wopisować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wopisować

wopisować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wopisuju wopisujemoj wopisujemy
2. wopisuješ wopisujetej (-taj) wopisujeće
3. wopisuje wopisujetej wopisuja (wopisuju)
aspekt ip
transgresiw wopisujo, wopisujcy, wopisowawši
prezensowy particip wopisowacy
preteritowy particip wopisowany
ł-forma wopisował, wopisowała, wopisowało,
dual: wopisowałoj, plural: wopisowali (wopisowałe)
werbalny substantiw wopisowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wopisowach wopisowachmoj wopisowachmy
2. wopisowaše wopisowaštej wopisowašće
3. wopisowaše wopisowaštej wopisowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wopisujmoj wopisujmy
2. wopisuj wopisujtej (-taj) wopisujće
3. wopisuj, njech wopisuje wopisujtej (-taj) njech wopisuja (wopisuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-pi-so-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opisou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wopisowaše je 47x dokładźene, wopisowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wopisać; rozpisać; rozpisować; rysować; rozpowědać; powědać; slubić; předstajić; předstajeć

Přikłady:

[1] Najrjeńscho wopisowasche wón, kak jomu w tamnym wokomiknjenju běsche, hdyž ze zemje pschez rozpuknjenu skału prěni krócź do wulkoho swěta pod rjane módre njebjesa wustupi. (Schmid)
Powšitkownje płaća postajenja, kotrež smy hižo wjacy króć wopisowali. (Katolski Posoł 1915)
Tak zabłudźi so skónčnje prědarjej mjez nohi, hdyž chcyše tón runje srjedź najwjetšoho zahorjenja zadwělowanjo tychle zatamanych wopisować. (Katolski Posoł 1915)
Prawe wašnjo, našomu ludej podawki pola Neuve Chapelle wopisować, by dospołna zjawnosć była. (Katolski Posoł 1915)
Wona wobstoješe w prěnim dźělu z přednoška, w kotrymž wopytowar z belgiskich bitwišćow tute města, wosebje zapusćenja wa Antwerpenje, wopisowaše. (Katolski Posoł 1915)
Štož dyrbješe so njedawno hakle skoro wěrje njepodobne wozjewić, zo běchu so w listach na jatych wojakow cyle njewěrne wobstojnosće wo hrožacym strachu hłoda wopisowałe, wospjetuje so tež w listach do pola. (Katolski Posoł 1915)
Najprjedy wopisowaše nam swój 5- dnjowski wulět do Vogesow a potom powjedaše wo swojich nazhonjenjach w dobytej Belgiskej. (Katolski Posoł 1915)
Padachu z rynkami, mortwi ležachu po dwu a po třoch, husće kaž płotowe łaty, tak wopisowaše jedyn z našich ranjenych smjertne wopory. (Katolski Posoł 1915)
Běchu-li gmejny wšudźom tajkule organisaciju małopřekupcow za rozdźělenjo žiwjeńskich srědkow měłe, drje wyšnosć z ćežka nućena była tajke zarjadowanja postajeć, kaž buchu na spočatku wopisowane. (Katolski Posoł 1915)
Spisaćel, kiž bitwu wopisuje, njemóžeše za šěsć dnjow ze swojim wozom wojowari dosćahnyć, z kotrymiž nadobo wotjěł. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž je na nazhonjenja z wójny 1870 spomnił, kotrež buchu z wobchada wojakow z hubjenymi žónskimi činjene, wopisuje potom dale, kak płódne je joho napominanjo na joho ludźi było: zo bychu na swoju winowatosć napřećo swojim lubym doma spominali a so za wótcny kraj chmani za wójnske wojowanjo zdźerželi. (Katolski Posoł 1915)
To stotnik sam w lisće na swojich swójbnych takle wopisuje (5. (Katolski Posoł 1915)
Missionar Moskopp wopisuje w dlějšim dopisu žiwjenjo missionara čornuchow. (Katolski Posoł 1915)
Antona wopisuja, zo srěnjeje postawy, na bruń barby, žiweju wočow, wysokoho čoła, rjanoho a luboznoho wobliča. (Katolski Posoł 1915)
Tajku dobru swójbu nam Ćišinski tak rjenje wopisuje: \\130\ Čo. (Katolski Posoł 1915)
Rjany podawk wopisuje wojak z Brunjowa w Čechach na pólnej charće: Po zranjenju na polu česće jědźech z wjacy ranjenymi z Wiena do Prahi. (Katolski Posoł 1915)
Kniha winuje němske wójsko ze słowami a wobrazami husto dosć na cyle zehłarne wašnjo wšelakich njeskutkow přećiwo katolskej cyrkwi, mjez tym zo so francózske wójsko jako jeje horliwy zakitar wopisuje. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla spomina tež lětuši "Krajan" wobšěrnje na nju a wosebje z dobrym prawom wopisuje, što su tež Serbjo, přede wšěm katolscy Serbjo woprowali za našu wótčinu. (Katolski Posoł 1915)
Njeje trjeba, zo so tu dołho wužitk tajkich kupowanskich zjednoćenjow šěroko wopisuje, jeno spomnić so móže, zo hižo wjetša ličba městow na najlěpše wašnjo tajke kupowanske zjednoćenja wutrjeba, zo by so lud zastarał, tak n. (Katolski Posoł 1915)
Arnošt Muka rozprawja, wopisujo >>Žiwjenje a skutki Handrija Zejlerja<< (hlej IV. (Zejler)
Zejler so njespokoješe z tym, přirodu, hołu krajinu wopisować. (Zejler)


Přełožki[wobdźěłać]

describe

]] [[:en:describe

(en)]]