zapućować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zapućować

zapućować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zapućuju zapućujemoj zapućujemy
2. zapućuješ zapućujetej (-taj) zapućujeće
3. zapućuje zapućujetej (-taj) zapućuja (zapućuju)


aspekt p/ip
transgresiw zapućujo, zapućujcy, zapućowawši
prezensowy particip zapućowacy
preteritowy particip zapućowany
ł-forma zapućował, zapućowała, zapućowało,
dual: zapućowałoj, plural: zapućowali (zapućowałe)
werbalny substantiw zapućowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zapućowach zapućowachmoj zapućowachmy
2. zapućowa(še) zapućowaštej zapućowašće
3. zapućowa(še) zapućowaštej zapućowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zapućujmoj zapućujmy
2. zapućuj zapućujtej (-taj) zapućujće
3. zapućuj, njech zapućuje zapućujtej (-taj) njech zapućuja (zapućuju)Ortografija

Dźělenje słowow: za-pu-ćo-wać

Wurjekowanje

IPA: zapuʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zapućowaše je 0x dokładźene, zapućowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] připućować; přićahnyć; přićahować; imigrować; wotpućować

Přikłady:

[1] Před swojim zapućowanjom sym jomu naše zamysły poručił. (Katolski Posoł 1915)
Při wótcnym wohnišću běše po zapućowanju měšnika citara, z kotrejž přichodny martrar so přewodźeše swójbu ze swjatymi spěwami wokřewjejo, ćicha a něma wisała. (Katolski Posoł 1915)
Zastupjerka koncertoweje agentury, kotraž naše pućowanske 5 pasy na lětanišćo přinjesła, mi rozjasni \x96 po tym zo běchu wšitcy čłonojo ansambla z pasami zastarani \x96, zo so tunesiske pósłanstwo spjećuje, mi zapućowanski wizum wupisać. (Koch)
Te-Lavivski profesor twjerdźi dale, zo su stari Židźa pječa hišće zhromadnje ze staroserbskimi kmjenami z ranja do swojich pozdźišich sydlišćow mjez Wódru a Łobjom zapućowali, za čož njeeksistuje pak najmjeńšeho dopokaza. (Rozhlad 1993)
Skónčnje zapućować móc do najrjeńšich kónčin Europy, wotkryća wo zlóstnistwach a překřiwjenjach bywšeho knježerstwa. (Rozhlad 1992)
Mi so zda, moji lubi, my zapućujemy z ćahom! (Młynkowa)
Pozdźišo wšak, hdyž běše předešćnikowy darićel dawno do tych krajow zapućował, hdźež nichtó wjacy předešćnika njetrjeba, přeradźi Pater joho potajnstwo a napismo. (Katolski Posoł 1914)
Błazn to zasłyšawši běžeše do komory před łožo choroho knjeza a wopraša so zrudnje: "Hnadny knježe, słyšu, zo chceš ty zapućować. (Katolski Posoł 1914)
Su dźě japanskich zapućowari dla z Japanskej hižo wjacy króć před wójnu stałe. (Katolski Posoł 1914)
Sym hač do srjedź julija zapućowała. (Katolski Posoł 1917)
Dokelž je pokładnik našoho towarstwa knjez scholastik Žur hač na dalše zapućował, njech so wšě dopisy na redaktora knjeza kapłana Justa sćelu. (Katolski Posoł 1917)
Dokelž je redaktor na chwilu zapućował, dha prosymy, zo bychu so wšě dopisy słali na pokładnika; Hochw. (Katolski Posoł 1917)
Skónčnje so tež najmłódšemu bratrej w hrodźe wostudźi a chcyše někotre dny zapućować. (Ludowe bajki 1955)
A da jednomu pjeć talentow, druhemu dwaj, třećemu jedyn, kóždemu po jeho mocach a zapućowa hnydom. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Basnik praješe, zo runje chinsce wuknje, dokelž bórze do Azije zapućuje rozmołwa pak z tajkim sławnym lěkarjom a jězdźerjom po kongresach by wězo hišće lěpša přihotowanka była hač sto słowow chinsce, kotrež Chinjenjo bjeztoho cyle wěsće změja za někajku družinu sakšćiny. (Brězan)
Kaž wěš, je Žur do Kupjelow zapućował, tuž wša ćeža fararja a kapłana na mni leži. (Ćišinski)
Tola jedyn praji, zo je jara chory, a druhi, zo je zapućował; duž jeho njejsym móhł nadeńć. (Ćišinski)
Dokelž so za někotre njedźele wohladamoj, njecham dołho pisać; wyše toho je tež naš farar zapućował, a tuž mam ja sam cyłu wosadu zastarać a wjele dźěłać. (Ćišinski)
Snadź je Wam hižo znate, zo sym pućowansku podpěru wot Svatoboru dóstał, a tuž so wo ferijach zaso k Wam do Serbow zapućuju. (Ćišinski)
Druhi dzeń so njehodźi koncertować, dokelž wjele sobustawow zapućuje. (Ćišinski)
Wšelakore bu jemu zakazane, njesmědźeše na přikład bjez dowolnosće policije zapućować, štož w prózdninach přeco rady činił. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]

immigrate

]] [[:en:immigrate

(en)]]