rozwjazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rozwjazować

rozwjazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rozwjazuju rozwjazujemoj rozwjazujemy
2. rozwjazuješ rozwjazujetej (-taj) rozwjazujeće
3. rozwjazuje rozwjazujetej rozwjazuja (rozwjazuju)
aspekt ip
transgresiw rozwjazujo, rozwjazujcy, rozwjazowawši
prezensowy particip rozwjazowacy
preteritowy particip rozwjazowany
ł-forma rozwjazował, rozwjazowała, rozwjazowało,
dual: rozwjazowałoj, plural: rozwjazowali (rozwjazowałe)
werbalny substantiw rozwjazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rozwjazowach rozwjazowachmoj rozwjazowachmy
2. rozwjazowaše rozwjazowaštej rozwjazowašće
3. rozwjazowaše rozwjazowaštej rozwjazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rozwjazujmoj rozwjazujmy
2. rozwjazuj rozwjazujtej (-taj) rozwjazujće
3. rozwjazuj, njech rozwjazuje rozwjazujtej (-taj) njech rozwjazuja (rozwjazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-wja-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɔzu̯ʲazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rozwjazowaše je 0x dokładźene, rozwjazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozwjazać; wotwjazać; wotwjazować; rozrisać; rozrisować; zběhnyć; anulować

Přikłady:

[1] A jeju košenje je kuzłarske košenje: Wono wjaza a rozwjazuje. (Brězan)
A rozwjazuje, štož jeju z druhim a druhimi zwjazuje. (Brězan)
Wjazaš zwjazki ty Plejadow, rozwjazuješ puta Oriona? (Stary zakoń 1973)
Stawa fo po aturskich zakonjach, zo wschě dusyki - a do tutych łuscha hnój z hródźe - so rozwjazuja: z tutoho tłacźa nastawaja nowe hnójne elementy, kaž amoniak, wuhlowa kisalina, sele; jeli so nicžo njestanje, zo tute rozcźěkace elementy fo złoja, rozbrója so pak w powětrje (z toho. (Serbski hospodar 1890)
Ieli na hektar 300, kilogramow hnoja z hródźe nawozymy dha cžini tutón po 3 lětach a elementy rozwjazuja so nimale tak (Serbski hospodar 1890)
Tomu tak njeje; to pak, hdźež tuta kisalina wuběrnje skutkuje, je, zo ju do hromadow lijesch, kotrež so hewak cźežko rozwjazuja, n. (Serbski hospodar 1886)
Dusyki pokazuja swoju móc w tym, zo pak jako cyroba rostlinow słuža a z tym zróst spěchuja, pak, zo elementy role rozwjazuja, potajkim horja, podobnje, kaž cžłowjek to abo druhea pije, nic hłodu dla, ale zo žołdk k jědźi pohonja. (Serbski hospodar 1886)
Woda je, kotraž skutkuje w skoćeću jako rozwjazowacy srědk wšeje picy; jeno hdyž so tasama do cyle židkoho, mojedla wusmuža, přewobroći, potom so hakle rozwjaza a žiwi. (Katolski Posoł 1913)
Tak njemóžeše so jej rozwjazowanska powjesć oficijelnje předčitać. (Katolski Posoł 1912)
Turkojo, wotstupujo ze Stareje Serbije, hromadźa so přećiwo Bołharskej, a wuswobodźerska wójna budźe so mjez Adrianoplom a Čataldźu rozwjazować. (Katolski Posoł 1912)
Grichojo rozwjazuja poćahi k štworozwjazkej, hdźež so hodźi. (Katolski Posoł 1916)
Howjazy hnój je włóžny a zymny a rozwjazuje so z waha; konjacy a wowcži 6 hnój horitej rolu, hnojaca móc pak bórzy rozczěka. (Serbski hospodar 1888)
Foenum graecum ma něschto w sebi, schtož druhe rostliny a płody nimaja: rozwjazuje cyrobu w žołdku a cžini ju za cźěło lěpje požitnu. (Serbski hospodar 1888)
Pschežwana cyroba storcži so do tsecźeho sudobja w žiwocźe a tu pschiprawja so za schtwórte, w kotrymž so rozwjazowanje stawa za krej, mjaso, mloko, tuk atd. (Serbski hospodar 1887)
Rakuske knježerstwo je sudobja, kotrež su z niklom (z kotrehož su nasche 5- a 10nowarje) wulate, zakazało, dokelž so nikl snadno rozwjazuje a cžłowjekej z jědom zawda. (Serbski hospodar 1887)
Tute, kotrež korjeń hłuboko do zemje cźěrja, rozwjazuja zemju a pschiwjedu z hłubiny wschelke płódne elementy, wosebje sele. (Serbski hospodar 1887)
Tejko je wěste, zo je zymna woda při jědźi abo hórzy po njej škódna; tuta rozwjazuje sele, kotrež žołdk k predźěłanju cyroby trjeba a ćěri ju do časa ze žołdka dale. (Serbski hospodar 1887)
Mohł dale dopowědacź, zo kalijowe sele w roli mnohe druhe elementy rozwjazuja, kotrež hakle po lětach rostlinam k wužitku pschińdu, to pak wjedže daloko. (Serbski hospodar 1889)


Přełožki[wobdźěłać]

untie, loose, release

]] [[:en:untie, loose, release

(en)]]