wotwjazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotwjazować

wotwjazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotwjazuju wotwjazujemoj wotwjazujemy
2. wotwjazuješ wotwjazujetej (-taj) wotwjazujeće
3. wotwjazuje wotwjazujetej wotwjazuja (wotwjazuju)
aspekt ip
transgresiw wotwjazujo, wotwjazujcy, wotwjazowawši
prezensowy particip wotwjazowacy
preteritowy particip wotwjazowany
ł-forma wotwjazował, wotwjazowała, wotwjazowało,
dual: wotwjazowałoj, plural: wotwjazowali (wotwjazowałe)
werbalny substantiw wotwjazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotwjazowach wotwjazowachmoj wotwjazowachmy
2. wotwjazowaše wotwjazowaštej wotwjazowašće
3. wotwjazowaše wotwjazowaštej wotwjazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotwjazujmoj wotwjazujmy
2. wotwjazuj wotwjazujtej (-taj) wotwjazujće
3. wotwjazuj, njech wotwjazuje wotwjazujtej (-taj) njech wotwjazuja (wotwjazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-wja-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtu̯ʲazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotwjazowaše je 2x dokładźene, wotwjazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotwjazać; wuwjazać; wuwjazować; wuswobodźić; wuswobodźeć; wuswobodźować; rozwjazać

Přikłady:

[1] Žimachu sej wodu z kudźerjatych włosow a wotwjazowachu sej bleše, kiž mějachu za pasom wisajo. (Koch)
Wona lědy połsta kročel dale čołm wot štoma wotwjazowaše. (Brězan)
Kus ćežki je, rěč zastorčenu krasnić, pyr plěć a wotwjazować němske pasy a jadra pytać w zarosćenej masy a słowa jako družki z pychu kwasnić. (Ćišinski)
Direktor sćerpnje słuchaše a zrozumjejo přinygowaše, Mysleše drje na to, kak je sam, poniženy wot šulskeje holcy, jeje staršeju, šulskeho dohladowarja a škodolubeho staršeho kolegi, z wjesneje wučerskeje słužby ćeknył, Woni dźě tu stawiznu znajachu a to jim jazyk wotwjazowaše, Jan Melda, z wosomlětnym powołanskim nazhonjenjom cyły kónc dale započatkarjow, wobrěčenje wjesnych njedostatkow skedźbnje haćić poča, 24 357 >>Wšo je wěrno, štož wjesnemu ludej porokujemy, Ale štož smy wšitcy při spočatku chcyli, swět spowróćeć, je prawje było, a to dyrbimy dale chcyć. (Kubašec)
Ćim lóže rozemimy, hdyž wyšši wjerch katolskeje cyrkwje tomule jubilejskomu lětej so njecha minyć dać, bjez toho, zo by jako nastupnik swjatoho Pětra w mocy jomu přepodateje połnomocy wjazać a wotwjazować (Mat. (Katolski Posoł 1913)
Tuž dowolamy, so spušćejo na miłosć wšohomócnoho Boha a autoritu swjateju japoštołow Pětra a Pawoła, po mocy wjazać a wotwjazować, Nam, drje bjez našeje zasłužby, wot Boha spožčenej, a słyšawši tež Swojich česćedostojnych bratrow, kardinalow swjateje romskeje cyrkwje, přez tutón pastyrski list wšitkim Khrystusawěriwym wobeju splahow, kotřiž w tutym našim měsće Romje přebywaju abo sem přińdu, dospołny wotpusk wšěch chostanjow hrěchow po wašnju jubileja pod sćěhowacymi wuměnjenjemi. (Katolski Posoł 1913)
M wotwjazuje ze sćěhowacymi słowami: Bóh, smilny Wótc, je přez smjerć a zrowastanjenje swojeho Syna swět ze sobu wujednał a Ducha Swjateho pósłał k wodawanju hrěchow. (Wosadnik 1979)
Tuž će wotwjazuju wot twojich hrěchow w mjenje Wótca a Syna a Ducha Swjateho. (Wosadnik 1979)
Abo njeje to znamjo žiweje wěry, zo košiš ruku, kotraž so dźeń wote dnja dótka Jězusowoho swjatoho ćěła, kotraž telko za tebje wopruje, spochi so za tebje modli, će žohnuje a na spowědźi će wotwjazuje. (Katolski Posoł 1911)
Móže bycž, zo z tołcženjom (cžim dlěje cźim lěpje) w mjedže schowana milina (Electricität) so wotwjazuje, podobnje, kaž dźě to pschi žiwicy so stawa, hdyž dołho z wołmu abo z kocžej wopuschu na nju bijesch, zo schkricžki z njeje sapaja. (Serbski hospodar 1889)


Přełožki[wobdźěłać]

absolve

]] [[:en:absolve

(en)]]