sformować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sformować

sformować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sformuju sformujemoj sformujemy
2. sformuješ sformujetej (-taj) sformujeće
3. sformuje sformujetej (-taj) sformuja (sformuju)


aspekt p
transgresiw sformujo, sformujcy, sformowawši
prezensowy particip sformowacy
preteritowy particip sformowany
ł-forma sformował, sformowała, sformowało,
dual: sformowałoj, plural: sformowali (sformowałe)
werbalny substantiw sformowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. sformowach sformowachmoj sformowachmy
2. sformowa sformowaštej sformowašće
3. sformowa sformowaštej sformowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- sformujmoj sformujmy
2. sformuj sformujtej (-taj) sformujće
3. sformuj, njech sformuje sformujtej (-taj) njech sformuja (sformuju)Ortografija

Dźělenje słowow: s-for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: sfɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sformowaše je 0x dokładźene, sformowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] formować; wuformować; forměrować

Přikłady:

[1] jednore, Hanu Domanic wyšemu wučerjej doporučić, ćešo sej mysle činić z Benom wo tym, kak tomu -- njedźiwajcy wšeho --, zo je lóšo, afriskeho lawa z twjerdeho granita wubić hač z mjechkeje hliny hłowu Uški sformować. (Brězan)
Abo lěpje: so rozmlěło mjez myslemi, kotrež njedachu so do kónca sformować a tuž torso wostachu, hruby a dulojty. (Brězan)
Aktiwity, kotrež běchu prjedy bóle wot wonkownych wliwow sformowane, dyrbja so nětko sylnišo wot indiwiduuma samoho přez jeho hakle so wuwiwace kmanosće tworić, tež z tym, zo ma swobodnu wolu rozsuda. (Rozhlad 1993)
Pytam toho, to, štož je pjelniło moju wutrobu, sformował moje mozy a mjatł moju dušu. (Rozhlad 1992)
Su woni to byli, štož je sformował moje (Rozhlad 1992)
Z tuteje masy sformujemy 12 jenak wulkich kulkow, wuwalamy je w rozdrjebjenych cornflakesach a chłódźimy kulki znajmjeńša hodźinu w chłódźaku. (Protyka 2001)
Wědomostne sformowanje młodeje Ewy Kamińskeje staj wurjadnej wučencaj wowliwnjowałoj: prof. (Rozhlad 1997)
Kocorowe wukony w samostatnym sformowanju zakładow narodneho stila serbskeje hudźby su njeprějomne a wo wjele lět předchadźace nic jeno sugescijam Černeho a Kuby, ale tež Smetany. (Rozhlad 1997)
W Dachauje wono tak wulke, zo móžachu so 40-50 000 muži bjez ćežow a tołkańcy po nim hibać a do kolonow za wotličenje sformować. (Kubašec)
Hdyž so strowi po apelu hnydom na apelnišću do dźěłowych komandow sformowachu a na wšelake dźěłowe městna pochodowachu, njesmědźachu inwalidźa apelnišćo wopušćić a so po hodźinach staća do bloka podać. (Kubašec)
Ćišinski je Młodoserbstwo, pódu swojeho tworjenja, sam wuznamnje sobu sformował. (Ćišinski)
A sam sym nazhonił, zo su tele do keramiki sformowane originelne serbske motiwy w jich wuraznej plastiskosći a sylnych barbach tež rady widźany a wosebje waženy dar, Serbam, Němcam a wukrajnym hosćom. (Rozhlad 1991)
Jeho kroma kaž kroma kelucha sformowana, kaž kćenje lilije. (Stary zakoń 1976)
Kejžorska Němska, Weimarska republika, fašistiski čas, nowonatwar po druhej swětowej wójnje, štyri lětdźesatki NDR běchu politisko-towaršnostny wobłuk, w kotrymž je sej Měrćin Nowak-Njechorński swoje filozofiske a tež wuměłske nahlady sformował. (Rozhlad 1990)
Praji so, zo běda a ból čłowjeka sformujetej. (Ben Budar)
Wšitko ćopłe so hodźeše z rukomaj sformować. (Mětowa)
Hač tute jónu kultiskim zaměram słužachu a hač su wot čłowjeskich rukow sformowane, abo hač jedna so tu wo jednore wupróchnjenje (Auswitterung) šěrawca (Grauwacke) \x96 abo druhe zarjenki kamjeniznow \x96 njeje dowujasnjene. (Serbske powěsće 2003)
Bjarnata Krawcowe skutkowanjew sćinje a swětle Maćicy Serbskeje Měrćin V\ Bjarnat Krawc zastupi wědomje do serbskeho narodneho ziwjenja w lětach, hdyž so serbske narodne hibanje sformowało, ale hdyž woćichła zahoritosć z časa narodneho wozrodźenja. (Rozhlad 1999)
Wone wusko koresponduja z wulkimi figuracijemi 90tych lět, kotrež su bjez šěrokich gestow předewšěm na twar ćěła poćahowane, Zdawa so, jako by Kaiser swoje figury runje tak sformował kaž swoje keramiki" (Chr. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

form, shape

]] [[:en:form, shape

(en)]]