spytować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

spytować

spytować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. spytuju spytujemoj spytujemy
2. spytuješ spytujetej (-taj) spytujeće
3. spytuje spytujetej spytuja (spytuju)
aspekt ip
transgresiw spytujo, spytujcy, spytowawši
prezensowy particip spytowacy
preteritowy particip spytowany
ł-forma spytował, spytowała, spytowało,
dual: spytowałoj, plural: spytowali (spytowałe)
werbalny substantiw spytowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. spytowach spytowachmoj spytowachmy
2. spytowaše spytowaštej spytowašće
3. spytowaše spytowaštej spytowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. spytujmoj spytujmy
2. spytuj spytujtej (-taj) spytujće
3. spytuj, njech spytuje spytujtej (-taj) njech spytuja (spytuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: spy-to-wać

Wurjekowanje

IPA: spɪtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne spytowaše je 32x dokładźene, spytowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] spytać; pospytać; pospytować; hladać

Přikłady:

[1] K wječoru wotspytowachu woni z Thanna sem postupować, buchu pak wotpokazani. (Katolski Posoł 1915)
Budź, zo traš běchu tam šulske dźěći pachoła, kiž hišće do šule njechodźeše, z ławki wućišćeli, budź, zo wón zasy spytowanju podležał a skradźu na wuskušowanjo zašoł, zo mać ani druzy ludźo to njepytnychu: Kilian sedźeše bórzy wjesele na schodźe na klětku a kukaše přez pobočnu wurězanu sćěnu po cyrkwi. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelčenjo spytowachu podarmo, wot nas hnydom wutwarjene stojnišća zasy dobyć, buchu pak pod sylnym škodowanjom zahnaći. (Katolski Posoł 1915)
K połdnju wot kanala La Bass\ spytowachu Jendźelčenjo, jim wzate stojnišća zasy dobyć; jich nadběh bu lohko wotraženy. (Katolski Posoł 1915)
Neuve Chapelle dobychu Jendźelčenjo a Němcy njemóžachu přećiwo sylnej přemocy je zasy wzać, kaž spytowachu. (Katolski Posoł 1915)
My wotehnachmy spytowarjow a pobožnosć so wróći. (Katolski Posoł 1915)
Mały raws chcyše sebi hižo mału štučku zadźěwać, sćahowaše hubu a spytowaše swoju pišćel; tola ß železnicar" jomu přećelnje přirěčowaše, wućahny tež swój błyskotaty časnik z rjećazkom a skićeše jomu k hrajcy, tuž so hladanjo zbožownje radźi. (Katolski Posoł 1915)
Rusojo spytowachu podarmo Bzuru překročić. (Katolski Posoł 1915)
Na ćežkim, horcym dźěławym dnju praji směšo spytowar k njomu: "Njechaš mi krjepku swojoho potu předać? (Katolski Posoł 1915)
Z tejsamej wěrnosću, kaž Rafael k Tobiasej, móžachmy my k nim prajić: "Dokelž běšće Bohu spodobni, dyrbješće być ze spytowanjemi pruhowani. (Katolski Posoł 1915)
Ze sylnym nadběhom při železnicy Ypern-Comines spytowachu woni wčora wječor zasy naše wysoke stojnišća dobyć. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla chudobu wuzwoli za swój podźěl, dopušći, zo djaboł joho spytowaše a wšě móžne křiwdy joho prudźachu. (Katolski Posoł 1915)
Jězus dowoli, zo joho djaboł k zmysłojtosći, hordosći a nahrabnosći spytowaše. (Katolski Posoł 1915)
Woheń bóžskeje lubosće rozswětlej a zahorjej k wobstajnomu wojowanju wšitkich, kotřiž su wot złeje požadliwosće, kotraž w kóždej čłowječej wutrobje bydli, wot wabjenja hrěšnoho swěta abo wot zawjedowanja złoho njepřećela čłowjekow k hrěchej spytowani. (Katolski Posoł 1915)
Hakle přihłosowanjo ze samowólnym spodobanjom, lóštarske požadanjo a wědomne činjenjo spytowanjo k hrěchej dowjedźe. (Katolski Posoł 1915)
Nic z rědka tajcy, kotřiž maja swěrne žadanjo za dospołnosću, spytowanja začuja přećiwo lubosći k bližšomu, pak zo woprawdźe njesprawnje čłowjekojo z nimi zachadźeja, pak zo sebi to jeno mysla. (Katolski Posoł 1915)
Mnich bu hišće dys a dys ze spytowanjemi čwilowany; ale wón běše hižo na wojowanjo zwučeny a wotnjese sebi telko dobyćow, kelkož měješe bitwow wustać. (Katolski Posoł 1915)
Jónu nanosy sebi wšelake desčički a spytowaše sebi z nich kortko zestajeć. (Katolski Posoł 1915)
Z namjeznych městnow buchu wobydlerjo z wjetša dale do kraja wotwjedźeni, zo njebychu do strachow a spytowanjow k přeradźe přišli. (Katolski Posoł 1915)
Rusojo spytowachu njezbožo z tym wotwobroćić, zo z črjódami naše stojnišća k ranju wot Jaroslawa nadběhachu. (Katolski Posoł 1915)
Wón pak z mocu jón k sebi sćahujo zwěri so spytowarjej wotmołwić: "Podarmo, o surowa bestija, sy přišoł na moju dušu łakać! (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

test, experiment

]] [[:en:test, experiment

(en)]]