registrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

registrować

registrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. registruju registrujemoj registrujemy
2. registruješ registrujetej (-taj) registrujeće
3. registruje registrujetej registruja (registruju)
aspekt ip
transgresiw registrujo, registrujcy, registrowawši
prezensowy particip registrowacy
preteritowy particip registrowany
ł-forma registrował, registrowała, registrowało,
dual: registrowałoj, plural: registrowali (registrowałe)
werbalny substantiw registrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. registrowach registrowachmoj registrowachmy
2. registrowaše registrowaštej registrowašće
3. registrowaše registrowaštej registrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. registrujmoj registrujmy
2. registruj registrujtej (-taj) registrujće
3. registruj, njech registruje registrujtej (-taj) njech registruja (registruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: re-gi-stro-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀegistʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne registrowaše je 8x dokładźene, registrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zregistrować; na wědomje wzać; na wědomje brać; zwěsćić; zwěsćeć; zwěsćować; pokazać

Přikłady:

[1] Za nju jako žonu njeje lochko, na europskich reportažowych jězbach jenož registrować. (Koch)
W sporće registrujemy: němske rekordy, europske rekordy, swětowe rekordy, lětne rekordy, olympiske rekordy. (Rozhlad 1993)
Hdyž přirunujemy w ,,Atlas fü deutsche Volkskunde\'\' (to je atlas z lěta 1933, w kotrymž su kulturne zjawy po kartografiskej metodźe a po regionach registrowane) na př. (Rozhlad 1992)
Rešerše za přednošk wunjesechu, zo njebuchu hišće wšitke wot Krawca wosebje w nowinach a časopisach publikowane nastawki bibliografisce registrowane. (Rozhlad 1999)
Krawc je jara skedźbliwje posłuchał a z akribiju registrował, što wšo w juhosłowjanskich hejach šeri (a tež bosniscy muslimojo su etniscy Słowjenjo! (Rozhlad 1999)
Je pak tak, zo dźěćo spěšnje registruje, jeli serbska mać (abo serbski nan) tam a sem tež němsce rěči. (Rozhlad 1999)
W swojich zapiskach wo koncertowanju registruje sej Krawc za lěta 1922 do 1937 cyłkownje 37 hudźbnych predstajenjow w Čěskosłowakskej, wot prěnjeho koncerta na Vinohradach hač k poslednjemu srjedź lěta 1937 w Poděbradach. (Rozhlad 1999)
Za nimi nima so wosebje pytać, maja pak so registrować, hdyž so slědy nadeńdu. (Rozhlad 1998)
Z registrowanych 55 pomnikow je 12 zapisanych w lisćinje ",,Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen. (Rozhlad 1998)
Mamy jara derje a jara strózbje registrować wšo dobre, ale tež te negatiwne zjawy. (Rozhlad 1998)
Kónc zašłeho lěta wobkrući nutřkowne ministerstwo Swobodneho stata Bayerska Centralnej radźe Sinti a Roma w Němskej, zo so we wotpowědnych datajach złóstnikow přisłušnosć k tutej ludowej skupinje registruje. (Rozhlad 1998)
Chronika Studijne lěto 199798 zahajene Institut za sorabistiku na uniwersiće w Lipsku registruje wokomiknje rosćacy zajim za studijny předmjet sorabistiki. (Rozhlad 1998)
Mamy wuspěchi - jenož, zo je njeregistrujemy. (Rozhlad 1998)
W dalšej kročeli registruja so potom wubrane serbske pomniki tež zwonka Mukoweho teritorija w Němskej a we wukraju, wosebje w Pólskej a Čěskej. (Rozhlad 1998)
Abo měli woni swojim dotalnym nazhonjenjam z imperializmom a šowinizmom a specielnje z nacijemi wěrić a so w tutym absolutnje njerunym boju spytać wobarać, na legalne a tež na ilegalne wašnje so spjećować, hdyž hižo kóždy narodny prócowar dawno registrowany a wobkedźbowany? (Rozhlad 1996)
Za pólskich a druhich wukrajnych čitarjow budźe jara wužitne, zo poda Lewaszkiewicz nimo wšědnych bibliografiskich informacijow, zdobom tež skrótka wobsah jednotliwych nastawkow, registrowanych w jeho bibliografiji. (Rozhlad 1996)
Ludźo, kiž tu na wopyt přińdu, dokładnje registruja a doma wo tym rozprawjeja, kak so w Serbach přiwozmu, kajku podpěru a kajki zajim tu namakaja. (Rozhlad 1996)
Wón by poprawom prajić dyrbjał: Sym widźał, přetož nowy podawk so w jeho myslach najčasćišo jako slěd wobrazow registruje. (Rozhlad 1996)
Hižo Pfuhlowy słownik registruje cejchi a dźiwy (Zeichen und Wunder, str. (Rozhlad 1996)
Nowy němsko- serbski słownik je prěni, kotryž tutón wobrot za serbšćinu registruje (2. (Rozhlad 1996)
Wězo, tuta bibliografija registruje nimo serbskich tež němske, čěske, pólske, jendźelske atd. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]

register, record

]] [[:en:register, record

(en)]]