zasahować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zasahować

zasahować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zasahuju zasahujemoj zasahujemy
2. zasahuješ zasahujetej (-taj) zasahujeće
3. zasahuje zasahujetej zasahuja (zasahuju)
aspekt ip
transgresiw zasahujo, zasahujcy, zasahowawši
prezensowy particip zasahowacy
preteritowy particip zasahowany
ł-forma zasahował, zasahowała, zasahowało,
dual: zasahowałoj, plural: zasahowali (zasahowałe)
werbalny substantiw zasahowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zasahowach zasahowachmoj zasahowachmy
2. zasahowaše zasahowaštej zasahowašće
3. zasahowaše zasahowaštej zasahowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zasahujmoj zasahujmy
2. zasahuj zasahujtej (-taj) zasahujće
3. zasahuj, njech zasahuje zasahujtej (-taj) njech zasahuja (zasahuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-sa-ho-wać

Wurjekowanje

IPA: zasahou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zasahowaše je 2x dokładźene, zasahowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zapřimnyć; zapřimować; zasahnyć; zahokować; zahoknyć; zakročić

Přikłady:

[1] Haj wšak, tež do našich ćichich wjeskow zasahuje wójna a njeda so ći doćahnyć. (Katolski Posoł 1914)
W perspektiwnych planach stejachu potajkim jako žadanja na literaturu tajke zapřijeća kaž přitomnosći přiwobroćenej<<, >>wobličo socialistiskich wosobinow formowacej<<, >>socialistisko-realistiskej<<, >>do bojow našeho časa zasahowacej<< atd. (Rozhlad 1993)
Łužica ze swojimi stawiznami a tradicijemi stajnje do toho zasahowaše, tež přeměnjenja přez industriju a w ratarstwje. (Rozhlad 1993)
Ma so tuž prašeć kaž za wudobyćemi we wunošku zwoprawdźenja narodnych zajimow Serbow a statneho spěchowanja, tak za splećenosću a přećiwstwom statneho zasahowanja a stronsko-běrokratiskeho reglementěrowanja kaž tež skónčnje za zjawami represijow. (Rozhlad 1993)
Wusahowaca po 'wašnju powědanja w kritizowanju zahubnych zasahowanjow do přirody hatoweje krajiny a w pospyće, sej swójsku ,,kupičku njezranjeneje, "njeskaženeje přirody stworić, je M. (Rozhlad 1992)
Abo přećiwo njemu jako ,,wuraz znowa wubudźeneje narodneje a nabožneje wole do "dalšeho traća před sto lětami, přećiwo tym, kotřiž hišće 1942 serbsku módroběłočerwjenu barbu pokazowachu (a z tym gestapo rozčerćichu), přećiwo nim jako protest na komunistiske zasahowanje do serbskeho žiwjenja, přećiwo serbskej woli, serbskemu wuznaću? (Rozhlad 1992)
Po změnje lětstotka je spóznać, zo Krawc zabjerje krok po kroku wažne městno w Maćicy, hdźež pak so njewobmjezuje na wuhotowanje koncertow, ale zasahuje do dźěławosće towarstwa z nowymi idejemi. (Rozhlad 1999)
Kóždežkuli přeměnjenje wot wonka zasahuje tohodla do cyle intimneje sfery nošerja mjena. (Rozhlad 1999)
Jako wobrubjenje słuža někotre originalne drjeworězbne wignety Christiana Thanh\ kiž njezasahuja do tekstow a tola na skedźbliwe wašnje jich skutkownosć podpěruja. (Rozhlad 1999)
Zo bychu spěšnišo a direktnišo zasahować móhli, wutwori so po wobzamknjenju Ministerskeje rady NDR dnja 29. (Rozhlad 1998)
Tak su profeća w Israelu mužojo, kotřiž we swětle Božim přitomnosć a přichod posudźuja, do zjawnych naležnosćow zasahuja, hlownje pak nabožne a moraliske žiwjenje ludu po Božim zakonju skrućeja. (Stary zakoń 1973)
Što su wosebitosće Čecha, widźa naprašowani w zasahowanju cuzych wliwow strach abo nawopak, je widźa jako wužitne (hdy a w kajkim zmysle) atd. (Rozhlad 1996)
Dwě družinje wliwa to běštej: indirektny, njeadministratiwny wliw, a direktne zasahowanje do žurnalistiskich wurazowych srědkow přez postajenja, přikazy. (Rozhlad 1991)
Spěšnje so měnjaca etniska karta Europy awtora w někotrych připadach do kumštneho zasahowanja nuzuje. (Rozhlad 1995)
Do zjawnych naležnosćow poča potajkim zasahować jako hižo samostatny a sebjewědomy wjesny rjemjeslnik. (Rozhlad 2000)
Pospyty komunistiskeje infiltracije, hačkuli stat runje tu na wšě wašnje z kriminelnymi srědkami zasahować so prócowaše a w zjawnosći přez socialistisku organizaciju Domowinu za swoje zaměry wabješe, wostachu bjez wuspěcha. (Rozhlad 2001)
Wosebje přihotowanske dźěła za šulske wučbnicy so sčasami chětro dlijachu, přetož Budyski šulskoradny hamt při krajskej direkciji a pozdźišim wokrjesnym hejtmanstwje rigoroznje zasahowaše a dawaše direktiwy; njedźiwajcy toho dyrbi so skerje wuzběhnyć kooperatiwnosć wyšich instancow hač njekooperatiwnosć abo antiserbske postupowanje. (Rozhlad 1997)
Wjednistwo Domowiny je sej wot maćicarjow žadało dale a wjace zasahowanja do kubłanskich naprawow mjez šěrokim ludom, čemuž je MS wotpowědowała załožiwši Koło serbskich rěčnikow (referentow) a organizujo prózdninske uniwersitne kursy za serbskich wučerjow. (Rozhlad 1997)
Z jich zasahowanjom do serbskich naležnosćow zetkawamy so tež w pozdźišich lětach, dokelž w swojim narodnym zapalu lědma popušćichu čas žiwjenja. (Rozhlad 1997)
Protyka zasahuje tež do starodawnych stawiznow. (Rozhlad 1997)
Swjeći maja wótriše woko a widźa dale, zasahuja hač do časow přichodnych. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]

intervene, interfere

]] [[:en:intervene, interfere

(en)]]