wopowědować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wopowědować

wopowědować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wopowěduju wopowědujemoj wopowědujemy
2. wopowěduješ wopowědujetej (-taj) wopowědujeće
3. wopowěduje wopowědujetej wopowěduja (wopowěduju)
aspekt ip
transgresiw wopowědujo, wopowědujcy, wopowědowawši
prezensowy particip wopowědowacy
preteritowy particip wopowědowany
ł-forma wopowědował, wopowědowała, wopowědowało,
dual: wopowědowałoj, plural: wopowědowali (wopowědowałe)
werbalny substantiw wopowědowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wopowědowach wopowědowachmoj wopowědowachmy
2. wopowědowaše wopowědowaštej wopowědowašće
3. wopowědowaše wopowědowaštej wopowědowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wopowědujmoj wopowědujmy
2. wopowěduj wopowědujtej (-taj) wopowědujće
3. wopowěduj, njech wopowěduje wopowědujtej (-taj) njech wopowěduja (wopowěduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-po-wě-do-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opou̯ʲɪdou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wopowědowaše je 0x dokładźene, wopowědowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Nawjedowachmy jich w firmamenće a we hwězdach, kaž w zemi a w kwětkach zybolate wot wšohomócneje ruki pisane pismiki čitać, kotrež móc a mudrosć a dobroćiwosć stworićelowu wopowědowachu. (Katolski Posoł 1915)
Přispěš čas a wopomń swój slub, "zo bychu wopowědowali twoje wulke skutki. (Stary zakoń 1973)
Knjez njeda ani swjatym kmanosće, wopowědować wšě jeho dźiwy, štož je Knjez, Wšehomócny, wobtwjerdźił, zo by wšoswět wobstać móhł před jeho krasnosću: Bjezdno a čłowječu wutrobu wón přeslědźuje, a wša jeje překlepanosć je jemu znata, přetož Najwyši znaje wšitku wědu a hlada na znamjenja časa. (Stary zakoń 1973)
A dale hišće wopowěduj Jahwe wójskow praji: Moje města njech znowa zbožowne zakćěja, a Jahwe budźe smilnje pokojeć Cion a sej znowa wuzwoli Jerusalem. (Stary zakoń 1973)
Ale tej bitwje, kotruž tu wopowědujemy, rěkaja w ß Budyska bitwa. (Radyserb)
Słuša so, kralowe potajnstwo zachować, derje pak je, Bože skutki wozjewjeć a je wopowědować. (Stary zakoń 1976)
Na to měješe knjez praelat Skala serbske pohrjebne prědowanjo, kotrež tudy sćěhuje: "Spominajće na swojich předstajenych, kotřiž su wam wopowědowali słowo Bože, hladajcy na wuchód jich žiwjenja, sćěhujće jich wěru. (Katolski Posoł 1916)
Swjaty Pawoł nam puć pokazuje ze swojim słowom na Hebrejskich: "Spominajće na swojich předstajenych, kotřiž su wam wopowědowali słowo Bože, hladajcy na wuchód jich žiwjenja, sćěhujće jich wěru. (Katolski Posoł 1916)
Wojacy maja prawo na tym, wědźeć, zo so jich ćerpjenja wopowěduja a wulka mnohosć jich mortwych česći a wo jich rjekowskich skutkach dokładnje rozprawja. (Katolski Posoł 1916)
Žona so posydźe, wobja kolenje z rozćahanymaj rukomaj a poča z hłosom, na zdaćo suchim a zymnym, wopowědować podawki poslednich dnjow. (Katolski Posoł 1912)
Hač do dźensnišoho dnja tam hłuche stwjelca jako njewužitna njerodź stoja a zapěskowanomu přistawej a městej, kotrohož kćěw je na wšě časy zašoł, wopowěduja wěčnu njepowalnu wěrnosć: Wšohomócny Bóh sebje a swojich darow hanić njeda! (Katolski Posoł 1912)
Wojak, kiž tehdy sobu, njech to wopowěduje: (Katolski Posoł 1912)
Njewumru, , budu žiwy, a wopowědować budu Knjezowe skutki. (Wosadnik 1979)
Chrysće, přišły kralo, kiž sy přikazał, zo bychmy swjate potajnosće k wopowědowanju twojeje smjerće, doniž njepřińdźeš, swjećili, wšitkich, kotřiž su w tebi wotešli, podźělnych swojeho zrowastanjenja. (Wosadnik 1979)


Přełožki[wobdźěłać]