cychnować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

cychnować

cychnować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. cychnuju cychnujemoj cychnujemy
2. cychnuješ cychnujetej (-taj) cychnujeće
3. cychnuje cychnujetej cychnuja (cychnuju)
aspekt ip
transgresiw cychnujo, cychnujcy, cychnowawši
prezensowy particip cychnowacy
preteritowy particip cychnowany
ł-forma cychnował, cychnowała, cychnowało,
dual: cychnowałoj, plural: cychnowali (cychnowałe)
werbalny substantiw cychnowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. cychnowach cychnowachmoj cychnowachmy
2. cychnowaše cychnowaštej cychnowašće
3. cychnowaše cychnowaštej cychnowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. cychnujmoj cychnujmy
2. cychnuj cychnujtej (-taj) cychnujće
3. cychnuj, njech cychnuje cychnujtej (-taj) njech cychnuja (cychnuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: cych-no-wać

Wurjekowanje

IPA: ʦɪʦhnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne cychnowaše je 34x dokładźene, cychnowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přehowrić; přehowrjeć; přecychnować; přenjemdrić; howrić; njemdrić; zachadźeć; santorić; huntorić so; roznjemdrić so; hrozne tryski ćěrić; zlě/hroznje zachadźeć

Přikłady:

[1] Mróčele a wody cychnowachu na přemoh ze złobami, a srjedź jich howrjenja słyšeše so helski směch. (Katolski Posoł 1915)
Hač jich daloki puć do Chrósćic abo wjacezaměrowa hala abo hara hudźby a cychnowanje młodźiny wottrašuje? (Rozhlad 1998)
Granaty rozbuchuja, helska hara, třělby cychnuja. (Katolski Posoł 1914)
Na zwjerchu morja žołma jako pjana wot cychnowanja wjerha. (Ćišinski)
Róže rozderdane su a kwětki, mortwe škowrončki a łastojčki, krupow cychnowatych zrudne swědki, zbite naliki a makojčki. (Ćišinski)
Dołhe, dołhe časy cychnowaše wójnske palenje a smalenje (Ćišinski)
Dołhe, dołhe časy cychnowaše wójnske palenje a smalenje (Ćišinski)
A njemdra krej ty, přestań cychnować! (Ćišinski)
Hišće cychnowaše lodowy wichor z ranja, sněh swětleše so z wysokich hór, ale tež šlebjerdy płódneje zemje mjez skaliskami a fjordami ležachu hłuboko pod sněhom. (Kubašec)
Njezby jej ničo, hač nowe wodychnjenje cychnowaceho wočakować a so skradźu z durjemi nutř sunyć. (Kubašec)
Na tři dny znajmjeńša cychnuje, hdyž je so raz wottorhnył. (Kubašec)
Mać porodźi ćěkajo před so bližacej frontu w pólnej bróžni dźěćo, jako hišće wójna cychnuje. (Kubašec)
Tu njedźelu, hdyž chcyštaj Bosćij a Jěwa do Hrubjelčic běžeć, lodźane wětry tak cychnowachu a ze sněhom so wjerhachu, zo młodymaj čłowjekomaj tež łopač puć do wotewrjeneje krajiny wusypała njeby, zabywši dompuć w zažnej ćmě. (Kubašec)
Po njewšědnje sylnych wichorach wokoło póstnic so zyma změrowała a - kaž by so swojeho cychnowanja kała - do njewšědnje miłeje knježićerki přewobroćiła. (Kubašec)
Nětko wuhlada naraz přez jeho wokno runje tak cychnowace dźěćo we woknje pódla swojeho bydlenja. (Žadyn happy end 2001)
Muž přeco hišće kaž wowrótnjeny před woknom cychnuje. (Žadyn happy end 2001)
Jahwe pak da na samsnym dnju njewjedru z wulkim hrimanjom nad Filisćanami cychnować a wuskutkowa z tym mjez nimi tajke zašmjatanje, zo woni Israelitam podležachu. (Stary zakoń 1976)
Na druhim dnju so sta, zo wot \\$oha zły duch na Saula přińdźe, zo cychnowaše wón nutřka w swojim domje hroznje. (Stary zakoń 1976)
Tuž počinaše so před nimi kaž bjez rozuma a cychnowaše w jich rukach kaž błudny. (Stary zakoń 1976)
Jako připołdnjo hižo nimo, dóńdźe k tomu, zo započachu błudnje cychnować hač do časa, hdyž so wječorny jědźny wopor wopruje. (Stary zakoń 1976)
W róžku jamy přełamachu so žerdźe, a hlinjana dula, kaž bow wulka, prasny do našich kruće stejacych blachowych sudobjow, A to helska hara, jako by tysac čertow cychnowało a so křićo wošćerjało, 92 A zdobom hišće jedyn křik, nječłowjeski-čłowjeski, wótře, jako by zranjeny tygr zarejił! (Iselt)


Přełožki[wobdźěłać]