zwarnować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwarnować

zwarnować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwarnuju zwarnujemoj zwarnujemy
2. zwarnuješ zwarnujetej (-taj) zwarnujeće
3. zwarnuje zwarnujetej (-taj) zwarnuja (zwarnuju)


aspekt p
transgresiw zwarnujo, zwarnujcy, zwarnowawši
prezensowy particip zwarnowacy
preteritowy particip zwarnowany
ł-forma zwarnował, zwarnowała, zwarnowało,
dual: zwarnowałoj, plural: zwarnowali (zwarnowałe)
werbalny substantiw zwarnowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. zwarnowach zwarnowachmoj zwarnowachmy
2. zwarnowa zwarnowaštej zwarnowašće
3. zwarnowa zwarnowaštej zwarnowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- zwarnujmoj zwarnujmy
2. zwarnuj zwarnujtej (-taj) zwarnujće
3. zwarnuj, njech zwarnuje zwarnujtej (-taj) njech zwarnuja (zwarnuju)Ortografija

Dźělenje słowow: zwar-no-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯aʀnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwarnowaše je 0x dokładźene, zwarnowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] škitać; zakitać; zakitować; hladać; wobarnować; wobarać

Přikłady:

[1] Z nim mysliš a sudźiš; wón ći praji, što maš činić tu; kak tam, zo by před njezbožom so zwarnował. (Katolski Posoł 1915)
Zo bychu Boha prosyli wo strowotu, wo Bože zwarnowanjo, wo Bože žohnowanjo. (Katolski Posoł 1915)
Bóh zwarnuj! (Katolski Posoł 1915)
Njechaće-li wy woprawdźe ničo brać, njech to wostanje jako kwasny dar wašej dźowcy, a chce-li wona k nam do města přińć -" "Bóh zwarnuj. (Katolski Posoł 1915)
Bóh mje zwarnuj před darniwosću bohatych ludzi a před ponižnosću nowych zemjankow. (Zejler)
Swoju njemóc čłowjek čuje, styknje ruce pokorny: Božo, zwarnuj kłós a dom (Zejler)
Wón spěwa wšak swój rańši dźak, haj tež tón zwarnowany ptak. (Zejler)
Tuž, Božo, da nas wuslyšuj a wobličo nam swoje we zwarnowanju pochiluj, pas, žohnuj herbstwo twoje, hač něhdy >>swjaty, swjaty sy<< we wěčnych hětach spěwamy přez Knjeza Jězom Chrysta. (Zejler)
Ow, kak wulka ta hnada, kiž nas dotal zachowa, tuž tež dźensa kóždy žada, zo by dale z nami šła, zo by wšitkich zwarnowała, znowa nam wšo dobre dała. (Zejler)
Bóh zwarnuj, štož smy dóstali, před škodu, njezbožom, a kóždy čiń so po česći tež z mjeńšim spokojom. (Zejler)
Bóh požohnuj a zwarnuj mje, njech jeho škit mój přewod je, wón chcył mje strowoh domoj wjesć, da chcu jom spěwać wěčnu česć. (Zejler)
Bóh waj budźe zwarnować, zwarnować, wšitko dobre wamaj dać. (Zejler)
Je susod naposledk Němc abo, Bóh zwarnuj, samo wukrajnik, zo so naha serbskosć na njeho takle wuskutkuje? (Rozhlad 1998)
Zo by tež ty tam dóšoł a za tym přecy žadał, maš Boha prosyć: zo by ći dał, štož k dócpěću njebjes je trěbne; ći spušćił to, z čimž sy sebi puć do njebjes zahaćił; će zwarnował před tym, štož mohło će wot njoho wotwjesć. (Katolski Posoł 1917)
Bóh zwarnuj nas před nim. (Katolski Posoł 1917)
Před tajkimi chwilemi so zwarnuješ, čłowječe, hdyž we wokomiku ćežkich spytowanjow sebi prajiš: ", swoju njewinowatosć nochcu přisadźić; swojomu Zbóžnikej chcu swěru wobchować. (Katolski Posoł 1917)
Nas pak je Bóh smilnje před nimi zwarnował. (Katolski Posoł 1914)
Bjez Božoho zwarnowanja mi kulka traš wobej koleni rozrazyła (Katolski Posoł 1914)
Ale to tebi ani na mysle njeńdźe, Bóh zwarnuj! (Katolski Posoł 1914)
Na to jej wón z chwatkom wotmołwił: "I Bóh zwarnuj! (Katolski Posoł 1914)
A tak je cyle sprawnje, hdyž něšto tym daš, kotřiž će před wulkim njezbožom a wjele wjetšimi wudawkami zwarnuja. (Katolski Posoł 1914)


Přełožki[wobdźěłać]

protect, guard, shield

]] [[:en:protect, guard, shield

(en)]]