specializować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

specializować

specializować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. specializuju specializujemoj specializujemy
2. specializuješ specializujetej (-taj) specializujeće
3. specializuje specializujetej specializuja (specializuju)
aspekt ip
transgresiw specializujo, specializujcy, specializowawši
prezensowy particip specializowacy
preteritowy particip specializowany
ł-forma specializował, specializowała, specializowało,
dual: specializowałoj, plural: specializowali (specializowałe)
werbalny substantiw specializowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. specializowach specializowachmoj specializowachmy
2. specializowaše specializowaštej specializowašće
3. specializowaše specializowaštej specializowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. specializujmoj specializujmy
2. specializuj specializujtej (-taj) specializujće
3. specializuj, njech specializuje specializujtej (-taj) njech specializuja (specializuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: spe-ci-a-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: speʦializou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne specializowaše je 4x dokładźene, specializowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] to takrjec nowostka, "přetož ,,kwasne wěnčki za zelene, slěborne a złote kwasy běchu 'domena na to specializowanych ludowych basnjerjow, hłownje Hany Budarjoweje (Budarki) z Łaza. (Rozhlad 1992)
Rauß 4 dźěći, z nich běše syn Hermann wobsydnik Dźěžnikečanskeje firmy, kiž specializowaše so spěšnje na twar słomowych prasow z wocla a na transportabelne a elektrisce ćěrjene mlóćawy, wotwobroćichu so hač na jednu dźowku dla jich pozicijow wot serbstwa. (Rozhlad 1992)
W lětomaj 1976-1977 je pobył we wuchodnej Němskej, hdźež je so we wobłuku nowinarstwa specializował. (Rozhlad 1999)
Najprjedy zakładny studij w molerstwje, grafice, rysowanju, pismje, rězbarstwje, pozdźišo specializowanje na polu naloiowaneje a swobodneje grafiki. (Rozhlad 1998)
Najlěpši dopokaz za česćenje cyrkwinskeje hudźby je, zo je jeho dźowka Lubina hižo jako šulerka tak wuběrnje pišćele hrała, zo je pozdźišo hudźbu studowała, so na pišćelowu hudźbu specializowała a mištersce Buxtehudu, Bacha, Regera abo sakralne pišćelowe twórby druhich hudźbnikow hrała. (Rozhlad 1998)
Nadawki wotrjadow su sopotom w štyrjoch "podorganizacijach" dale specializowali. (Rozhlad 1996)
Dokelž běše tema konferency jara powšitkowna, zapřijachu tež konkretne přinoški jara šěroki wobłuk - wone sahachu wot teoretiskich temow hač k jara specializowanym tekstam typa ,,case study". (Rozhlad 1996)
Rostok je so na přirodowědu specializował. (Rozhlad 1996)
Hišće dźensa su tu hospodarjo znaći, kotrymž so morchej lěto wot lěta radźeše \x96 Zarjenkec, Weclichec, Wjacławkec \x85 Woni so na morchej specializowachu. (Krawc)
A na dalše lěto docyła žaneje morcheje do Drježdźan njedóńdźe, dokelž narosće město morcheje wulki zahon mužčrija, a zaso lěto pozdźišo běše so zawod za jědźnu morchej na dźiwje jahły, drozd a łobodu specializował. (Krawc)
Hdyž pak jemu tuto polo zaso počinaše być přewobšěrne, zo by je wšostronsce přeslědźić móhł, specializowaše so hišće raz, mjenujcy na slědženje za małymi mjetelčkami. (Šěca)
Fabrikskich wuhenjow je tam wjele trěbnych było, a domjacy twarcy su so na nje specializowali. (Kubašec)
Tutón docent, kiž so specializuje na zapadosłowjanske rěče (jara derje wobknježi serbšćinu, čěšćinu rěči bjezporočnje) da za nastaće sekcije Mała Slawija nastork a ju zorganizowa. (Rozhlad 1994)
Na polu ekonomiki: Euroregion měł wzajomnje wunošny "joint venturing" staćanow třoch statow stimulować spytać přez poskićowanje podpěry a poradźowanja prawiznikow, specializowanych na zakonje, nastupace hospodarstwo wobdźělenych statow, abo přez iniciěrowanje zetkanjow předewzaćelow wěstych abo přiwuznych wikowanskich wobłukow a rjemjesłow (pjekarstwo. (Rozhlad 2000)
Wón studowaše inženjerstwo wysokotwarstwa, specializowaše so na twar mostow, promowowaše a něšto lět na tutym polu dźěłaše. (Rozhlad 2000)
Bytostnje so to jewi w jeje specializowanym institucionalizowanju w produktiwnej a reproduktiwnej sferje (SLA, NSLDź, LND, SFS a dalše). (Rozhlad 1990)
Jara zahe je so za mediewistiku rozsudźił, w kotrejež wobłuku so na zapadosłowjanske a serbske stawizny specializowaše. (Rozhlad 1990)
Mój z Jakubom Šajbu běchmoj na to specializowanaj. (Rozhlad 1991)
Čim bóle so wědomosć specifikuje a specializuje a čim bóle so mnohosć a spěšnosć wědomostnych informacijow z tym powjetšuje, ćim bóle so móžnosće wědomosće adekwatneho njeprofesionalneho a njeorganizowaneho slědźenja pomjeńšuja. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]

specialize

]] [[:en:specialize

(en)]]