powobjedować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

powobjedować

powobjedować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. powobjeduju powobjedujemoj powobjedujemy
2. powobjeduješ powobjedujetej (-taj) powobjedujeće
3. powobjeduje powobjedujetej (-taj) powobjeduja (powobjeduju)


aspekt p
transgresiw powobjedujo, powobjedujcy, powobjedowawši
prezensowy particip powobjedowacy
preteritowy particip powobjedowany
ł-forma powobjedował, powobjedowała, powobjedowało,
dual: powobjedowałoj, plural: powobjedowali (powobjedowałe)
werbalny substantiw powobjedowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. powobjedowach powobjedowachmoj powobjedowachmy
2. powobjedowa powobjedowaštej powobjedowašće
3. powobjedowa powobjedowaštej powobjedowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- powobjedujmoj powobjedujmy
2. powobjeduj powobjedujtej (-taj) powobjedujće
3. powobjeduj, njech powobjeduje powobjedujtej (-taj) njech powobjeduja (powobjeduju)Ortografija

Dźělenje słowow: po-wobje-do-wać

Wurjekowanje

IPA: pou̯obʲedou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne powobjedowaše je 0x dokładźene, powobjedowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Pod dwěmaj hodźinomaj sy lědy powobjedował. (Koch)
Hdyz pozdźišo w jednej z přichodnych wsow derje powobjedowa, zhubi so jeho mjerzanje dla podarmeho wopyta pola hajnikec dospołnje. (Brězan)
Mjez šulerjemi sedźo powobjedowa wón a pochwali prěnje dźěło noweje kuchinskeje wobsadki. (Brězan)
Wón powobjedowa kaž stajnje, hdyž dyrbješe Uška rano na probu, pola staršeju. (Brězan)
Wón powobjedowa, štož jemu dźowka přinjese, za swojim blidom, w swojim domje. (Brězan)
Esesacy w >>Pruskim worjole<< powobjeduja a ćahnu dale. (Brězan)
Jako běchu wschitzy powobjedowali, chodźesche chěžor pó jstwje a porycža chwilku pak s tym, pak s tamnym knjesom, duž ß jeneho ß hoscźa woprascha: ,,Wotmolwcźe mi, luby, na to, s cžim ß to wułožicźe, so ß móhł tajke wulke skutki wuwjescź. (Sykora)
Woltersdorf chwilu na njoh\' popoß a dokelž pola uich doma runje cžaß wobjedowacź, kasasche jemu: ,,Powostań dźenß pschipołdnju pschi naß a powobjeduj ß s nami. (Sykora)
Róžeńčan pjekarka by mi wulku hlinjanu blešu stajiła na wokno, ja bych powobjedował a bych šoł. (Młynkowa)
Po krótkim wutrobnym postrowjenju powobjedowachu wysoke knježstwa na abtowni a podachu so potom na wobhladowanjo nutřkownych klóštrskich rumnosćow, při čimž wulke zajimanjo za wšitko pokazowachu, najbóle knjeni pryncesna, kotraž tu prěni króć přebywaše. (Katolski Posoł 1914)
Tež hišće jako arcybiskop přečini nětčiši bamž někotru hodźinu w pokornej jstwičcy zahrodnikowej, samo druhdy z nim sobu powobjedowa, wosebje hdyž polenta na blido přińdźe. (Katolski Posoł 1914)
Hdyž běštaj jónu zasy w kuchni hromadźe powobjedowałoj, žanoho słowa pak njerěčałoj, ani na so njepohladnyłoj, stany nadobo Jurij, dźěše do jstwy do swojeje křiny a wućahny tam kofejowy młynčk a kofej, a přińdźe zasy do kuchnje. (Katolski Posoł 1917)
Nóžkowachmy tak hač do 122 hodźin, hdyž zastachmy, zo bychmy powobjedowali. (Katolski Posoł 1917)
Wuprajiwši swój dźak za dobry kofej a zajimawu bjesadu, so rozžohnowa, Młodaj čłowjekaj běštaj so tež na wobjed načakałoj hospoza jimaj poskići, zo byštaj hnydom powobjedowałoj, hdźež sedźitaj. (Kubašec)
Toho su Prusojo tež hižo raz takle w pazorach poměli, tehdy smy na farje poslednju staru kokoš za njeho zarězali, zo by powobjedować móhł. (Kubašec)
To mje jara zwjeseli, >>Ale najprjedy powobjedujmy! (Kubašec)
Sym z njej w chwatku powobjedowała a potom z wozyčkom wobjed won wjezła, hdyž jeje synk ze šule přiběza. (Kubašec)
Hač by sama powobjedowała? (Kubašec)
drje z dohladowarku w hajnkowni a tež powobjedował, lěpje hač my. (Kubašec)
Hdźe žony powobjeduja, hač w lěsu nutřka abo na kromje lěsa, so jeho nan wopraša. (Kubašec)
Hdyž běštaj starosławny Budyšin dojěłoj, so runu šćežku, jeno z chwatkom powobjedowawši, na puć do Róžowcow nastajištaj. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]