natykować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

natykować

natykować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. natykuju natykujemoj natykujemy
2. natykuješ natykujetej (-taj) natykujeće
3. natykuje natykujetej natykuja (natykuju)
aspekt ip
transgresiw natykujo, natykujcy, natykowawši
prezensowy particip natykowacy
preteritowy particip natykowany
ł-forma natykował, natykowała, natykowało,
dual: natykowałoj, plural: natykowali (natykowałe)
werbalny substantiw natykowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. natykowach natykowachmoj natykowachmy
2. natykowaše natykowaštej natykowašće
3. natykowaše natykowaštej natykowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. natykujmoj natykujmy
2. natykuj natykujtej (-taj) natykujće
3. natykuj, njech natykuje natykujtej (-taj) njech natykuja (natykuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-ty-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: natɪkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne natykowaše je 2x dokładźene, natykowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] natyknyć; načeć; načinać; natykać; nasadźić; nasadźeć; na tyknyć; činić; pokazać; pokazować

Přikłady:

[1] Amerikanski spisaćel, kiž za wójskom pućował, piše, zo tež w najsurowišich epidemijach a natykowacych chorosćach njeje hubjeńšo być mohło. (Katolski Posoł 1915)
Khudšomu ludej hroža hłodu a nuzy dla najhórše natykowace chorosće. (Katolski Posoł 1915)
Wjele hórje hač njepřećel zahhadźeja hłowjaca a druhe natykowace chorosće mjez wojakami a wobydlerstwom. (Katolski Posoł 1915)
Widźeše njewjedra žně zničeć, wětry płody kazyć, natykowace chorosće najsylniše mocy łamać a rowy na wšěch stronach wotewrjeć. (Katolski Posoł 1915)
Dźiwajo na njedostatk na dźěławych ludźoch dyrbješe 60lětna wumjenkarka Dubrawa při natykowanju syna pomhać. (Katolski Posoł 1915)
We wsy je mjez dźěćimi natykowaca chorosć wudyriła. (Katolski Posoł 1915)
Najćežše wójnske wosudy, zapusćenjo, rubjenjo, wuhnanstwo, přehraća, ćěkanjo, hłód a natykowace chorosće su so nam zalutowałe, a my móžachmy nimale w cyłej wótčinje tak měrnje a njezadźewani kaž za čas měra swoje dźěło wobstarać a zasłužbu pytać. (Katolski Posoł 1915)
Kak bych so z wobłudnjenym natykować móhła? (Koch)
Nimo wobliča njebě ani kuska jeje natykowaceho ćěła widźeć. (Koch)
Łožo šćerčeše w natykowacym rytmusu, a tłóčachmoj wuši na durje, zo bychmoj k wobrazam dóšłoj, kotrež widźeć njemóžachmoj. (Koch)
Z njeho ćečeše natykowace wjesele. (Koch)
Duban wza sej ze zwjeršnika krótku wotkusanu trubku a tobačnik a rjekny, trubku ze samoplahowanym natykujo: >>Škoda tych rjanych štomow. (Brězan)
Widźachu, zo falowachu wumywadła, a něchtóžkuli znaješe kólnju, hdźež tajke wumywadło ležeše, bjezwužitne a tam zawlečene jenož, dokelž wotwlečenje natykowace. (Brězan)
Kaž so zda, je holcyny zły přikład kaž natykowaca chorosć na njoho skutkowała. (Katolski Posoł 1914)
Njebójće so, zo wam z toho kajkažkuli škoda nastanje, přetož dźěći z natykowacymi chorosćemi abo brachami w pócćiwosći so wotdźerža. (Katolski Posoł 1917)
Frido Michałk, kotrehož sym sej jako čłowjeka nimoměry wažił kaž tež kopororytwar Stauf, kiž wobsedźi njedźiwajo ćežkeho ćělneho zbrašenja natykowace optimistiske žiwjenske nastajenje. (Rozhlad 1996)
Ćišinski dochadźa tohodla k sćěhowacej kunkluziji: ,,Tuž je wulka njeprawda, cuze słowa z rěče honić a ludej za nje nowe, "často wopak tworjene, natykować. (Rozhlad 1996)
Dyrbjało-li tole samo mórowomu bacilej prawje škódne być, so k tomu přitowarši słónčko skoro stajnje swěćace a wulka suchota, kotrejž stej zasy wulkej nje- přećelaj natykowacych bacilow. (Katolski Posoł 1911)
To je prěni króć, zo je chinesiske knježerstwo za nuzne měło, někajku wolu k wutupjenju natykowanja pokazać. (Katolski Posoł 1911)
Srjedźišća natykowanja su znate města Tsitsikar a Charbin; tam pječa kóždy dźeń něhdźe 500 hač 600 ludźi na mór wumrje. (Katolski Posoł 1911)
Hač dotal přecy rěkaše, wosebje po nazhonjenjach w Indiskej, zo mórowy bacilus žaneje zymy njeznjese, dopokazowaše so to z tym, zo natykowanja w zymskim času samo w kraju z tak ćopłym klimatom, kaž w Indiskej, přecy sylnje wróćo du. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]