wopřisahować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wopřisahować

wopřisahować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wopřisahuju wopřisahujemoj wopřisahujemy
2. wopřisahuješ wopřisahujetej (-taj) wopřisahujeće
3. wopřisahuje wopřisahujetej wopřisahuja (wopřisahuju)
aspekt ip
transgresiw wopřisahujo, wopřisahujcy, wopřisahowawši
prezensowy particip wopřisahowacy
preteritowy particip wopřisahowany
ł-forma wopřisahował, wopřisahowała, wopřisahowało,
dual: wopřisahowałoj, plural: wopřisahowali (wopřisahowałe)
werbalny substantiw wopřisahowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wopřisahowach wopřisahowachmoj wopřisahowachmy
2. wopřisahowaše wopřisahowaštej wopřisahowašće
3. wopřisahowaše wopřisahowaštej wopřisahowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wopřisahujmoj wopřisahujmy
2. wopřisahuj wopřisahujtej (-taj) wopřisahujće
3. wopřisahuj, njech wopřisahuje wopřisahujtej (-taj) njech wopřisahuja (wopřisahuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wopři-sa-ho-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opʃisahou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wopřisahowaše je 3x dokładźene, wopřisahowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wopřisahać; zaroćić; zaroćeć

Přikłady:

[1] Widźach, kak měšnik joho pod šlewjerom wopřisahowanjow do rjećazow putaše, joho šwikaše, z kłokami joho překała. (Katolski Posoł 1915)
Pozbudźace, aktiwne myslenje basnika wopokaza so w prašenju a wopřisahowacej próstwje: >>Časo přichodny, budzeš zakćěć ty? (Zejler)
Brigita žehleše so hač za wuši z hańbu; hněwna teptaše z nohu a pod sylzami wopřisahowaše nana, nic tajkile kał myslić. (Młynkowa)
Holca, blěda a zastróžena, hladaše na mužow, wopřisahujo prošeše a tykaše jimaj ruce napřećo: ">Siggijo, wostań, papa to tak njeměni. (Młynkowa)
W časopisu ,,Zrzesz Kaszebskö\'\' wotći- šćane basnje Labudy dopomłnaja na manifesty, w kotrychž basnik dawnu, mytisku móc Kašubow wopřisahuje a krajanow do solidarity při zachowanju rěče, kultury, tradicije a etniskeje identity namołwja. (Rozhlad 1998)
Hdyž so to stanje, je to cyle w zmysle basnjerki, přetož jej njeńdźe wo sebjezalubowane rozmołwy sama ze sobu, wjele bóle wopřisahuje wona lubosć, rěči z mužom, lubym, kóždymžkuli: ,,Kročate ptakiwona bóle widźeše hač wědźešeźo běštej to wysokej noze čaplekiž w jeansach muža tčeštejw kruće spinanej "tkaninjehdyž noze tak jednu nad druhu złoži. (Rozhlad 1998)
Hišće so hajnk wobaraše, ale hižo jasne, zo podarmo swoje dźěćo wopřisahuje: lubosć tčeše kaž kłok z kwačkami we wutrobje sydomnaćelětneje Hanki. (Brězan)
Hospozy prošo a wopřisahujo za kruwami běžachu, mužojo so z wojerskimi pohončemi wo konje torhaćhu, bijachu a po njeporadźenych pospytach wudźěłane ruki pjasćaćhu, wjećbu z njebjes na rubježne wójsko wołajo. (Kubašec)
Dźěło njewohańbuje; tež bur ma rozdźěłanej ruce, ale smolanej ruce šewca, Jěwa, na tej so chudoba lěpi", Jadwiga młodušku ćetku wopřisahowaše. (Kubašec)
Z powědku wo Salow čanach wopřisahuje awtor staru zhromadnu mysl: Serbsku rěč a kulturu wobchować rěka hromadźe dźeržeć. (Rozhlad 1995)
Wićazowa we swojich smjertnych styskach znowa płakajcy wopřisahowaše, zo njeje z chodojtu, zo njeje ničo krajnemu bohotej načiniła, zo je ze swojimi zaprajenjemi jenož druhim pomhała. (Wićaz)
Z někajkeje přičiny přisahaše naša mać na rybjacy tuk, nichtó jej to wurěčeć njemóžeše, a mje su z tym wšědnje wopřisahowali, zo bych rostł. (Stachowa)
Ale powabne kuzło dyrbi so přeco zas a zaso wopřisahować. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]