wobdźiwować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobdźiwować

wobdźiwować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobdźiwuju wobdźiwujemoj wobdźiwujemy
2. wobdźiwuješ wobdźiwujetej (-taj) wobdźiwujeće
3. wobdźiwuje wobdźiwujetej wobdźiwuja (wobdźiwuju)
aspekt ip
transgresiw wobdźiwujo, wobdźiwujcy, wobdźiwowawši
prezensowy particip wobdźiwowacy
preteritowy particip wobdźiwowany
ł-forma wobdźiwował, wobdźiwowała, wobdźiwowało,
dual: wobdźiwowałoj, plural: wobdźiwowali (wobdźiwowałe)
werbalny substantiw wobdźiwowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobdźiwowach wobdźiwowachmoj wobdźiwowachmy
2. wobdźiwowaše wobdźiwowaštej wobdźiwowašće
3. wobdźiwowaše wobdźiwowaštej wobdźiwowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobdźiwujmoj wobdźiwujmy
2. wobdźiwuj wobdźiwujtej (-taj) wobdźiwujće
3. wobdźiwuj, njech wobdźiwuje wobdźiwujtej (-taj) njech wobdźiwuja (wobdźiwuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-dźi-wo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obdʑiu̯ou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobdźiwowaše je 3x dokładźene, wobdźiwowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ale ja móžu tež kćějatu kopřiwu wobdźiwować a purpurne wósty. (Njechorński)
Hdys a hdys sym sej powulećał do sakskeje stolicy, do tehdy hišće překrasnych Drježdźan, zo bych we wobrazowni wobdźiwował wulke dźěła hobrow-wuměłcow a so rozmołwjał z lubowanymi ,,małymi mištrami``. (Njechorński)
Soniš wo tym, směć wobdźiwować wšě te krasne dźěła w Moskowskej wobrazowni Trjetjakowskeho, w Leningradskim Ruskim muzeju a w druhich pokładnišćach sowjetskeho tworjaceho wuměłstwa, na wšozwjazkowych wustajeńcach sowjetskich tworjacych wuměłcow. (Njechorński)
A wobdźiwujo pokazanki dźěłow sowjetskich wuměłcow, a z prócu wučitujo wobsah knihi, sym zdobom prěni króć so zeznał z kulturnym prócowanjom sowjetskich ludźi, ze swětom Sowjetskeho zwjazka scyła a poča mi switać, zo sowjetski porjad a socializm ma być wulka a wulkotna wěc, hdyž móže płodźić a rodźić tajke krasne wuměłstwo. (Njechorński)
Molerjo njeběchu přišli na twarnišćo, zo bychu so wuchodźowali po jeho bydlenskim městačku, wobdźiwujo a wužiwajo jeho wulkotne lěpšiny. (Njechorński)
Naši wjesnjenjo njejsu na dźěła wuměłcow woči wudźěrali, je wobdźiwujo jako někajke spodźiwne čwóda, a tež njejsu před nimi nutrnje a spłóšiwje ruce styknyli jako před swjećećom. (Njechorński)
Tak smy ju wobdźiwowali, tak wótře ju wuchwalowali, zo chcychu nas stražnicy porjada najradši sobu wzać. (Katolski Posoł 1914)
Kata Malinkowa Sym wustajeńcu wobdźiwował Susodne wobwody, tež hdyž słušeja do wšelakoreju mócnarstwow, wukonjeja jedyn na druhi wliw. (Rozhlad 1993)
Běch Bukečanow wobdźiwował dla jich zmužiteho wustupowanja za naše serbstwo a dla jich wuběrneho serbskeho lajskeho dźiwadźelenja. (Rozhlad 1992)
Sym stajnje wobdźiwowal Wašu zwólniwosć, hdyž Was prosychmy, tu a tam, blisko a daloko ludźom demonstrować debjenje serbskich jutrownych jejkow abo wšelake techniki při wušiwanju a tak šěrić wědu wo serbskich ludowych nałožkach a scyla serbskeje ludoweje kultury. (Rozhlad 1992)
Chce so je jenož dótknyć, cunjo, wobdźiwujo je kaž dźěćo mać. (Krawža)
To to, štož bur Worjech, najskerje najbóle w Filipje wobdźiwowaše: jeho nutrny poćah ke konjom. (A. Nawka)
A francózski lud wobdźiwuje swojich duchownych a z wulkej česću na nich zhladuje. (Katolski Posoł 1917)
Ale tež za tak mnoheho Serba běše wobdźiwowanje jeho drasty a jeho cyłkowneho wustupowanja něšto nowe a njewšědne. (Rozhlad 1996)
W předsydstwje ZSST wobdźiwuju přeco zaso, z kajkej krutej a njepowalnej wolu spyta wón wšě tute swoje ideje druhim rozjasnić a je přesadźić. (Rozhlad 1996)
I~ pókaže so; zo mam wóEry rozsud, a mócni budźeja mje wobdźiwować. (Stary zakoń 1973)
Wučenosć lěkarja zběha jemu hłowu, a wjerchojo jeho wobdźiwuja. (Stary zakoń 1973)
Jeje syn a naslědnik, zahorjeny wobdźiwowar wutrajneho a w poslednich storkach so hišće wobaraceho krala Bjedricha, da wójnje njewočakowany wobrot a nowy zazběh, po tym zo běchu wšitcy hižo wučerpani započeli brónje z rukow pušćeć. (Kubašec)
Njeboh nan je husto wobdźiwujo powědał, kak so tón jednory wjesny muž ze wšěmi cłownikami a cłowniskimi stražemi znaje a je wšěm z přećelom. (Kubašec)
Čehodla bu jej ćopło, hdyž Tomašowej wóčce wobdźiwujo na njej wisaštej abo hdyž wona začu, zo wón kóźdy pohib jeje powabneje postawy sćěhowaše? (Kubašec)
Wšo wón hižo před sobu widźeše, z čimž chcyše tutym wot kubłow žiwjenja tak zanjechanym dźěćom dušu napjelnić: krasu božeje stwórby, wulki swět, kiž je wón sam za čas rjemjeslniskich pućowanjow zbožowny wobdźiwował, ach, a - štož stajnje najradšo słyšachu - bajki a powěsće swojeho luda, na kotrež běchu hewak chude Židowske skały a kuty tak bohate, a jeho spěwy, jeho jimace spěwy, wysk a stysk jeho duše - wšo to darować tutym dźěćom w połnej měrje a ze šćedriwymaj rukomaj, wjele darniwišo dyžli dotal - mój božo, to budźe radosć, to budźe žiwjenje! (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]

admire

]] [[:en:admire

(en)]]