picować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

picować

picować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. picuju picujemoj picujemy
2. picuješ picujetej (-taj) picujeće
3. picuje picujetej picuja (picuju)
aspekt ip
transgresiw picujo, picujcy, picowawši
prezensowy particip picowacy
preteritowy particip picowany
ł-forma picował, picowała, picowało,
dual: picowałoj, plural: picowali (picowałe)
werbalny substantiw picowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. picowach picowachmoj picowachmy
2. picowaše picowaštej picowašće
3. picowaše picowaštej picowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. picujmoj picujmy
2. picuj picujtej (-taj) picujće
3. picuj, njech picuje picujtej (-taj) njech picuja (picuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pi-co-wać

Wurjekowanje

IPA: piʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne picowaše je 15x dokładźene, picowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] napicować; dawać; dawać picu/ futer; nadawać picu/ futer; futrować

Přikłady:

[1] Hdyž je nuza na druhich picowanskich srědkach, wostanje ratarjej jako poslednja pomoc jeno tola syno a słoma, zo by swój skót wudźeržał. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž na picowanskich srědkach brachuje a tež běrny k jědźi běchu hišće poměrnje tunje, strach, zo snadź mohłe so tesame we wjetšej mnohoće tola jako pica za skót wužiwać. (Katolski Posoł 1915)
Powyšenjo zwisuje z wysokimi płaćiznami picowanskich srědkow. (Katolski Posoł 1915)
měnjenjo, zo ma so při wšitkej nuzy na dobrej picy spytać, ličbu swini, byrnjež tež druhdy z hubjeńšim picowanjom, předźeržeć. (Katolski Posoł 1915)
Při picowanju so wjele zhubi. (Katolski Posoł 1915)
K picowanju skotu nałožowali běchu w Moersu 27 mějićelow ratarskich wobchodow rožku, kotraž k mlěću přijomna, a tež rožkowu muku. (Katolski Posoł 1915)
A tola přima to při drohoće druhich picowanskich srědkow chětro do hospodarstwa skótwobsedźeri. (Katolski Posoł 1915)
Tak mamy so direkciji nacional-Hygiene-museja dźakować za pokazku na praktiski wužitk, kotryž móže nam přinjesć deba našich zahrodkow, słónčna róža, za rozmnoženjo tuka a picowanskich srědkow. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž su přikupne picowanske srědki rědko a jara droho dóstać, je potrěbnosć syna ćim wjetša. (Katolski Posoł 1915)
Móže so tež rozpominać zhromadne skazanjo hnojow, žitow, picowanskich srědkow; pokazować zlutniwosć z hnojom. (Katolski Posoł 1915)
Dalše wuwzaća wot picowanskeje zakaznje móža hamtske hejtmanstwa a měsćanske rady při potrěbnosći postajeć. (Katolski Posoł 1915)
Njejsu jeno strowe ale tež dobry picowacy srědk, kotryž ma tež tójšto bělka we sebi. (Katolski Posoł 1915)
Za wows a ječmjeń su, zo by so z najmjeńša přibliženjo sylnje powyšenym płaćiznam za druhe picowanske srědki docpěło, přezjene płaćizny za cyły kraj na 300 hriwnow postajiłe, při tym pak njejsu ječmjeń za tajke wustawy, kotrež ječmjeń předźěłaja a runje tak tež wšitke symjeńtne žita, kaž lětsa, na tute najwyšše płaćizny zwjazane. (Katolski Posoł 1915)
Budźe drje so jomu tež při postajenju procentow wumlěća napřećo přińć móc a tež słabe zorno k picowanju móc přewostajić. (Katolski Posoł 1915)
Dla lěpšoho zarjadowanja wobchoda z picowanskimi srědkami (wowsom, ječmjenjom, wotrubami atd. (Katolski Posoł 1915)
Wjednicy hromadźe tworja picowanski wubjerk na stronje hamtskoho hejtmanstwa a Budyšskeje rady při powšitkownym rjadowanju picowanskoho wobchoda we wokrjesu. (Katolski Posoł 1915)
Najlěpje je, kaž praja, hdyž do picowanja žołdźe, su-li čerstwe, roztołkaš, su-li sušene, tołkaš abo šrótuješ. (Katolski Posoł 1915)
A kak wjele jednoriše je tola picowanjo karniklow pornjo kruwje, kotrež so spokoja z wotrězkami a něšto wotrubami! (Katolski Posoł 1915)
Zakazane je, z dobrym mlokom picować ćelata a swinje, kotrež su starše hač šěsć njedźel. (Katolski Posoł 1915)
Rěčachmoj wo kruwach, wo picowanju a wo přichadźacej zymje. (Krawža)
Wupłód z role 1912 po milijónach hriwnow wobličeny tónle: Pšeńcy za 181, majsa za 78, ječmjenja za 33, rožki za 26, wowsa za 14, rajsa za 13, jahłow za 0, na picowanjo bu žněte za 77, wina za 45, trukow za 18, wolija a podobnoho za 12, zeleniny za 8, melonow a tomatow atd. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]