respektować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

respektować

respektować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. respektuju respektujemoj respektujemy
2. respektuješ respektujetej (-taj) respektujeće
3. respektuje respektujetej respektuja (respektuju)
aspekt ip
transgresiw respektujo, respektujcy, respektowawši
prezensowy particip respektowacy
preteritowy particip respektowany
ł-forma respektował, respektowała, respektowało,
dual: respektowałoj, plural: respektowali (respektowałe)
werbalny substantiw respektowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. respektowach respektowachmoj respektowachmy
2. respektowaše respektowaštej respektowašće
3. respektowaše respektowaštej respektowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. respektujmoj respektujmy
2. respektuj respektujtej (-taj) respektujće
3. respektuj, njech respektuje respektujtej (-taj) njech respektuja (respektuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-spek-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀespektou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne respektowaše je 2x dokładźene, respektowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Prawo staršich na swobodnu wólbu šule so respektuje. (Pomhaj Bóh 1996)
šule so respektuje. (Pomhaj Bóh 1996)
Prawo staršich na swobodnu wólbu šule so respektuje. (Pomhaj Bóh 1996)
šule so respektuje. (Pomhaj Bóh 1996)
Hólcy počachu jeho respektować. (Brězan)
Hłuboka tyšnosć daješe narodnu wolu, kotruž tež Hitlerowe ludanje wo respektowanju prawa druhich ludow na byće wotstronić njemóžeše. (Rozhlad 1993)
Po nastupje fašistiskeho knjejstwa I933 sta so dźěl serbskeje inteligency z woporom hitleroweje demagogije wo respektowanju prawow druhich ludow. (Rozhlad 1993)
Kubłanske zaměry serbskeje šule wobsahuja tež tajke hesła kaž respektowanje druhich nahladow, swoboda a demokratija, toleranca, dorozumjenje z druhimi słowjanskimi narodami. (Rozhlad 1993)
Trěbne je respektowanje cyłkownych skupinskich prawow. (Rozhlad 1993)
Boja 'so, zo ministerski komitej namjety prosće respektować njebudźe. (Rozhlad 1993)
Muski ród wobsedźi wosobowe formy; jich njerespektowanje (rybaki město rybarjo) kwalifikuje so jako zmylk (přir. (Rozhlad 1993)
Woni šwarny dźěl z nich njejsu w swojich dźělach respektowali. (Rozhlad 1992)
Na druhej stronje derje, zo mějachmy wosebje w katolskich Serbach hišće wěstu krućišu, móhłrjec swójbnu zhromadnosć a zo respektowachu knježacy tule jónkrótnu swojoraznosć, njech tež wobhladowachu to snano druhdy jako eksotiske. (Rozhlad 1992)
Což winowatosći nastupa, deje minority respektowas granice togo kraja, źož woni bydle. (Rozhlad 1992)
Proces europskeho zjednoćowanja wuměnja respektowanje prawow narodow a narodnostnych skupin. (Rozhlad 1992)
Nimo toho złoži - z nimale intimnej znajomosću wobstejnosćow - kedźbnosć na žonymandźelske serbskich prócowarjow, kaž na (po pochadźe němsku) Ernestinu Smolerjowu abo Milu Imišowu, kiž podrjadujo so respektowachu a podpěrowachu narodne prócowanja mandźelskich. (Rozhlad 1992)
Direktor to respektowaše. (Młynkowa)
Wojacy ksi_ respektowachu. (Młynkowa)
tola wučer we wsy, wšitcy so jemu napřećo čestnje zadźeržachu, respektowachu jeho, wědźachu, zo k inspektorej chodźeše, njebě scyła žaneje rěče wo tym, to nawopačne wo někim we wsy myslić, a tola jemu dźiwno. (Młynkowa)
Wón dźeržeše ruce před sobu, jako chcył so škitać, nazad běžo měrješe so ze jstwy, a wón předčuwaše, zo tuto ">ty njesměš morić"< kaž šědźiwa starina, starožitnosć, a wutroba to nochcyše wěrić, dokelž to wutroba normalneho čłowjeka, kiž česći žiwjenje a jo respektuje. (Młynkowa)
Pozdźišo běštaj spokojom, zo běchu so tež přiženjeni počasu k swójbje namakali a zo jeje wosebitosće respektowachu. (Krawža)


Přełožki[wobdźěłać]

respect

]] [[:en:respect

(en)]]