pozbudźować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pozbudźować

pozbudźować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pozbudźuju pozbudźujemoj pozbudźujemy
2. pozbudźuješ pozbudźujetej (-taj) pozbudźujeće
3. pozbudźuje pozbudźujetej pozbudźuja (pozbudźuju)
aspekt ip
transgresiw pozbudźujo, pozbudźujcy, pozbudźowawši
prezensowy particip pozbudźowacy
preteritowy particip pozbudźowany
ł-forma pozbudźował, pozbudźowała, pozbudźowało,
dual: pozbudźowałoj, plural: pozbudźowali (pozbudźowałe)
werbalny substantiw pozbudźowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pozbudźowach pozbudźowachmoj pozbudźowachmy
2. pozbudźowaše pozbudźowaštej pozbudźowašće
3. pozbudźowaše pozbudźowaštej pozbudźowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pozbudźujmoj pozbudźujmy
2. pozbudźuj pozbudźujtej (-taj) pozbudźujće
3. pozbudźuj, njech pozbudźuje pozbudźujtej (-taj) njech pozbudźuja (pozbudźuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-z-bu-dźo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔzbudʑou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pozbudźowaše je 12x dokładźene, pozbudźowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pozbudźić; pozbudźeć; pohnuć; pohnuwać; pohonić; pohonjeć; pohonjować; hnuć; rozbudźić; rozbudźeć; rozbudźować; posylnić; posylnjeć; posylnjować; wabić

Přikłady:

[1] Kaž balsam to za jich rany, hdyž wón k nim porěča a jich pozbudźowaše a posylnješe. (Katolski Posoł 1915)
Basnik błyšći so w fabulach ze swojim humorom, ze swojej duchapołnej satiru, ze swojim pozbudźowacym protestom přećiwo socialnej njeprawdźe, ze swojej swojoraznej zamóžnosću wobkedźbowanja, z jimacymi asociacijemi w scenach ze zwěrjećneho, rostlinskeho a čłowjeskeho žiwjenja a z wurunanej mudrosću znajerja žiwjenja serbskeho luda. (Zejler)
Wzajomnje so woni w dźěle pohonjowachu a pozbudźowachu. (Zejler)
Na zakładźe mjenowaneje socialneje struktury we wjednistwach serbskich towarstwow běše móžno, narodne, kultur- zjawne pěstowanje serbskeje hudźby w Kulowje jara pozbudźowacy. (Rozhlad 1998)
To je wotmysł, dokelž njezačuwam tuchwilnu realitu znowa jako jeničce pozbudźowacu abo jako jeničce bjeznadźijnu. (Rozhlad 1998)
Titul a zběrka ",,Wotmach womory ma skerje tych pozbudźować, kiž spytaja abo 'chcedźa wotwobarać womoru, kiž so prócuja liwkosć a letargiju přewinyć. (Rozhlad 1998)
Dopominać chcyła jenož na někotre přikłady tajkeho prócowanja z nowšich literarnych stawiznow: Ota Wićaz pohonjowaše Jakuba LorencZalěskeho do "wozjewjenja jeho romana ,,Kupa zabytych a Vladimir Zmeškal napisa 'k twórbje pozbudźowace předsłowo. (Rozhlad 1998)
čěskich a Kulowskich šulerjow, kak Kulowčanow k narodnej činitosći pozbudźowaše atd. (Rozhlad 1998)
Cyłkownje hodźi so zwěsćić: W swójbje móže so na daledawanje a wuchowanje serbskeje rěče na pozbudźowace abo na wotpokazowace wašnje reagować. (Rozhlad 1998)
Cyłkownje hodźi so zwěsćić: W swójbje móže so na daledawanje a wuchowanje serbskeje rěče na pozbudźowace abo na wotpokazowace wašnje reagować. (Rozhlad 1998)
Wón tež basnješe, tehdy hłownje pozbudźowace basnje, zdźěla skomponowane wot Bj. (Rozhlad 1998)
Kapka połona so měša do pozbudźowaceje cyłkowneje ličby 28 studentow přez to, zo tež lětsa nimamy žanohou studentaku wučerstwa za zakładnu šulu. (Rozhlad 1998)
W tajkich wobstejnosćach je pytnyć, zo móže jeho jenož nutrna lubosć k ródnemu krajej a k zdźědźenej rěči před přeněmčenjom škitać, zo móže jeho jenož železne přeswědčenje w najnutřkownišej wutrobje wuchować za serbski lud, ale jeho tež pozbudźować k trajnej dźěławosći a k wótčinskej woporniwosći z dospołnym sebjezaprěćom. (Ćišinski)
Na druhim městnje smy hižo naspomnili, zo pozbudźowachu wurjadni Słowjenjo Serbowku ze swojimi wopytami a zo so hłownje Vaclav Hanka njesprócniwje wo nju staraše. (Ćišinski)
Z knihu weršow z juskom wótčinskim (i904) wróći so basnik znowa k wótčinskej lyrice, połnej patosa budźacych a pozbudźowacych tonow, mjez kotrymiž tež njepobrachuje jara skutkowna wosobinska nota. (Ćišinski)
Přinošujće porjadnje nastawki, rozprawy, a dopisy, z kotrymiž wbohemu ludej radźiće, sće jemu k pomocy z rozwučowanjom a porjedźenjom wopačnosćow a pozbudźowanjom k starym dobrym serbskim wašnjam we swójbje, we wsy a we wosadźe! (Ćišinski)
Sam wopytowaše hač do smjerće schadźowanki abo sćeleše studowacej młodźinje z cuzby pozbudźowace postrowy. (Ćišinski)
Sym mjelčała, byrnjež začuwała, zo běch nětko ja na rjedźe něšto pozbudźowaceho rjec, ći snano pomhać. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Wón přijomnje pozbudźujo bjesadowaše, ručež pak na zasadne prašenje storčichmoj, wotbočowaše wón na pódlanske wěcy, při wšej přećelnosći a jowialnosći njepřewidny. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Woni wšitcy su ze swojimi twórbami wuznamnje narodnu hudźbu wobohaćili a z njej lud pozbudźowali. (Rozhlad 1994)
Słowo Wótca wjeršneho k dobremu nas pozbudźuješ. (Wosadnik 1979)


Přełožki[wobdźěłać]