doporučować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

doporučować

doporučować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. doporučuju doporučujemoj doporučujemy
2. doporučuješ doporučujetej (-taj) doporučujeće
3. doporučuje doporučujetej doporučuja (doporučuju)
aspekt ip
transgresiw doporučujo, doporučujcy, doporučowawši
prezensowy particip doporučowacy
preteritowy particip doporučowany
ł-forma doporučował, doporučowała, doporučowało,
dual: doporučowałoj, plural: doporučowali (doporučowałe)
werbalny substantiw doporučowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. doporučowach doporučowachmoj doporučowachmy
2. doporučowaše doporučowaštej doporučowašće
3. doporučowaše doporučowaštej doporučowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. doporučujmoj doporučujmy
2. doporučuj doporučujtej (-taj) doporučujće
3. doporučuj, njech doporučuje doporučujtej (-taj) njech doporučuja (doporučuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: do-po-ru-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: dopɔʀuʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne doporučowaše je 2x dokładźene, doporučowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] poručić; poručeć; poručować; doporučić

Přikłady:

[1] Ale čehodla so nam ta wěcka takle doporučowaše? (Koch)
Młódšej generaciji móžu knihu jako wučbnicu k wobšěrnišemu zeznaću našeje domizny a našeho luda jenož doporučować. (Rozhlad 1993)
Nječita so kaž doporučenje, ale bóle jako strachoćiwe wuzamołwjenje; njedoporučuje knihu, ale skerje jeje słabosće wuzběhuje. (Rozhlad 1993)
Byrnjež Serbam doporučuje, wobchować sej swoju zwjazanosć ze zemju, dokelž je to za nich eksistencielne, měni, zo je na kóncu 20. (Rozhlad 1993)
A štóž chce k sebi přińć, tomu doporučuja so skerje ćiche zynki komorneje hudźby baroknych mištrow atd. (Rozhlad 1992)
Nazornje spisana, doporučuje so knižka runje tak wučerjam, kulturnikam a w narodnym dźěle skutkowacym. (Rozhlad 1998)
Dźeń wote dnja běchu we wšěch Londonskich najwjetšich nowinach doporučowanja a to z pismom a na městnach a ze słowami, zo to kóždy čitać dyrbješe. (Katolski Posoł 1917)
Toho wam doporučuju, knjez stražnik, k tomu sćelće swoju knjeni mandźelsku po kofej. (Katolski Posoł 1917)
W napinacych dnjach wotzamknjenja studijneho lěta so wjele wot pisanskeho blida a z rjadownjow wottorhnyć móhłoj njejstaj, kaž to znowa wotewrjena rozmołwa přeradźi, Dreß ju zahaji: >>Spodźiwnje<<, rjekny, >>kelko dobrych talentow kóždolětnje mjez tymi hólcami wukubłujemy, Wězo, mamy wšak wjace wjesneje młodźiny hač měšćanskeje, Budyscy hólcy so bóle na gymnazij tłóča, ale njeboh kolega Siebelis je mi wobkrućał, zo maja tež tam často wjace wjesela na burskich hólcach hač na někotrymžkuli byrgarskim synu, Je to, kaž bychu so duchowne dary z njepřetrjebaneje pódy bohatšo rodźiłe hač z přetrjebanych generacijow,<< >>Ze wsow wšak mamy tez jenož wubrany poskitk, Wučerjo a duchowni nam najlěpšich šulerjow sćelu a doporučuja, mjeztym zo w měsće časćišo nanowa móšeń abo tradicija swójbow rozsudźa, njedźiwajo stajnje na wobdarjenje a charakterne kmanosće. (Kubašec)
Wulcy pedagogojo ju doporučuja. (Kubašec)
Wěšćerske knihi so ćišća a w nowinach doporučuja, a ludźo je kupuja bóle hač hospodarske abo nabožne, Powěsće wo wohenjach so množachu, Ludźo njemějachu hižo měr při dźěle na polu, při šćipanju přezahe zezrawjenych, ale tak nuznje trěbnych jahodow w lěsu, Žiwjenje bu njewjesołe, starosće dwójce ćežachu, čłowjek so rědko wusmja. (Kubašec)
Přisłusni wšelkich tych worštow so něhdźežkuli zetkawaja, Na Budyskim gymnaziju so do zemjanow, nahladnych byrgarjow a fararskich synow přeco wjace wobdarjenych chudych šulerjow měša, kotrychž wučerjo a fararjo doporučuja. (Kubašec)
Na zakładźe tajkeho posudźowanja doporučuje potom mjenowana rada wotpowědnemu krajowemu knježerstwu, w kajkej strukturje, z kotrym profilom a w kajkim wobjimje měł so posudźowany institut wobchować, přerjadować a dale wjesć. (Rozhlad 1991)
Kóčcyna doporučowacy list wot fararja J. (Rozhlad 1995)
Runje dóstach wot Bretschneidera powěsć, zo nam doporučuje, w Pr. (Brankačk)
Swojim studentam doporučowaše nadrobnišo přepytować serbske přisłowa, dokelž běše přez sondažnu studiju wo socialnym wobsahu serbskich přisłowow zwěsćił wuraznu wuprajiliwosć ke kompleksej feudalizma a wjesnych poměrow scyła. (Rozhlad 1997)
W lisće, datowany w meji 1 856 na Juliana Bartoszewicza - redaktora Waršawskeho dźenika ,,Kroniki Wiadomosci Krajowych i Zagra- "nicznych, doporučuje abonowanje 'sćěhowacych serbskich nowin ,,Bram- "borski Serbski Casnik (delnjoserbski 'tydźenik), wuchadźacy wot lěta 1852 pod redakciju Kita Panka, ,,Serbske "Nowiny, wudawane přez J. (Rozhlad 1994)
Šlesk awtor pisaše, zo doporučuje tute no- winy mjez druhim tež tohodla, ,,zo by- "chu 'Kroniki měli stajnje wukrajne "powěsće. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]