bubnować

z Wikisłownika

bubnować

bubnować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. bubnuju bubnujemoj bubnujemy
2. bubnuješ bubnujetej (-taj) bubnujeće
3. bubnuje bubnujetej bubnuja (bubnuju)
aspekt ip
transgresiw bubnujo, bubnujcy, bubnowawši
prezensowy particip bubnowacy
preteritowy particip bubnowany
ł-forma bubnował, bubnowała, bubnowało,
dual: bubnowałoj, plural: bubnowali (bubnowałe)
werbalny substantiw bubnowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. bubnowach bubnowachmoj bubnowachmy
2. bubnowaše bubnowaštej bubnowašće
3. bubnowaše bubnowaštej bubnowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. bubnujmoj bubnujmy
2. bubnuj bubnujtej (-taj) bubnujće
3. bubnuj, njech bubnuje bubnujtej (-taj) njech bubnuja (bubnuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: bub-no-wać

Wurjekowanje

IPA: bubnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne bubnowaše je 11x dokładźene, bubnowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] bubon bić; propagandu činić; zwonić; do bubona bić

Přikłady:

[1] Jeničce mały palčik ze zmužiteho hrodu Medojedow bubnowaše wo tołsty z kožu pokryty karan a prócowaše so wótře rjejić: "Wołam tebje, N. (Cušcyna)
Wona wotstupi, kapała duješe a hudźeše a bubnowaše, přihladowarjo hladachu, chódny mosćik steješe změrom, a mjelčicy zjewi so připowědźer na jewišću. (Brězan)
Pod hórku, na šěrokim zornowcowym chribjeće šibjenčneje hory, bubnowaše wosrjedź pola zajac, a próšeše so ćeńki, złoty próšk. (Brězan)
Njejsu jara mjelčo ze sobu rěčeli, akordnik je pječa něšto króć swoju hrudź jara naduł a zboha bubnował; pod woknom na ławce je naš póstownik sedźał, tón roznošowar, wón je sej tam dyrbjał wot swojeje astmy powotpočnyć. (Brězan)
Po prawej stronje bleše so zadni dźěl panceroweho křižaka >>A<< wupěraše, nalěwo >>Stahlhelm<< chorhoje swjećeše, deleka někajki Hitler bubnowaše, a w róžku so pisaše, zo čěski Sokoł pjeć stow serbskich dźěći na tři njedźele do Tatrow přeprosył. (Brězan)
Wón z Kamjenic přišoł a hižo w prěnim tydźenju we wsy wokoło bubnował a z našich hólcow hitlerowskich hólcow sčinić chcył. (Brězan)
Za nimi dźěštej staršej žonje, jedna chora nabubnjena a tamna z hłodom sucha, kotrymajž běchu landsknechtske bubony připasali; wonej bubnowaštej, błuko a mortwje. (Brězan)
Takle wón tež rěčeše, hdyž wón po starym wašnju z mužemi deleka při piwje sedźeše, mjeztym zo lepa njewjesta Hilža horjeka rejowaše a klarinetowy muž Pětr stare kwasne štučki duješe a Pawoł Wjeńk k tomu bubnowaše. (Brězan)
Lědma běše so wučba započała, zasłyšachmy něhdźe nazdala bubnowanje. (Sykora)
Prěni w cźahu tsjo ß na konjach jěchachu, dostojni rjeni mužojo; sa nimi zyła kula herzow, kotsiž, jako běchu do města nuts sacźahnyli, bubnowachu a piskachu. (Sykora)
Kiž běchu tu twjerdźisnu ß wudźerželi, cźehnichu s wějatymi chorhojemi, s bubnowanjom a s piskanjom, kóždy wojak se žahłej luntu w ruzy a s wołojanej kulku w hubomaj s twjerdźisny, ale na nich srudno hladacź: cźile mužojo móžachu lědy kóždy ß na ß nohomaj stacź, ß komandanta, baron Reinach dyrbjesche ß dacź wot dweju wyschkow sa ruzy wuwjescź. (Sykora)
Rejowaše na běłych nahłownikach motorskich jězdźerjow, w bubnowacych bluzach kolesarkow, rejowaše samo na wšitkich špičkach Budyskich wěžow. (Młynkowa)
A spaše, a hospoza spěwaše a tepješe a warješe z najrjeńšimi wónjemi a wopłokowaše, zo sudobja jenož tak bubnowachu. (Młynkowa)
W nocy lizaše Janej ruku a mjezwočo, a jako jeho Jan ze jstwy tykny, tak z nohomaj wo durje bubnowaše, zo so cyły dom čumpaše, a nan a mać sonještaj wo rubježnikach. (Młynkowa)
Jeje wutroba bubnowaše, horca krej jej tam a sem po žiłach ćěrješe, ale wona ničo njezasłyša. (Młynkowa)
Jeje suknja bubnowaše kaž chorhoj we wětřiku, a jeje noze lóštnje do pedalow teptaštej. (Młynkowa)
Za lěsami ćežke kanony dźěry do swěta bubnowachu. (Młynkowa)
Móžeše bubnować z konja dele do błóta do njeskónčneho šleskeho, pruskeho błóta. (Młynkowa)
Wón ju ćehnješe, jachleštaj, a wótře jeju kroki bubnowachu. (Młynkowa)
Potom běžeše w toflach stakkato do prěnjeho poschoda a bubnowaše z mócnymaj pjasćomaj do durjow knjenineje stwy. (Młynkowa)
Žona chileše so nad dźěćko, běłe tołste stawčki bubnowachu jej mjezwoči, na hrudź a ruce. (Młynkowa)


Přełožki[wobdźěłać]