sposrědkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sposrědkować

sposrědkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sposrědkuju sposrědkujemoj sposrědkujemy
2. sposrědkuješ sposrědkujetej (-taj) sposrědkujeće
3. sposrědkuje sposrědkujetej (-taj) sposrědkuja (sposrědkuju)


aspekt p
transgresiw sposrědkujo, sposrědkujcy, sposrědkowawši
prezensowy particip sposrědkowacy
preteritowy particip sposrědkowany
ł-forma sposrědkował, sposrědkowała, sposrědkowało,
dual: sposrědkowałoj, plural: sposrědkowali (sposrědkowałe)
werbalny substantiw sposrědkowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. sposrědkowach sposrědkowachmoj sposrědkowachmy
2. sposrědkowa sposrědkowaštej sposrědkowašće
3. sposrědkowa sposrědkowaštej sposrědkowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- sposrědkujmoj sposrědkujmy
2. sposrědkuj sposrědkujtej (-taj) sposrědkujće
3. sposrědkuj, njech sposrědkuje sposrědkujtej (-taj) njech sposrědkuja (sposrědkuju)Ortografija

Dźělenje słowow: spo-srěd-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: spɔsʀʲɪdkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sposrědkowaše je 0x dokładźene, sposrědkowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] posrědkować; přinjesć

Přikłady:

[1] Na posedźenju bu nadawk před mjeta definowany >>Wona ludowěda) analyzuje sposrědkowanje (jeho přičiny a z nim zwisowace procesy) kulturelnych hódnotow w objektiwacijach a subjektiwacijach. (Rozhlad 1993)
Maćica Serbska sposrědkowa tute požadanje Zwjazkej serbskich spěwarskich towarstwow. (Rozhlad 1993)
Rolf Hrjehor, kiž je spočatk lónšeho lěta hišće na Domowinje dźěłał, je nam tute sposrědkował. (Rozhlad 1993)
Njeprěju pak, zo njemóže wuměłska twórba tež stawizniske wěrnosće, haj fakta sposrědkować. (Rozhlad 1993)
Wone móža wulkej ličbje mjeztym we Wojerecach narodźenych dźěći wjeselo a hordosć na jich ródne město sposrědkować. (Rozhlad 1993)
Wjele wokřewjaceho sposrědkowa so z atolnalnje zapołoženym kruchom "Huberta Krossa Łužiske "krajiny, hdźež čerpa komponist 'połnje ze serbskeje hudźbneje folklory. (Rozhlad 1993)
W cyłku sposrědkowachu wšitcy štyrjo zaćišć wo šěrokosći přitomnostneje serbskeje literatury a kultury. (Rozhlad 1992)
Jednotliwe pojednanja, wobhladamyli sej je bliže, wotbłyšćuja wšelakoru zamóžnosć jich awtorow, "problematiku Serbow ,,cuzemu čitarjej sposrědkować. (Rozhlad 1992)
Chudoba drje jemu studij na wuměłskim wustawje znjemóžni, tola jeho wukubłanje jako litograf we wuměłskim wustawje bratrow Weigang w Budyšinje (1892 - 1900) sposrědkowa jemu trěbne rjemjeslniske zakłady za wuměłske tworjenje. (Rozhlad 1992)
Nimo dalšich zajimawych 'informacijach wo nałožkach, cyrkwjach a druhim sposrědkuja so tež pokiwy za pućowanja abo kuchnju. (Rozhlad 1992)
Je to zdobom tež móžnosć wabjenja, dokelž wozjewimy tute terminy we wšelakich serbskich kaž tež němskich nowinach a sposrědkujemy je wšitkim zajimcam. (Rozhlad 1992)
Pokaza pak so tež wosebje, zo sposrědkuje zwjazk začuće zhromadnosće a zo měł kóždy - tež ze sylnej porciju idealizma - k zwoprawdźenju swojich namjetow dopomhać spytać a hižo jenož nječakać. (Rozhlad 1992)
Ani jeje synej Józefej \x96 mjeztym kapłanej w dalokim cuzym měsće \x96 njeporadźi so, maćeri pokojenje sposrědkować. (A. Nawka)
Konferenca měšćanostow a wjesnjanostow wokrjesa kaž tež dalše konferency a schadźowanja w domje sposrědkowachu dalšich hosći. (Rozhlad 1998)
W tutej hrě je so mi sposrědkowało něšto, štož je wažne za cyłe žiwjenje a za chutne dźěło. (Rozhlad 1998)
Čornakec Zakłady za tworjenje ornamentow sposrědkowachu so mi za čas studija. (Rozhlad 1998)
Dalše postrowne słowa sposrědkowachu přitomnym predsyda Domowiny Jakub Brankačk a wotrjadnik w sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a kulturu dr. (Rozhlad 1998)
Tutón zdźěli je swojemu bratrej Janej Arnoštej Smolerjej, kotryž je dale sposrědkowa do Budyšina. (Rozhlad 1998)
Ministerski prezident Jerzy Buzek jako wažny spěchowar zetkanja sposrědkowa pisomnje swoje přeća. (Rozhlad 1998)
Do wobjednanych wobłukow słušachu procesy standardizacije małych rěčow (mjez druhim předstaji so projekt wutworjenja standardneje dolomitoladinšćiny), wliw aktualnych hospodarskich procesow na to, hač so wužiwa mjeńšinowa abo wjetšinowa rěč, štož so pokaza na přikładźe turizma, dale rěčnopolitiske problemy imigrantow a nazhonjenja z nowymi pedagogiskimi modelemi sposrědkowanja małych rěčow (modely imersije, "podobne našemu WITAJ (Rozhlad 1998)
Awtorojo sposrědkuja cyły rjad zajimawych teoretiskich dopóznaćow a sčinja je za čitarja přez zwjazanje z empiriskimi a historiskimi faktami sćěhujomne. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]

communicate, send, arrange

]] [[:en:communicate, send, arrange

(en)]]