přełožować

z Wikisłownika

přełožować

přełožować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přełožuju přełožujemoj přełožujemy
2. přełožuješ přełožujetej (-taj) přełožujeće
3. přełožuje přełožujetej přełožuja (přełožuju)
aspekt ip
transgresiw přełožujo, přełožujcy, přełožowawši
prezensowy particip přełožowacy
preteritowy particip přełožowany
ł-forma přełožował, přełožowała, přełožowało,
dual: přełožowałoj, plural: přełožowali (přełožowałe)
werbalny substantiw přełožowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. přełožowach přełožowachmoj přełožowachmy
2. přełožowaše přełožowaštej přełožowašće
3. přełožowaše přełožowaštej přełožowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. přełožujmoj přełožujmy
2. přełožuj přełožujtej (-taj) přełožujće
3. přełožuj, njech přełožuje přełožujtej (-taj) njech přełožuja (přełožuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pře-ło-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃeu̯oʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přełožowaše je 32x dokładźene, přełožowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přełožić; přenjesć

Přikłady:

[1] Hdyž sym ja łaćonski wuknył a jako tu rěč hižo nawuknył běch, myslach a začuwach ja tola němski abo serbski a přełožowach. (Zejler)
Hižo přestawki, kotrež dyrbješe činić, zo by diakon měšćanosće přełožować móhł, jeho mylachu. (Krawža)
Nimo serbskeho diakona, kotrehož nětko hižo znaješe, běchu wćipni mužojo nowi, a Handroš dyrbješe wšitko wotprědka rozprawjeć a wopisować, a zaso přełožowaše knjez diakon, přetož knjezaj wyši hamtowy kancler a oficial drje serbsce njerozumještaj. (Krawža)
Na kóždy pad pak by wopaki było, hdy bychmy w serbšćinje to dosłownje přełožowali, njech trjebamy passivum "bu", njech reflexivum ze ß (Katolski Posoł 1917)
Tu chwilu dźěła knjez Libš na jara zajimawej a jara spomožnej knizy; přełožuje mjenujcy swětaznatu knižku njeboho Domaša Kempiskoho z łaćonšćiny do serbšćiny. (Katolski Posoł 1917)
A zo bychu moje na stawki čim wjetšeje wěry namakali, přełožuju po słowje najprjedy nastawk pod napismom: "Wěrne přičiny balkanskeje wójny. (Katolski Posoł 1913)
Dale Was prošu, přinjesće sebi tola někajke powědančko abo štožkuli druhe sobu domoj na prózdniny jow mózeće z dobrej chwilu přełožować. (Ćišinski)
Bóh namaj kotrajž smój hromadze pěsniłoj a so přełožowałoj, miłosć [iwj] e a kruće pomhaj (Ćišinski)
Raušar (1862--1947), z 8 swojimi dopisami student a pozdźiši wučer Franc Kral (1886--1915), ze šěsć swojimi dopisami wučer a administrator >>Łužicy<< Mikławš Hajna (1876 hač do 1941) a chorwatski publicist Josip Milaković (1861--1921), ze štyrjomi wzajomnymi dopisami čěski publicist a přełožowar Jaromir Doležal-Pojezdny (1883--1965) kaž tež čěski literarny wědomostnik a publicist Josef Pata (1882--1942) a ze štyrjomi swojimi dopisami čěski ludowědnik, hudźbnik a moler Ludvik Kuba (1863--1956). (Ćišinski)
My přewjele přełožujemy. (Ćišinski)
Sym w poslednim času Pflegerowy telegram přełožował a zańdźeny tydzeń dokónčił. (Ćišinski)
Dyrbju wuznać, zo hišće žanu tak wuběrnu wjeselohru čitał njejsym, a sym duž tez z přiběracej radosću přełožował, runjež přełožk jara lochki njeběše. (Ćišinski)
Přełoženje připósłaneju basnjow je nimoměry ćezke a by mi wjele časa pokradnyło, hdźež to mam nětko z originalnym basniskim tworjenjom za Formy połnej ruce dźěła, tak zo njemóžu čas a mocy drjebić z přełožowanjom. (Ćišinski)
Holan je tež zwólniwy, za Serbsku knihownju přełožować z ruskeje prozy. (Ćišinski)
Profesor Holan z Nižneho Nowgoroda budźe moje pěsnje nětko tež do rušćiny přełožować. (Ćišinski)
Ziemba (i847--i900), spisowaćel, gymnazialny wučer a docent na uniwersiće, Ćišinskeho basnje přełožował a wozjewił (Listowanje, str. (Ćišinski)
Ziemba z Warszawy přełožuje moje basnje a wozjewi mój žiwjenjopis z podobiznu. (Ćišinski)
Ziemba z Warszawy přełožuje moje basnje a wuda mój žiwjenjopis z podobiznu. (Ćišinski)
Ziemba z Warszawy přełožuje moje basnje Krječmař{} Nowotny zdźělitaj, zo njehodźeše so dotal nihdźe zwěsćić, hač je T. (Ćišinski)
Muce, zo je >>z přihěracej radosću přełožował, runjež přełožk jara lochki njeběše<<. (Ćišinski)
To wotpowědowaše wustawkam Serbowki<<, kotrež wobsahowachu krute směrnicy za rěčne a stilistiske kubłanje kaž tež derje přemysleny program literarneho zdźěłowanja a swójskeho literarneho tworjenja; tež Ćišinski měješe wuknyć, studować, čitać, deklamować, swobodnje rěčeć, pisać a přełožować, zo by móhł swoje nadarjenosće wotkrywać a pěstować. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]