wobžarować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobžarować

wobžarować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobžaruju wobžarujemoj wobžarujemy
2. wobžaruješ wobžarujetej (-taj) wobžarujeće
3. wobžaruje wobžarujetej wobžaruja (wobžaruju)
aspekt ip
transgresiw wobžarujo, wobžarujcy, wobžarowawši
prezensowy particip wobžarowacy
preteritowy particip wobžarowany
ł-forma wobžarował, wobžarowała, wobžarowało,
dual: wobžarowałoj, plural: wobžarowali (wobžarowałe)
werbalny substantiw wobžarowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobžarowach wobžarowachmoj wobžarowachmy
2. wobžarowaše wobžarowaštej wobžarowašće
3. wobžarowaše wobžarowaštej wobžarowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobžarujmoj wobžarujmy
2. wobžaruj wobžarujtej (-taj) wobžarujće
3. wobžaruj, njech wobžaruje wobžarujtej (-taj) njech wobžaruja (wobžaruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-ža-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obʒaʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobžarowaše je 65x dokładźene, wobžarowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] žel być; wobželnosćić; žarować; želić

Přikłady:

[1] Kóždy ju wobžarowasche. (Schmid)
Tehdy Motas ničo njewobžarowaše. (Katolski Posoł 1915)
Knjez kubler Pjech-Miłoćanski wosebje wobžarowaše, zo knježerstwo wjacy k twarej přinošować njecha, hač je přez swoje wobsedźeństwa w Pěskecach, Bóšicach a na Horje nuzowane. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla dyrbi so jara wobžarować, zo njejsu hišće wšitcy wosadni sobustawy! (Katolski Posoł 1915)
Pjenježnik wšak sćahowaše z ramjenjomaj, wobžarowaše, zo nima telko, kasa je nimale prózdna a tróštowaše za dalši přichod. (Katolski Posoł 1915)
A k wobžarowanju nic čisće podarmo! (Katolski Posoł 1915)
Smjerć tak mnohich njewinowatych dyrbi so wobžarować. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla njenuzuje nas k wobdźiwanju, ale wubudźa wjele bóle we nas začuća wobžarowanja a dźělbraća za njezbožowny wopor. (Katolski Posoł 1915)
Swjaty wótc spomina na swoju prěnju encykliku, w kotrejž je surowu wójnu, zatrašne krewjepřeleća wobžarował a nutrne přećo wuprajił, zo bychu knježerstwa wojowacych mocow dźiwajcy na mnohe sylzy, mnohu přelatu krej chwatałe swojim ludam měr dać. (Katolski Posoł 1915)
Je jara k wobžarowanju, zo dyrbi tajki namjet runje z konservativneje strony wuńć, kotraž nam katolikam hewak ze wšěch druhich najbliže stoji. (Katolski Posoł 1915)
Rozprawjer pak tež jara wobžarowaše, zo z powšitkownym dopisowanjom tola přecy klaca. (Katolski Posoł 1915)
Pokazowaše potom na mnohe dopokazy, wobžarowaše naš młody lud a mjenowaše wšelake přikłady na našich wojakach, kotřiž tež wosebje nětkle we wójnje přewjele kurja wonka w polu a w přěrowach. (Katolski Posoł 1915)
Italska abo lěpje wjetši dźěl italskoho ludu ze swojej wójnu je woprawdźe k wobžarowanju, a wón ju tež na žane wašnjo měć njechaše, kaž to po wudyrjenju wójny nahladny italski politikar w "N. (Katolski Posoł 1915)
Jenoho swěrnoho přećela budźe towarstwo drje jako zhubjenoho a mortwoho wobžarować dyrbjeć. (Katolski Posoł 1915)
Najbóle k wobžarowanju je, zo dyrbješe telko ludźi so sobu tepić. (Katolski Posoł 1915)
Ale nic mjenje, haj hišće wjacy widźi jich, kotrychž kóždy we wsy wobžarowaše a z kotrymiž měješe jedyn kaž druhi sobuželnosće jich doma-pytanjow a tyšnosćow dla, kotrež su we swojim žiwjenju ćerpjeć měli. (Katolski Posoł 1915)
Najbóle pak je k wobžarowanju, zo tajke pady nastork dawaja, zo so potom to ratarstwu powšitkownje njesprawnje připisuje. (Katolski Posoł 1915)
Zo su so wšelacy z nich potom w zastojnstwje Serbstwa wzdali, njeje joho wina, je pak to stajnje a husto wobžarował, derje wědźo, "štóž ma młodosć, tón ma přichod. (Katolski Posoł 1915)
Powšitkownje pak bu wobžarowane, zo je wjelečesćeny a zasłužbny knjez nětko swoje předsydstwo złožił. (Katolski Posoł 1915)
Tutón jara wobžarujomny pad napomina ke kedźbliwosći při wobchadźowanju ze skotom. (Katolski Posoł 1915)
Starši kaž dźěći hakle husto přepozdźe potom póznaja a wobžaruja, kajku njemudrosć su činili, zo su narodnosć a swoju maćernu rěč tak preč mjetali. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

mourn

]] [[:en:mourn

(en)]]