hawtować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

hawtować

hawtować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. hawtuju hawtujemoj hawtujemy
2. hawtuješ hawtujetej (-taj) hawtujeće
3. hawtuje hawtujetej hawtuja (hawtuju)
aspekt ip
transgresiw hawtujo, hawtujcy, hawtowawši
prezensowy particip hawtowacy
preteritowy particip hawtowany
ł-forma hawtował, hawtowała, hawtowało,
dual: hawtowałoj, plural: hawtowali (hawtowałe)
werbalny substantiw hawtowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. hawtowach hawtowachmoj hawtowachmy
2. hawtowaše hawtowaštej hawtowašće
3. hawtowaše hawtowaštej hawtowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. hawtujmoj hawtujmy
2. hawtuj hawtujtej (-taj) hawtujće
3. hawtuj, njech hawtuje hawtujtej (-taj) njech hawtuja (hawtuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: haw-to-wać

Wurjekowanje

IPA: hau̯tou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne hawtowaše je 7x dokładźene, hawtowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] harować; hołkotać; haru ćěrić; haru hnać; hewrjekać; pumpotać; dundrować; hrimotać; randalěrować

Přikłady:

[1] Łysaki napřemo zwonjachu, w rohodźi rohačk 168 tridlowaše a rjehor z radosću hawtowaše, zo to klinčeše, jako byštaj so dwaj wódnej mužej dałoj do pukow (Njechorński)
Dokłapachmy so do statoka, hdźež nimo helsce hawtowaceho psyčka hižo wšo kruće spaše. (Njechorński)
Wón njebudźe so wadźić ani hawtować, a jeho hłós njebudźe na hasach słyšeć; 20. (Sćenje po Swj. Mateju 1960)
Kóždu našu štučku podpěraja pokorne pohlady, potulene wobliča a w ekstremnych padach skřiwjene chribjety zadźerženje, kajkež drje so před běłopłašćacymi wutupić njehodźi, před wulce sebjewědomymi lěkarjemi, rezerwowanymi zymnymi 17 profesorami, rozsudźowarjemi nad pacientami-čisłami, ani před jich pomocnicami, nygacymi njesćerpnymi holcami a žonami, kotrež maja zbožo, wšědnje znowa dožiwić šefa: přećelneho, frinkolaceho za niklowymi nawočemi, ćeńke běłe włosy připlacane z wjele wodu a mydłom rańšeje toalety, abo hawtowaceho wulkeho běłowłosača, kotryž nastajnosći z hłowu wije a swoje hóčki a špihelki na škleńčanu tačel před pacientom ćiska, kotryž wótrje zachadźa: ">O Gottogottogott, žałostnje. (Młynkowa)
Stara žona swarješe a hawtowaše z nim, zo jej telko mazaneho sčini, ale moler so z njej šćěkaše a směješe, a Madlena wobstara jemu piwo a napari jemu kofeja. (Młynkowa)
A njemudrje hawtowaše, zo je tola wědźał, kak ">cona"< Siggija nawuči hinak myslić wo prawej ">eksistency"<. (Młynkowa)
SS po wsy hawtowaše. (Młynkowa)
něšto tak eksploziwneho na jeho hawtowacych zwěrječich zwukach, šumješe to wokoło njeho, kaž wodopad překulowachu so a rozskakachu a syčachu jeho zwuki a při tym tón jeho hłós tajke něšto nječłowjeske, njepohibliwe, hrožace wulke a ćmowe, ta jeho artikulacija tak mazna, rozpłuwaca, njewěsta, njepopadnjomna, čwělowaca. (Młynkowa)
Žona měrnje powěda a měrnje wotražuje mužowe hawtowanje. (Młynkowa)
Pos hawtowaše na hěće. (Młynkowa)
Jean Bernard wo Gutmannowych kuskach stawiznićku powěda, kotraž nam toho hawtowaceho, plistowaceho, filozofiskeho kriminalneho skoro sympatiskeho sćini. (Kubašec)
K duchownym do bloka 26 přińdźe tež, jowialnje harujo a hawtujo, něhdyši jich blokowy starši z přichadneho bloka, Hugo Gutmann, tón, kiž rady a wjele plistowaše, ale poměrnje derje z nimi měnješe. (Kubašec)
Boli mje nětko hižo, hdyž Jakub swarjo po dworje chodźi a na čeledź njesprawnje ripa, ale hórje by mi było, hdy by Jěwa na jeho hawtowanje słuchać dyrbjała a hdy by snadź so tež na nju wottorhnył. (Kubašec)
Z dołheho ranja so suche lodowe wětry do wotewrjenych 163 runin přihnawachu, do Sprjewineje doliny zapadowachu, wujo a hwizdajo wokoło Židowskich domow a domčkow hawtowachu, ze wšěmi škałobami so do dworow a do jstwow dobywajo. (Kubašec)
To jeho biće a hawtowanje nětk ničo njepomha. (Kubašec)
W jabłučinach podłu dróhi wětr hawtuje. (Krawc)
Waleše so na pěski a hawtowaše při tym kaž zły pos. (Wuhladko 2001)
Nutřka hawtowaše dale, a traješe cyłu chwilu, zo so Mots změrowa. (Wornar)
So na někoho torhać: Z njemdrym hawtowanjom swarić. (Radyserb)
Drusy pak dźěchu hischcźe tak posdźe druhdźe na piwo, a w pósdnjej nozy hawtowachu na haß (Radyserb)
Hewak tajki muž, kotryž je tójdźe po ß pobył, hawtujo wjele powěda. (Radyserb)


Přełožki[wobdźěłać]