rewidować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rewidować

rewidować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rewiduju rewidujemoj rewidujemy
2. rewiduješ rewidujetej (-taj) rewidujeće
3. rewiduje rewidujetej rewiduja (rewiduju)
aspekt ip
transgresiw rewidujo, rewidujcy, rewidowawši
prezensowy particip rewidowacy
preteritowy particip rewidowany
ł-forma rewidował, rewidowała, rewidowało,
dual: rewidowałoj, plural: rewidowali (rewidowałe)
werbalny substantiw rewidowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rewidowach rewidowachmoj rewidowachmy
2. rewidowaše rewidowaštej rewidowašće
3. rewidowaše rewidowaštej rewidowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rewidujmoj rewidujmy
2. rewiduj rewidujtej (-taj) rewidujće
3. rewiduj, njech rewiduje rewidujtej (-taj) njech rewiduja (rewiduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-wi-do-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀeu̯idou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rewidowaše je 0x dokładźene, rewidowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Domašcyna basnisce rozestajiła2 prjedy hač sćahny nětko w tutym 201 wudaću praktisku konsekwencu rewidujo njepřepruwowany uzus. (Rozhlad 1999)
Přeco hišće mějachu zamožite kruhi najsnadniše kubłanje w ludowych šulach za dospołnje dosahace, z tym tež snadne kubłanje wučerja, mjeztym zo za swoje dźěći wosebite měšćanske byrgarske šule a wuběrnych wučerjow žadachu, Přeco hišće - najebać dobreho šěsćlětneho seminarskeho kubłanja - jim wučer ze seminara jenoz ludowy wučer, dokelž njetrjebaše wón po powšitkownym měnjenju wjac hač čitać, pisać, ličić a spěwać móc, Pětr pak, znutřkownje přeswědčeny, zo je ludowy wučer runje tak wažny a dołho zanjechanym dźěćom wšědneho ludu samo trěbniši hač wyši wučer dźěćom hospodarsce zběhnjenych swójbow, zwurazni tež zwonkownje, zo so nječuje mjenje hódny hač kandidat Jurij Wanak abo druzy wučerjo zběhnjenych měšćanskich a wyšich šulow, Štóž na njedźelach porno njemu z Michałskeje abo tež z Pětroweje cyrkwje wuńdźe, hač to měšćanski zastojnik abo wučer z měšćanskich šulow, hač syn zamožiteho překupca abo měšćanskeho radźićela, tón so wuhlada porno čłowjekej swojeho runjeća a dyrbješe snadz swoje předstajenje wo wjesnym wučerju rewidować. (Kubašec)
Na poćehnjenju rewidowaneho, kiž młody, njedawno do rewěra a do Dachaua přibyty, na kósć a kožu wuhłódnjeny a wuwutleny Polak, njedwělomny dopokaz přestupjenja nalězł: srjódki i20 chlěba. (Kubašec)
Budu tež dyrbjeć swoje stojišćo a zadźerženje přećiwo někotrym swojim přećelam rewidować. (Ćišinski)
Wčera dóstach wot konsistorija připis, zo jutře biskop přijědźe šulu rewidować. (Ćišinski)
My so k\ tyd\ zetkamy a rewidujemy 'Nowy zako\ s\ Marka a Luka\ je hotowe, runje smy p\ Janje - farar Mikela je p\ - w\ w tajnym sw\ (Brankačk)
Jedna so wo nowu liniju w Domowinje a wo rewidowanje kongresowych wobzamknjenjow? (Rozhlad 2000)
Hdyž pak so wón jako 117 młody diakon w našej nowej Chwaćanskej cyrkwi přistaji, měješe za prěnju swoju přisłušnosć, mojeho nana w šuli rewidować, kiž hižo swěru štyrceći lět w swojej šuli wučił, To je mojeho nana tak bolało, zo je wón poł lěta po tym na wotpoćink šoł, Wotchad z lubeje Chwaćanskeje šule je jemu tutón lědma wupječeny farark woprawdźe wolóžił, A hišće raz je so mojemu lubemu nanej křiwda stała, a to bohužel zaso na jednej farje, Farar w B, chcyše na dowol a mje jako kandidata poprosy, zo bych jeho přichodnu njedźelu zastupował, Ja to přijach, Po prědowanju mje fararka na wobjed přeprosy, kaž to wašnje, Swój dźak za moju dobroćiwosć wona mi z tymi słowami wupraji: ,Die Lehrer sind jetzt alle grö geworden, Alle lassen ihre Sö studieren, Manche sogar zwei! (Iselt)
To rěka: Hdyž so rěč dale wuwiwa a přeměni, ma so na to myslić, tež bibliju rěčnje rewidować. (Serbski lekcionar 1997)


Přełožki[wobdźěłać]

revise, examine, check

]] [[:en:revise, examine, check

(en)]]