wobrězować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobrězować

wobrězować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobrězuju wobrězujemoj wobrězujemy
2. wobrězuješ wobrězujetej (-taj) wobrězujeće
3. wobrězuje wobrězujetej wobrězuja (wobrězuju)
aspekt ip
transgresiw wobrězujo, wobrězujcy, wobrězowawši
prezensowy particip wobrězowacy
preteritowy particip wobrězowany
ł-forma wobrězował, wobrězowała, wobrězowało,
dual: wobrězowałoj, plural: wobrězowali (wobrězowałe)
werbalny substantiw wobrězowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobrězowach wobrězowachmoj wobrězowachmy
2. wobrězowaše wobrězowaštej wobrězowašće
3. wobrězowaše wobrězowaštej wobrězowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobrězujmoj wobrězujmy
2. wobrězuj wobrězujtej (-taj) wobrězujće
3. wobrězuj, njech wobrězuje wobrězujtej (-taj) njech wobrězuja (wobrězuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-rě-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obʀʲɪzou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobrězowaše je 2x dokładźene, wobrězowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobrězać; přirězać; přirězować; přikrótšić; přikrótšeć

Přikłady:

[1] Worješiny a tež kastanije smědźa so jeno w novembru wobrězować, jeli nochcemy wulkeje škody načinić. (Katolski Posoł 1915)
Derje pak, zo njejsu wobrazy na wonkownu kromu sadźene, hdźež so při wobrězowanju dźěl wobrazow wottřiha kaž to w SP lětnikow 1963 -1967. (Rozhlad 1992)
Za to bychmy trjebali dohladowarjow kerčkow, kotřiž kedźbliwje štomiki a kerčki wobrězuja, dohladowarjow, kotriž maja wutrobu na tym blaku, hdźež kerčki swoje łopješka wubiwaja a kotřiž chcedźa so wjeselić nad kerčkami w zahrodce serbskeje literatury. (Rozhlad 1999)
Mać jimaj pjaty wobrězowaše, zo krej tak ćečeše, ale wšo podarmo. (Ludowe bajki 1955)
Tajke wobrězowanje w spomnjenym cžasu je tež wot wyschnoscźe zakazane. (Serbski hospodar 1886)
Při tym du někotři prjedy won a wobrězuja nać, kotraž so na hromady mjece a potom doma pak hnydom čerstwa pak sušena kruwom 16 dawa. (Ćišinski)
Je so prawa rěpa derje radźiła, ju tež wobrězuja, kiž w zymje warja a swinjom sobu do pluhow měšeja. (Ćišinski)
W swojej winicy pyta će Knjez, młodźenco, zo by wobkopał rolu swojeje duše, zo by wobrězował swoje lóšty, nachilenja a požadanja, a hdźe će nadeńdźe? (Katolski Posoł 1911)
Te prěni wobsedźer sadźał a pozdźišo wobrězował, druhdy hač horje k wjerškej, dokelž z hałžkow narowne wěncy pletł. (Wobraz ze skibami 2001)
Potom zachadźeše tež na słužowne holcy a hanješe wotročka, zo rěpu jara hubjenje wobrězował. (Wićaz)
Tu wuhlada bura, kiž winowe prućata wobrězowaše. (Katolski Posoł 1912)
Ja sym winowy pjeńk, kiž ma być wobrězowany, zo by dobre płody njesł za wěčnosć. (Katolski Posoł 1912)
Z namocu wobrězowachu njewobrězane hišće dźěći, kotrež w kónčinach Israela nadeńdźechu. (Stary zakoń 1976)
Tuž njewobsywaj swoju rolu a njewobrězuj swoju winicu. (Stary zakoń 1976)
Smy husćišo nazhonjenje činili, zo wino na pjeńku dozrawi, kiž w ničim hladany a wobrězowany njeje, na tajkim pak, kiž je po kćenju syl je w cis7ceny, wostanu kiće kisałe a twjerde. (Serbski hospodar 1888)
K tomu słuscha kruta wola, zo so nóž zastaji a w hospodarstwje wscho wobrězuje, schtož je wudawk bjezdźak. (Serbski hospodar 1887)
Sćele listy a powě- sće do łužiskich serbskich a němskich nowin, kiž Ebenezerskich Serbow ha- njachu a jim njesłyšane skutki wumje- towachu: Jan Swora so wopisowaše jako ludźidrač, kiž překřiwi pjenjezy swojich wosadnych, da muži po židow- skim wašnju wobrězować a přećiw- nikow kamjenjować (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]

circumcise

]] [[:en:circumcise

(en)]]