apelować

z Wikisłownika

apelować

apelować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. apeluju apelujemoj apelujemy
2. apeluješ apelujetej (-taj) apelujeće
3. apeluje apelujetej apeluja (apeluju)
aspekt ip
transgresiw apelujo, apelujcy, apelowawši
prezensowy particip apelowacy
preteritowy particip apelowany
ł-forma apelował, apelowała, apelowało,
dual: apelowałoj, plural: apelowali (apelowałe)
werbalny substantiw apelowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. apelowach apelowachmoj apelowachmy
2. apelowaše apelowaštej apelowašće
3. apelowaše apelowaštej apelowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. apelujmoj apelujmy
2. apeluj apelujtej (-taj) apelujće
3. apeluj, njech apeluje apelujtej (-taj) njech apeluja (apeluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-pe-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: apelou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne apelowaše je 6x dokładźene, apelowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Zakitowaše w njej prawa potłóčowaneje serbskeje rěče a apelowaše na narodne sebjewědomje potłóčowaneho serbskeho ludu 1794 29. (Zejler)
Majkowski 1904 apelował: >>Wy sće sól zemje. (Rozhlad 1993)
W swojim pojednanju ,,"Uber die neuen Bestrebungen der Lausitzer Slawen\'\' (1843) apelowaše wón jako farar na moralisku zamohvitosć napřećo serbskemu narodej (etiski princip), jako basnik skedźbni na estetiske prašenja serbskeho wumělstwa, a jako šulski inspektor a z praktiskim žiwjenjom zwjazany čłowjek pokaza na trěbnosć wěstych politiskich wuměnjenjow, kaž přemysłowych prócowanjow, kiž bychu słužili wobstaću a wuwiću serbskeho naroda. (Rozhlad 1992)
Jelizo so za to trěbne pjenjezy ze stron Załožby za serbski lud a Krajneho pomnikoškita njenamakaja, měł serbski lud sam, tak apelowaše předsyda, nahromadźić pjenjezy. (Rozhlad 1992)
Mnozy z přitomnych, po tym zo zaspěwachu wšitcy hromadźe serbsku hymny, jimachu so słowa a apelowachu na braniborske knježerstwo a na LAUBAG, dalše zničenja wsow njedopušćić. (Rozhlad 1998)
Tak so na staršich apeluje, zo bychu so wo serbski přichod starosćeli a swojim dźěćom rjemjeslnistwo wuknyć abo samo studować dali. (Rozhlad 1996)
Hdyž zastupowachu zapósłancy SPD wočiwidnje jara skedźbliwe wobchadźenje z łužiskej krajinu, wudobywanje jenož telko wuhla kaž so spředa, dźiwanje tež na tam zasydlenu serbsku kulturu, kotraž ma so wobchować, a wjeski kaž Mulkecy, Rowno a druhe zdźeržeć, apelowaše zapóslanc FDP za to, dowidźeć, zo ma so w Slepjanskej kónčinje dale wudobywać. (Rozhlad 1991)
W tutej knižce, kotraž je w jara sympatiskim tonu spisana, prócuje so spisaćel, zo by tež w druhich narodach sympatije za Serbow wubudźił; wosebje pak apeluje na najblišich susodow -- Polakow. (Ćišinski)
Njewobroćamy so k Wam po prošersku -- nihdy --, ale apelujemy na Wašu wosobinsku česć, na Wašu narodnu přisłušnosć. (Ćišinski)
Ergo -- tohodla -- tohodla my apelujemy na jich narodnosć a z teje na jich serbske swědomjo, na jich serbsku winowatosć, česć a přistojnosć. (Ćišinski)
A apelowace - přez same hódnoćenje - na nas pisarjow, so tej druhej lěpšej kategoriji přidružić. (Rozhlad 1995)
W njej so na wjednistwo cyrkwje apeluje serbskeho prědarja J. (Rozhlad 1995)
Na wyšej runinje, na zwjazkowej a europskej, drje nic, hdyž myslu na zapisanje mjeńšinoweho prawa w Zakładnym zakonju abo bóle zawjazowace město apelowace europske mjeńšinowe prawo. (Rozhlad 2000)
Jasnje tčeše w tym wotpohlad, tradiciske wědomje posłucharjow apelować. (Rozhlad 2000)
Na jednej stronje pokazuja na jich bohatu, we wulkej měrje bajowu zašłosć, na druhej pak apeluja na jich narodne (s) (Rozhlad 2000)
Maja mysle apelować ze zjawnym protestom nic jenož na awstrisko- wuherske zhromadne knježerstwo, ale tež na rakuski parlament a wšu zdźěłanu zjawnosć a skónčnje z wosebitym memorandum na kejžora samoho. (Katolski Posoł 1912)
W dojimawych słowach apelowaše serbski spisowaćel, wšitko činić za to, zo njebychu so Serbja z tuteje wokoliny zhubili. (Rozhlad 1990)
Baseń njeapeluje a njeprěduje, ale da nam "šćerk a hnojenu hlinu zemje" być te najćopliše wodźěće, da nam ródnu zemju jako lochku spóznać a znjesć. (Rozhlad 1990)
Kritiski apelowacy wid, kajkiž Hanka Krawcec hižo 1927 we łopjenu \x84Červeny květ" łahodnje zapołožiła, wuwjercholi nětko w kompaktnym a bjezkompromisowym wobrazowym poselstwje. (Rozhlad 2001)
W lisće apeluja na wšěch zamołwitych, pytać za kompromisom, zo njetrjebał so Rogow wotbagrować. (Rozhlad 2001)
Knjez kapłan hnydom apelowaše. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]