mytować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

mytować

mytować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. mytuju mytujemoj mytujemy
2. mytuješ mytujetej (-taj) mytujeće
3. mytuje mytujetej mytuja (mytuju)
aspekt ip
transgresiw mytujo, mytujcy, mytowawši
prezensowy particip mytowacy
preteritowy particip mytowany
ł-forma mytował, mytowała, mytowało,
dual: mytowałoj, plural: mytowali (mytowałe)
werbalny substantiw mytowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. mytowach mytowachmoj mytowachmy
2. mytowaše mytowaštej mytowašće
3. mytowaše mytowaštej mytowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. mytujmoj mytujmy
2. mytuj mytujtej (-taj) mytujće
3. mytuj, njech mytuje mytujtej (-taj) njech mytuja (mytuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: my-to-wać

Wurjekowanje

IPA: mɪtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne mytowaše je 24x dokładźene, mytowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zarunać; zarunować; wotrunać; wotrunować; płaćić; zapłaćić; wotpłaćić; wotpłaćeć; wotpłaćować; wuznamjenić; wuznamjenjeć; wuznamjenjować; přiznać myto; přiznać wuznamjenjenje; přiznawać myto; přiznawać wuznamjenjenje; přisudźić myto; přisudźić wuznamjenjenje; přisudźeć myto; přisudźeć wuznamjenjenje; přisudźować myto

Přikłady:

[1] Chcu tebje za to mytować. (Katolski Posoł 1915)
A knježna bu za swoju njewinowatosć mytowana z pokładom žiweje wěry a z njepřestawacej wulkomyslnosću, kotrejž ji młodźencowa wutroba napřećo njeseše. (Katolski Posoł 1915)
Wěčnosći je zachowane, zo by złósće časnosće chostała a pócćiwosće mytowała. (Katolski Posoł 1915)
Wón wjedźeše ju k sprawnomu sudnikej, kotryž wotpohladanja a skutki waži, k nadobnomu mytowarjej wšitkich pócćiwosćow. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelske překupske łódźe běchu tež wot knježerstwa k tomu namołwjene a buchu za to mytowane, zo bychu němske podmórniki podnurjeli. (Katolski Posoł 1915)
Ale wona přětra a bu bohaće mytowana, dokelž wšo to znjesy podata do Božeje wole. (Katolski Posoł 1915)
Tola kaž bu Hańžka bohaće mytowana, tak njeda za Hanu chostanjo čakać. (Katolski Posoł 1915)
Bóh budź jomu hnadny a nadobny mytowar z njebjeskej krónu. (Katolski Posoł 1915)
Bóh budź jomu miłosćiwy sudnik a dobroćiwy mytowar. (Katolski Posoł 1915)
Njech so jej we wěčnosći mytuje, štož je tu za Katolski Posoł činiła! (Katolski Posoł 1915)
Bóh mytuje derje nałoženu młodosć. (Katolski Posoł 1915)
A tajka swěra a dowěra so tež pjenježnje mytuje ze strony našoho krajnoho wustawa w Budyšinje. (Katolski Posoł 1915)
Třoja je zmužitosć, kotruž Bóh z wurjadnym znamjenjom we wěčnosći mytuje: zmužitosć martrarja, wučerja a knježny. (Katolski Posoł 1915)
A mjez tym zo Bóh smjerć křesćanskoho wojaka, za wótčinu poćerpjenu, jako sobu najnadobniši skutk mytuje, móžemy so jenož nadźijeć, zo změje ze samomordarjom ze wšelakich winow, kotrež su našomu wóčku tu zachowane, wótcowsku smilnosć. (Katolski Posoł 1915)
Hlej, bratřa my a sotry ze staršimaj Za tebje toho prosyli smy wjele, Kiž dobru mysl a mudrosć z njebjes sćele - Na Božej mši to mytuj nam a jimaj! (Katolski Posoł 1915)
Najswjećiša Wutroba Jězusowa pak njech mytuje a žohnuje wšěm dobroćelam! (Katolski Posoł 1915)
Tutón nadawk a zaměr je tón, zo, hdyž so našomu wótcnomu krajej jónu přez krej našich rjekow zasy zawěsćacy měr wobradźi, žadyn našich zmužitych wojowarjow a žadyn ze zawostajenych tychsamych njedyrbi na to pokazany być, hórki chlěb chudoby jěsć abo wo podpjeru chudych prosyć dyrbjeć, ale zo jim potom wjele bóle "Dźak domizny" w swěrje tamne wopory mytuje, kotrež su woni w swěrje woprowali. (Katolski Posoł 1915)
Zejler přeco wulkomyslnje jednaše, hdyž měješe za trěbne, někoho w dźěle spěchować abo prócu druhich mytować. (Zejler)
Z mytowanjom najwuspěšnišich awtorow skónči so dnja 4. (Rozhlad 1998)
A publikum 'wulku prócu a wězo tež zamóžnosće, kiž za tym tča, ze sylnym přikleskom mytowaše. (Rozhlad 1998)
Njedźelu dopołdnja mytowachu so dobyćerjo lětušeho wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko, kotrež lětsa Za- łožba za serbski lud wupisała. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]