeli njejsy hižo we tebi namakał sćerpnosć, horliwosć a wjesołosć a jeli so zdaše kaž tamny wbohi nadpadnjeny wot rubježnikow na puću do Jericha, potom snadź wina, zo tutu njebjesku posylnjowacu jědź wšitkich zemskich putnikow njejsy tak často a tak wěriwje wužiwał. (Katolski Posoł 1912)
Přisłušenjo do wjetšoho zwjazka posylnjuje kóždoho jenotliwoho sobustawa. (Katolski Posoł 1912)
Přeco zaso posylnjuje wón swojich připosłucharjow w narodnym wědomju, jich lubosć k domiznje. (Šěca)
Jenož nic horje dać, je moja mysl, a wona posylnjuje mje w sćerpnosći. (Ben Budar)
Budź wjednik tom', kiž zmužiće Do smjertnoh' boja kroči, "Joh' posylnjuj, hdyž wosłabnje, Zo brónje njepołoži. (Katolski Posoł 1916)
Wón k čistej studni wodźi mje a z wodu wochłódźuje, kiž pobožny duch jeho je a dušu posylnjuje po puću jeho sprawnosće, zo njeby spadła do złósće. (Wosadnik 1979)
Nas w dobrych skutkach posylnjuj, k nam z radu, z hnadu přistupuj! (Wosadnik 1979)


Přełožki[wobdźěłać]