kolesować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kolesować

kolesować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kolesuju kolesujemoj kolesujemy
2. kolesuješ kolesujetej (-taj) kolesujeće
3. kolesuje kolesujetej kolesuja (kolesuju)
aspekt ip
transgresiw kolesujo, kolesujcy, kolesowawši
prezensowy particip kolesowacy
preteritowy particip kolesowany
ł-forma kolesował, kolesowała, kolesowało,
dual: kolesowałoj, plural: kolesowali (kolesowałe)
werbalny substantiw kolesowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kolesowach kolesowachmoj kolesowachmy
2. kolesowaše kolesowaštej kolesowašće
3. kolesowaše kolesowaštej kolesowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kolesujmoj kolesujmy
2. kolesuj kolesujtej (-taj) kolesujće
3. kolesuj, njech kolesuje kolesujtej (-taj) njech kolesuja (kolesuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-le-so-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔlesou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kolesowaše je 1x dokładźene, kolesowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] z kolesom jěć; z kolesom jězdźić; z kołom jěć; z kołom jězdźić; koleso jěć; koleso jězdźić; koło jěć; koło jězdźić; na kolesu jěć; na kolesu jězdźić; na kole jěć

Přikłady:

[1] Někotre dny prjedy běchu tu mjenujcy nas wotdźěl kolesowarjo přeradźili. (Katolski Posoł 1914)
Naspomnjenja hódne pak je tež towarstwo kolesowarjow. (Rozhlad 1993)
W tutym lěće je so wona z pomocu ABM zaso jako kolesowarska šćežka trochu sporjedźiła. (Rozhlad 1993)
Mudrje sym dźakowny, zo je tež mje zahorił za Łužicu, podawajo nam tu w Praze serbšćinu a zo je z nami putnikował, kolesowal po Łužicy. (Rozhlad 1992)
Hdyž dźens z awtom po serbskich wjeskach honiš, a hdyž dyrbiš na přikład kolesowarja abo žony w narodnej drasće dla awto zaborzdźić, móže so ći stać, zo wuhladaš naraz při dróze stary dodźeržany statok, samlutki, hišće ze słomu kryty, njejsy jón dotal na wědomje brał. (Rozhlad 1992)
Wulka myš ćehnje hłowu daloko doprědka kaž kolesowar před kónčnym spurtom. (Ben Budar)
Hdyž Hawštyn wokoło dźesać lět stary, bu z toho chodźenja kolesowanje. (A. Nawka)
Bychu-li raz serbscy gymnaziasća po Frenclowych pokiwach do domizny Jakubicy kolesowali, bychu wunošnu lekciju w serbskich kulturnych a rěčnych stawiznach dožiwili. (Rozhlad 1997)
Nimo znatych dźěłow, kaž mólby Chrósćanki husler - ow miły swjaty "wječorje z lěta 1950 abo 'drjeworězby ,,Serbski husler z "Chróćic z lěta l949, pokazuja so 'prěni raz tudyšej zjawnosći wólby kaž Husler z Chrósćic - Mencl ze serbskimi huslemi a "Ingu (1949) abo ,,Chrósćicy, 'Zejičanski puć ze serbskim "huslerjom a kolesowarku 1950) 'runje tak kaž ,,Burowka z Fläminga - žarowanje\'\' (194l) kotrež chowaja so w priwatnym wobsydstwje. (Rozhlad 1997)
W poslednim wokomiku spyta kolesowar so jej a jeje hołbjam wuwinyć, ale zrazy wo prěni najlěpši štom w parku. (Čornakec)
Na smjerć wustróžana Lora pomhaše kolesowarjej stanyć. (Čornakec)
Tak sej Lora přeco hižo "lubosć na prěni pohlad předstajiła, z bum a peng``, jenož zo 'njebě při tym na zražku z kolesowarjom mysliła. (Čornakec)
Přistajeni BAAALa kolesuja a zeznaja lěpje lud a kraj hač prezidentka w pancerowanym awće. (Rozhlad 1998)
Jako znazdala swoje stare koleso přijěć wuhlada, pušći so z třěchi a wobkruži wjesele klepotacy dočepak scomter jeho kolesowarjom Maksom, swojim synom. (Wobraz ze skibami 2001)
Hdyž na předstajenja do druhich wjeskow kolesowachu, wjazachu sej kulisy za dźiwadło na chribjet. (Rozhlad 1995)
Kaž w młodych lětach, hdyž běštej mjetańca a kolesowanje jeho najwoblubowanišej zaběrje, wosta P. (Rozhlad 1994)
Tež w Chasowje nastachu kolesowarske towarstwo ,,Heiderö ,,Jugend- verein Einigkeit\'\' a ,,Unterstü "verein. (Rozhlad 1994)
Kantora Rotenburgowy syn w Poršicach w Hodźiju za wučerja přistajeny, Wón kupi sej koleso, To tehdy před 75 lětami žadna wěc, Snano je Rotenburg w cyłej wokolnosći jenićki był, kiž je na ,,drezinje`` kolesował, Wón kolesowaše w kušich, pumpatych cholowach, To běchu ludźo Imišej wupowědali, Imiš wučerja k sebi zwoła a zakaza jemu kruće, z drezinu wokoło karować, Suny jemu pod nós, zo maja wučerjo najskerje přewulku mzdu. (Iselt)
K tutym słušeja žně kórkow, kórkowe reje, kórkowa kralowna, kolesowarski kórkowy pućik, dny kórkow a hišće tójšto wjac. (Protyka 2001)
Najprjedy po wječorach, potom po popołdnjach zetkawach so z Jonasom, pozdźišo kolesowachmoj přez nalěćo. (Mětowa)
Karin pomału dale kolesuje. (Stachowa)


Přełožki[wobdźěłać]