firmować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

firmować

firmować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. firmuju firmujemoj firmujemy
2. firmuješ firmujetej (-taj) firmujeće
3. firmuje firmujetej firmuja (firmuju)
aspekt ip
transgresiw firmujo, firmujcy, firmowawši
prezensowy particip firmowacy
preteritowy particip firmowany
ł-forma firmował, firmowała, firmowało,
dual: firmowałoj, plural: firmowali (firmowałe)
werbalny substantiw firmowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. firmowach firmowachmoj firmowachmy
2. firmowaše firmowaštej firmowašće
3. firmowaše firmowaštej firmowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. firmujmoj firmujmy
2. firmuj firmujtej (-taj) firmujće
3. firmuj, njech firmuje firmujtej (-taj) njech firmuja (firmuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fir-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: fiʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne firmowaše je 0x dokładźene, firmowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Nowy sakrament, swjate firmowanjo tule swjećiznu wuskutkowa. (Katolski Posoł 1915)
Franc Lö w tachantskej cyrkwi swjaty sakrament firmowanja. (Katolski Posoł 1915)
Knjez předsyda, praelat Jakub Skala, z Kamjenca, hdźež runje z knjezom biskopom sobu na firmowanskim pućowanju, přichwatał a nawjedowaše našu hłownu zhromadźiznu. (Katolski Posoł 1915)
Tam knjez farar Žur najdostojnišoho knjeza w mjenje wosady powita, na čož knjez biskop wotmołwi a tež swoju radosć wupraji, zo móže tudy w Kamjencu swoje prěnje zwonkowne firmowanjo (prěnje z cyła w Budyšinje było) wudźělić. (Katolski Posoł 1915)
Wšo hromadźe bu 221 wosobow firmowanych, mjez nimi 28 z Njebjelčanskeje wosady. (Katolski Posoł 1915)
Wšak tola dotal, wot joho biskopskeje swjećizny sem skoro ani njedźele swobodneje njeměješe a tež lětsa hišće njezměje, hdyž je skoro we wšitkich wosadach herbskich krajow sebi předewzał lětsa swjate firmowanjo wudźěleć a visitaciju wosadow a šulow wotměć a k tomu hišće jenu abo druhu cyrkej woswjećić. (Katolski Posoł 1915)
Bórzy po Božej mši měješe najdostojniši wyšši pastyr hnujace prěduwanjo na firmujomnych a spominajo na ćežke časy, w kotrychž smy žiwi, jich napominaše ke krutosći a swěrje w swjatej wěrje. (Katolski Posoł 1915)
Jutry firmowanje dóstał a za to nowy woblek trjebał. (Brězan)
Tróšku wšak so wón dźiwaše, zo běchu wobalki njefirmowane a zo pozdaću wšitcy wobchodnicy dróhi do pacientow dr. (Brězan)
Kotra młoda holca w družčej drasće je drje zawjeselena nad tajkim pomjenowanjom, kotrež njewotpowěduje ani w šěrokosći swojeho woznama praksy nošenja tuteje drasty tež jako młoda křćenska a firmowanska kmótra, při powitanju čestnych hosći a druhich składnosćach. (Rozhlad 1998)
Radostny dźeń běše ze zańdźenej njedźelu za tudomnu wosadu zaswitał; měješe dźěn so na nim wosadnej młodosći sakrament firmowanja wudźěleć. (Katolski Posoł 1917)
Po njej napominaše w swojim prědowanju ke krutosći we wěrje; potom wudźěli wosadnej młodosći a druhim hišće njefirmowanym sakrament Ducha Swjatoho. (Katolski Posoł 1917)
Wyše spomnjeneju dweju sakramentow mějachu hišćen pjeć druhich: mjenujcy firmowanje, pokutu, poslednje wolijowanje, měšnisku swjećiznu a mandźelstwo, do kotrehož stupichu přez wěrowanje. (Zejler)
K swjatomu woprawjenju poby 1477 (loni 1076); doma wobstaranych bu 24 (loni 31), firmowanych 153. (Katolski Posoł 1913)
Lětsa ß budźe so tudy zasy swjaty sakrament firmowanja wudźěleć. (Katolski Posoł 1913)
Po powitanju powjedźe so do cyrkwje, po dokonjanych modlitwach je hnydom wobchad po mortwych na kěrchow, na to biskopska Boža mša z prědowanjom a swjate firmowanjo. (Katolski Posoł 1913)
W Budyšinje po serbskim nyšporje firmowanska wučba. (Katolski Posoł 1913)
W Khrósćicach běše minjenu njedźelu swjate firmowanjo. (Katolski Posoł 1913)
Po tutych woprawdźe japoštołskich słowach wudźěleše najdostojniši knjez 288 wosobam swjaty sakrament firmowanja. (Katolski Posoł 1913)
Po firmowanju běše Te Deum a Bože požohnowanjo. (Katolski Posoł 1913)
Z nich njech su tu sćěhowace drobnosće naspomnjene: Nimo porjadnych zhromadźiznow, kotrež so kóždu třeću njedźelu měsaca w domje miłosćiwych sotrow wotměwaja, wobdźěli so towarstwo z chorhowju na swjatočnosćach při firmowanju, mjez Božim ćěłom a na swjatym rózariju. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]