interpretować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

interpretować

interpretować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. interpretuju interpretujemoj interpretujemy
2. interpretuješ interpretujetej (-taj) interpretujeće
3. interpretuje interpretujetej interpretuja (interpretuju)
aspekt ip
transgresiw interpretujo, interpretujcy, interpretowawši
prezensowy particip interpretowacy
preteritowy particip interpretowany
ł-forma interpretował, interpretowała, interpretowało,
dual: interpretowałoj, plural: interpretowali (interpretowałe)
werbalny substantiw interpretowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. interpretowach interpretowachmoj interpretowachmy
2. interpretowaše interpretowaštej interpretowašće
3. interpretowaše interpretowaštej interpretowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. interpretujmoj interpretujmy
2. interpretuj interpretujtej (-taj) interpretujće
3. interpretuj, njech interpretuje interpretujtej (-taj) njech interpretuja (interpretuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-ter-pre-to-wać

Wurjekowanje

IPA: inteʀpʀetou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne interpretowaše je 9x dokładźene, interpretowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wułožić; wułožować; wukłasć; wukładować; interpretěrować

Přikłady:

[1] Z tym -- to mi w tymle wokomiku do hłowy padny -- je mi tež date, twoje najlubše słowo wo wumóženju toho, kotryž přeco so prócuje, prawje interpretować: Wumóženje čłowjeka je jeho doskónčne wuwiće ze zwěrjećeho. (Brězan)
Kak prěnja >>Anka źěšo do Karlinkojc<< delnjoserbsce interpretowaše, wušom přewšo pěknje majkaše. (Rozhlad 1993)
Symbolika, z kotrejž režija tule dźěła, ma so jara subtilnje widźeć a interpretować. (Rozhlad 1993)
Sobuskutkowacy - Marija Mětec, MariJa Korjenkec a Ana Fričec - interpretowachu na huslach a cello twórby Haydena, Mozarta a serbskeho komponista Jana Cyža. (Rozhlad 1993)
Při tym budźe trjeba, na mysli měć tež hranicy tolerancy kulturneje wšelakorosće (jednostronsce a wotličersce interpretowana historija, namócne historiske analogije bychu móhli wjesć k tajkim a hinašim konfliktam). (Rozhlad 1993)
Černokožewa Kongres wo słowjanskej wzajomnosći Zajimawy zjaw w tuchwilu komplikowanym politiskim žiwjenju Ruskeje je wjetši zajim za słowjanske narody kaž tež tendenca, interpretować Rusku jako słowjanski stat ze specifiskimi zajimami. (Rozhlad 1993)
Hdyž tež "woprawdźita dwurěčnosć na přeco 'tabu, tak - sej myslach - hodźi so tola z wušiknym interpretowanjom tež noweje linije hišće to a tamne za serbstwo činić. (Rozhlad 1993)
Tu nastanje njewěstosć a njedowěra, hač njespytam tu někajki zmylk interpretować jako wuměłski srědk. (Rozhlad 1993)
Awtorka spušća so radšo na jich posłowny, wobrazny wobsah, kotryž so znowa, druhdy na hinaše wašnje jako metafora interpretuje, haj druhdy so wobroty kombinuja, kotrež drje su sej po wobrazu bliske, ale hladajo na jich přenjeseny woznam poprawom bjez zwiska: s. (Rozhlad 1993)
Wo to je so ta ,,mała wobsadka 'wuběrnje postarała, nic jeno z interpretowanjom jednotliwych spěwow, tohorunja a nic mjenje z njepřestajnym pohibom na scenje, hdyž "režija kóždežkuli statiske chórowanje wobeńdźe. (Rozhlad 1992)
Wobaj dźělaj, programatiski zasadny, postajacy zakladne prawa, a interpretowacy dźěl, kotryž ma powšitkowno plaćacy wobłuk za zwoprawdźenje zasadow postajić, tworitej cyłk. (Rozhlad 1992)
Je to twórba, kotraž so w bujnosći swojich zwukow tak w kóždym nastupanju perfektnje jenož na technisce a hudźbnje derje wubalansowanych pišćelach, jako kajkež so Chrósčanske stajnje znowa wopokazuja, interpretować hodźi. (Rozhlad 1992)
Na kompoziciju Dietmara Kreisla je' Werner Měškank 'spisał słowa, kiž interpretuje młoda spěwarka, Katrin Lipske z Kósćerjowa. (Rozhlad 1992)
Ći, kotřiž mějachu nazhonjenja z interpretowanjom Krawcowych twórbow, běchu na ćeže nastajeni a běchu dosć časa za přihoty zaplanowali. (Rozhlad 1999)
Tu wšak běše škoda, zo njeběše so orchester SLA ze swojim šefdirigentom Dieterom Kempu dosć dokładnje na problematiku interpretowanja Krawca nastajił. (Rozhlad 1999)
Njepobrachowachu znate (zdźěla hudźbnje znowazdrasćene) "ingrediency", kaž chórowje interpretowana pěseń "My sydamy so k blidu" resp. (Rozhlad 1999)
Damy chóra w čornych šatach a mužojo w fraku interpretowachu tak "Michelle" a "Yesterday", k čemuž přińdźe scenisce hišće "J\' playbacknje z SLAskej "Madonu". (Rozhlad 1999)
Pianistka Liana Bertók, spěwnaj solistaj Tanja Donatec a Stefan Baumg\ Borbora Fryčec na huslach a Krystof Wjeńk na cellu interpretowachu twórby K. (Rozhlad 1999)
Čłowjek móhł to jako škit kulturnych institucijow interpretować. (Rozhlad 1999)
Na samsne wašnje interpretuje D. (Rozhlad 1999)
Zachować serbsku rěč interpretuje so jako tworjenje a zawěsćenje dosahacych wuměnjenjow za dalše traće zhromadźenstwa nošerjow serbskeje rěče a za to, zo by ródna rěč Serbow kaž w Hornjej tak tež w Delnjej Łužicy wostała žiwa. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]