fotografować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

fotografować

fotografować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. fotografuju fotografujemoj fotografujemy
2. fotografuješ fotografujetej (-taj) fotografujeće
3. fotografuje fotografujetej fotografuja (fotografuju)
aspekt ip
transgresiw fotografujo, fotografujcy, fotografowawši
prezensowy particip fotografowacy
preteritowy particip fotografowany
ł-forma fotografował, fotografowała, fotografowało,
dual: fotografowałoj, plural: fotografowali (fotografowałe)
werbalny substantiw fotografowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. fotografowach fotografowachmoj fotografowachmy
2. fotografowaše fotografowaštej fotografowašće
3. fotografowaše fotografowaštej fotografowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. fotografujmoj fotografujmy
2. fotografuj fotografujtej (-taj) fotografujće
3. fotografuj, njech fotografuje fotografujtej (-taj) njech fotografuja (fotografuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fo-to-gra-fo-wać

Wurjekowanje

IPA: fɔtɔgʀafou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne fotografowaše je 8x dokładźene, fotografowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] sfotografować

Přikłady:

[1] Jedyn podwyšk měješe nastroj k fotografowanju sobu a tak zhotowi wobraz jako dopomnjeńku na tutón wjesoły dźeń. (Katolski Posoł 1915)
Potom so nas wopraša, hač smě nas fotografować, dóstanjemy kóždy jedyn wobraz. (Katolski Posoł 1915)
Jeho myleše, hdyž Hans fotografowaše. (Krawža)
Chce jedyn z nich so fotografować dać, ma so to na komando do Budyšina wozjewić. (Katolski Posoł 1917)
Na tutej hórcy so zestupachmy a buchmy wot knjeza Winklera ze Słoneje Boršće fotografowani. (Katolski Posoł 1913)
Bu fotografowana a wuprašowana a dołhe nastawki móžachu so wo njej pisać. (Katolski Posoł 1913)
Njedźiwajo na wšón strach pak so jim tola poradźi, sypańcu fotografować, wobraz, kotryž swojoho runjeća njezměje. (Katolski Posoł 1913)
Křiž, zbliska fotografowany, pósćelu pozdźišo. (Ćišinski)
Tola z dešćom a ze sněhom mjetaše a howrješe; njebě žadyn čas k fotografowanju; smy wotstorčili na nalětni čas noweho lěta. (Ćišinski)
Přikryl, nimo wučenosće tež jara přećelny a lubosćiwy knjez, pytaše a fotografowaše starodawne kamjentne křiže, kotrež wučownicy swj. (Ćišinski)
Přikryl fotografowaše křiže w Kamjencu, Kanecach, Swinarni, Chrósćicach, Njeswačidle, Budyšinje, Lubiju, Zhorjelcu a pola Choćebuza. (Ćišinski)
Wězo bych jeho tež při tym fotografować móhł, ale potom ty widźał njeby, zo je wón srěnjeje postawy a tak šěroko ramjenjaty, zo móhł tebje a wašeho kaž šćeńk sucheho kameramuža bjez jachlenja jónu wokoło Serbskeho domu njesć. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Same kamery mje fotografowachu. (Žadyn happy end 2001)
Storkachu mje wot jednoho kućika do druheho a mje fotografowachu. (Žadyn happy end 2001)
Wón běše so w zanjesenej wjesce z pjeć statokami narodźił a tam swoje prěnje nazhonjenja w fotografowanju zběrał. (Žadyn happy end 2001)
Emin fotografuje z łódźe sem małe zelene kupy, kiž je Hana hižo prěni dźeń wotdaloka widźała, a potom fotografuje njewobkedźbowany Hanu. (Mětowa)
Tuž bu potom tutón ćah wot fotografa Kubicy w Budyšinje fotografowany a tež wšelke wodźělenja hišće wosebje wotewzate, zo bychu potom jako podłožki za serbske karty słužiłe. (Katolski Posoł 1914)
Wona sama so w młodych lětach krótko po prěnjej swětowej wójnje dała z nim fotografować. (Rozhlad 1999)
Je jej rjećaz wokoło šije połožiła a ju w měsće fotografować dała. (Rozhlad 1999)
Na detaile snadź mjenje, ale pře tajku zabyćiwosć wšak su ludźo kaž Kurt Mazur knihu spisali, druzy su fotografowali abo wobrazy molowali kaž Jan Buk nazymu 1989 ze swojej twórbu "Třeće wóčko" (hlej titlny wobraz). (Rozhlad 1999)
Snano něšto z fotami, přetož fotografowanje a wuwiwanje je jeje hobby. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]