motiwować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

motiwować

motiwować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. motiwuju motiwujemoj motiwujemy
2. motiwuješ motiwujetej (-taj) motiwujeće
3. motiwuje motiwujetej motiwuja (motiwuju)
aspekt ip
transgresiw motiwujo, motiwujcy, motiwowawši
prezensowy particip motiwowacy
preteritowy particip motiwowany
ł-forma motiwował, motiwowała, motiwowało,
dual: motiwowałoj, plural: motiwowali (motiwowałe)
werbalny substantiw motiwowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. motiwowach motiwowachmoj motiwowachmy
2. motiwowaše motiwowaštej motiwowašće
3. motiwowaše motiwowaštej motiwowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. motiwujmoj motiwujmy
2. motiwuj motiwujtej (-taj) motiwujće
3. motiwuj, njech motiwuje motiwujtej (-taj) njech motiwuja (motiwuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mo-ti-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: mɔtiu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne motiwowaše je 1x dokładźene, motiwowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wosebje młoda generacija Serbow motiwowana, so za lěpši přichod zasadźić. (Rozhlad 1993)
Wažne wuměnjenje za noweho serbskeho wuměłca su so po druhej swětowej wójnje wutworili přez specifiske, wězo pohtisce motiwowane, spěchowanske naprawy. (Rozhlad 1992)
Nowe wučbne plany, nowe wučbnicy a wosebje tež zasadźenje noweje techniki w šulskej wučbje, kaž CDtačele abo keybord šulerske zajimy znowa motiwuja. (Rozhlad 1992)
Reagowaše wótrje a wotpokazujo, hdyž rozmyslowaše a mysle drjebješe wo móžnosći hinak motiwowaneho kontakta k 283 Ackermannej hač dotalneho, ale móžeše so tež stać, zo pleńčeše so z wobrazami přeom w ćichej komorje doma, kotrež někak jeje stawy ćežichu ze słódkim čerwjenym winom, kotrež někak so tepjachu abo płuwachu po čerwjenej mlě. (Młynkowa)
Sedźeše tam a sonješe njemotiwowanje do wječora, a móžno, zo žarowaše wo někotružkuli zakomdźenu mjeńšinu. (Młynkowa)
zdrěny, poćeše so njemotiwowanje, njemóžeše płakać, to sedźeše w nim kaž chorosć. (Młynkowa)
Pospyt, gymnaziastow motiwować serbsce spěwać, je so takrjec radźił z tym, zo spěwaja tež jendźelske gospels. (Rozhlad 1998)
Zapřijamyli tež hišće kompozitoriske wobchadźenje z wostatnymi parametrami, na přikład harmoniske, rytmiskometriske abo instrumentatoriske procedury, potom nastanje druhdy samo zaćišć njemotiwowaneho zestajenja pak we sebi kontrernych pak dospołnje difuznych objektow. (Rozhlad 1998)
Njeje tu na městnje, so z někotrymi słabosćemi zaběrać, kiž leža hłownje w dramaturgiskej njezrałosći awtora (dialektika mjez tragiskimi a komiskimi zjawami na jewišću a we wšědnym žiwjenju, plakatiwna nabožnosć maćerje, njemotiwowane wopiłstwo nana atd. (Rozhlad 1998)
Nic naposledk sym namakał listowanje z Prahu dla Łužiskočeskeho wěstnika, kiž je po zdaću měła hamtski raz, kiž pak běše ze stron kantora politisce motiwowane. (Rozhlad 1998)
Dokelž běchu najwuznamniše serbske wupućowarske skupiny nabožnje motiwowane, mějach so tohorunja zadźěłać do cyrkwinskich stawiznow a zdźěla samo do teologiskich prašenjow. (Rozhlad 1996)
Wosebje chór ,,Budyšin" sta so pod nawodom Jana Bulanka z wuměłsce wysoko motiwowanym chórom, kiž sej na wšěch wubědźowanjach w kraju prěnje městna z wurjadnymi predikatami naspěwa. (Rozhlad 1996)
Wothladajo wšak wot tutych njezbytnych zwonkownosćow wón k tomu sobuskutkowacych do horliweho angažowaneho wuměłskeho interpretowanja motiwować zamóhł. (Rozhlad 1991)
Wona , zo je sebjedisciplina trěbna, hdyž chceš něšto wukonjeć, zo dyrbiš sebi samomu terminy stajeć, hibićiwy a wutrajny być, a zo dyrbiš za swoje dźěło motiwowany być. (Rozhlad 1991)
Hdyž pak chce Jan - byrnjež jenož w němskim wudaću -pokročowanje bratrowskeje zwady z tym motiwować ("Er hat beigetragen. (Rozhlad 1991)
A dokelž je naš lud tak jara nabožnje zmysleny, dyrbi so tež přistajić, zo je bohu spodobny skutk, hdyž mały pjenježny wopor k lěpšemu Serbowstwa přinjesu, z tym dališim motiwowanjom, zo so Maćica Serbska za 69 duchowne zboze serbskeho ludu horliwje stara, zo dobre, w křesćanskim duchu pisane knihi wudawa atd. (Ćišinski)
To zwisuje drje z charakternym zapołoženjom Jakuba a Michała, z inaktiwnosću a wujednanliwosću narodowca a z njemotiwowanym dospołnym wobrotom wotrodźenca. (Ćišinski)
Zhotowi skicy, disponowaše maćiznu a dźěłaše na kompoziciji hłowneje wuměłskeje ideje, na psychologiskim pohłubšenju a motiwowanju jednanja. (Ćišinski)
Jedna so tu wo frazeologisku kalku, takrjec přełožk wobrota - a to ani jara radźeny, wšako je němski wobrot motiwowany přez wobraz ptačka, snano honača, kiž w boju někotre pjerja pušćeć dyrbi, nic pak wšě, kaž móhł serbski přełožk sugerować. (Rozhlad 1995)
Jako kubłar słušeše do tych wučerjow, kotrychž skutkowanje naroki na swoje samsne pozdźiše powołanje najbóle motiwowaše. (Rozhlad 1995)
Kajki přenjeseny woznam měło tajke něšto motiwować? (Rozhlad 1995)


Přełožki[wobdźěłać]