wuformować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wuformować

wuformować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wuformuju wuformujemoj wuformujemy
2. wuformuješ wuformujetej (-taj) wuformujeće
3. wuformuje wuformujetej (-taj) wuformuja (wuformuju)


aspekt p/ip
transgresiw wuformujo, wuformujcy, wuformowawši
prezensowy particip wuformowacy
preteritowy particip wuformowany
ł-forma wuformował, wuformowała, wuformowało,
dual: wuformowałoj, plural: wuformowali (wuformowałe)
werbalny substantiw wuformowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wuformowach wuformowachmoj wuformowachmy
2. wuformowa(še) wuformowaštej wuformowašće
3. wuformowa(še) wuformowaštej wuformowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wuformujmoj wuformujmy
2. wuformuj wuformujtej (-taj) wuformujće
3. wuformuj, njech wuformuje wuformujtej (-taj) njech wuformuja (wuformuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ufɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wuformowaše je 0x dokładźene, wuformowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] formować; sformować; tworić

Přikłady:

[1] A tež w cyklusu šěsć wuměłskich spěwow, opus 21, spěwarka wězo na swoju mnohostronskosć při wuformowanju předležaceho wuměłskeho materiala pokaza. (Rozhlad 1999)
Program so ze wšelakich twarskich kamjenjow wuformuje. (Rozhlad 1999)
Józefa; zadłóń a porsty su anatomisce lědma wuformowane. (Rozhlad 1998)
Brechće serbski tekst: Cyril Kola) Serbski klankodźiwaćelnik: Měrćin Krawc Jurij Krawža Komu drje so tole hišće stało njeje: Čwak drjewa, trochu porězbowany, kruch plastilinaj wuformowany, pomolowany, a hižo posměwa so na tebje wobličo, ćaha grimasy abo płaka abo wudźěra, a hdyž póčnje so samo hibać, rěčeć, štó so to wonej dźiwnej iluziji podal njeby, zo ma žiwu bytosć před sobu? (Rozhlad 1991)
Praske wučomniske lěta su doba zdźěłanja, pytanja pućow, su zeznawanje móžnosćow na šěrokim literarnym polu a runočasnje wuformowanje basnikoweho wuměłskeho nahlada. (Ćišinski)
Ćišinskeho swětonahlad wuformowa so w dobje, hdyž zastupi Bismarckowa diktatura do swojeje najreakcionarnišeje fazy. (Ćišinski)
Vll9 23 Auszieselierung wuformowanje konzinn (łać. (Ćišinski)
Haj, směmy wćipni na to być, što z naprašowanja wuskoči, hač dobudu módro-čerwjeno-běło so błyšćace woči abo wulke, wot wětřika pod Čornobohom swojoraznje wuformowane łužiske wuši! (Rozhlad 1995)
Na druhej stronje pak dóndźe tež k wuformowanju struktury serbskeho narodneho žiwjenja, kiž přez t. (Rozhlad 1995)
Masaryk, Edvard Beneš a Karel Kramař jako ći, kotřiž so wo wuformowanje čěskosłowakskeho stata hižo z lětow 191415 sem prócowachu. (Rozhlad 1994)
Serbja 'wobsedźa ze starodawna narodnu identitu a narodny ideal: Su wuformowany, so njewospjetowacy lud we wob- "łuku etniskeje swójby Sło- 'wjanow, a woni chcedźa swój- sku, originarnu jednoraznosć. (Rozhlad 1994)
Hač zamóže dźensniša zjednoćena Němska wosebitu identitu a wuformowany ideal sposrědkować, njeje poprawom prašenje, kotrež Němcow přewšu měru jima. (Rozhlad 1994)
Slědujuce styri wulicowanja su eksplicitne psikłady za mojo gorjejce psedstajone měnjenje wo wuformowanju resp. (Rozhlad 2000)
Wone maja so tak wuformować a wuformulować, zo móhli nimo mobilizowaceje a orientowaceje tež normowacu funkciju spjelnić. (Rozhlad 2001)
Wone maja so tak wuformować a wuformulować, zo móhli nimo mobilizowaceje a orientowaceje tež normowacu funkciju spjelnić. (Rozhlad 2001)
Wón měješe w sebi móc, literarnje dale wuformować swoju wiziju wo alternatiwje k přewrótej w stawiznach čłowjestwa, k wohroženju čłowjeskosće w stawiznach čłowjestwa, k wohroženju wšeho žiwjenja, nic jenož přez hrožacu militarnu ale tež přez hrožacu ekologisku katastrofu. (Rozhlad 1997)
Wón zmištrowa partije, kotrež so zdzěla jenož sćežka hromadu dźeržeć hodźa, z wulkej woporniwosću a wuformowa hudźbne mysle ze zwukowej čućiwosću. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]