wotdźeržować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotdźeržować

wotdźeržować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotdźeržuju wotdźeržujemoj wotdźeržujemy
2. wotdźeržuješ wotdźeržujetej (-taj) wotdźeržujeće
3. wotdźeržuje wotdźeržujetej wotdźeržuja (wotdźeržuju)
aspekt ip
transgresiw wotdźeržujo, wotdźeržujcy, wotdźeržowawši
prezensowy particip wotdźeržowacy
preteritowy particip wotdźeržowany
ł-forma wotdźeržował, wotdźeržowała, wotdźeržowało,
dual: wotdźeržowałoj, plural: wotdźeržowali (wotdźeržowałe)
werbalny substantiw wotdźeržowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotdźeržowach wotdźeržowachmoj wotdźeržowachmy
2. wotdźeržowaše wotdźeržowaštej wotdźeržowašće
3. wotdźeržowaše wotdźeržowaštej wotdźeržowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotdźeržujmoj wotdźeržujmy
2. wotdźeržuj wotdźeržujtej (-taj) wotdźeržujće
3. wotdźeržuj, njech wotdźeržuje wotdźeržujtej (-taj) njech wotdźeržuja (wotdźeržuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-dźer-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtdʑeʀʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotdźeržowaše je 9x dokładźene, wotdźeržowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotdźeržeć; zdalować

Přikłady:

[1] Wězo ma farar druhdy wob dźeń wjacore Bože słužby wotdźeržować, wón ma tohodla konje a wóz. (Katolski Posoł 1915)
Dźěći, zhoniwši, zo so w ćahu tež ranjeni wojacy namakaja, njedachu so wotdźeržować, zo bychu jich wopytałe. (Katolski Posoł 1915)
Krajna kulturna rada chce w zwjazku z krajnym sadowym towarstwom kursy za wutrjebanjo sadu a nawarow wotdźeržować. (Katolski Posoł 1915)
Njedaj so tež ty, luby přećelo, wotdźeržować, swoju duchownu haptyku derje we rjedźe měć, a wosebje staraj so, zo hłowny srědk njepobrachuje. (Katolski Posoł 1915)
Farar bydli pola staba a wotdźeržuje Bože słužby pola jenotliwych wotdźělow, wosebje před bitwami, a wudźěla swjate sakramenty. (Katolski Posoł 1915)
Burjo tajkej radźi poß a žito na žane waschnje necźerpesche, ale dokelž chłódki schtomow palaze ß 6 wotdźeržowachu, pschisporichu ß žnje, kłoß ß powetschichu, ß ß podljeschi, a sa njekotre ljeta dyrbjachu hižom na to myß bohate płody w wulkoszi pschedawacź. (Sadowa knižka 1851)
Mersnenje može ß wot nich wotdźeržowacź, hdyž do symy, tak daloko hacž njehdźe korenje 42 du, semju s liszom abo pasdźjerjom pschikryjesch. (Sadowa knižka 1851)
Sajazy hodźa ß tež wotdźeržowacź, hdyž ß posnej nasymi sdónk s mjeschenzu wot hliny a kruwjazeho hnoja aby, schtož je hischcźe ljepsche, s mjeschenzu wot kalka, ß a wody pomasa. (Sadowa knižka 1851)
Roß a deschcź dobremu ß schkodźi, po tajkim ma ß woboje wotdźeržowacź. (Sadowa knižka 1851)
Jeli schtom cžiszje smersnył, dyrbi ß w naljecźu skora na sdónku hacž na snutsknu selenu, kotraž ß precž wsacź neß wotbjelicź, potom s mochom pokrycź, so ß ß wotdźeržuje. (Sadowa knižka 1851)
A hdyž njebudźemy wšě škódne wliwy wot nich wotdźeržować. (Rozhlad 1998)
Wótčenaš, wěrywuznaće a dalše modlitwy - tehdy w domoródnej rěči wotdźeržowachu. (Rozhlad 1998)
Awtor wupraji so mjenujcy skrótka a jasnje k wašnju interpretacije róle Maćicy přez marxistiski stawiznopis: "Wuzběhował wón, zo je wjednistwo Maćicy wotpokazało serbske burske 'hibanje 184849, zo je paktowało z knježacymi klasami, zo wotdźeržowaše dźěławych wot socialnych bojow a zo bojkotowaše załoženje Domowiny. (Rozhlad 1998)
Tale wěrnosć dyrbi će pohonjeć k dobromu, ma će wotdźeržować wot złoho; z krótka: tale wěrnosć ma će swjatosćić. (Katolski Posoł 1917)
Njedam so přez wjele dźěła wot toho wotdźeržować? (Katolski Posoł 1917)
Tohodla by jara njemudrje było, a tež přećiwo wuprajenjam připóznatych katolskich wučencow, bychu-li so tajke dźěći, kotrež hišće dale njejsu, hač zo maja nabožnu wolu a su zwonkownje tež dostojnje přitomne, wot wopyta Božeje mšě wotdźeržowałe. (Katolski Posoł 1917)
W Kamjencu wotdźeržuje so 1. (Katolski Posoł 1917)
To pak je wopačna hańba, kotraž jich husto wotdźeržuje: dokelž so njewěriwy towarš k tomu směje, da radši swojej duši tradać. (Katolski Posoł 1917)
Wina na tym je to, zo lud twjerde pjenjeze hromadźi a tak z wobchoda, hdźež su tola nuznje trěbne, wotdźeržuje. (Katolski Posoł 1917)
Přetož što su kuski,* kotrež su so zasy k nam namakałe a kotrychž zjednoćenych (ü mjenujemy, porno tomu, štož so přecy hišće wot nas wotdźeržuje? (Katolski Posoł 1917)
Zhromadźizny wotdźeržuja so we dźiwadle, starej operi. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

stop, restrain

]] [[:en:stop, restrain

(en)]]