rozwožować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rozwožować

rozwožować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rozwožuju rozwožujemoj rozwožujemy
2. rozwožuješ rozwožujetej (-taj) rozwožujeće
3. rozwožuje rozwožujetej rozwožuja (rozwožuju)
aspekt ip
transgresiw rozwožujo, rozwožujcy, rozwožowawši
prezensowy particip rozwožowacy
preteritowy particip rozwožowany
ł-forma rozwožował, rozwožowała, rozwožowało,
dual: rozwožowałoj, plural: rozwožowali (rozwožowałe)
werbalny substantiw rozwožowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rozwožowach rozwožowachmoj rozwožowachmy
2. rozwožowaše rozwožowaštej rozwožowašće
3. rozwožowaše rozwožowaštej rozwožowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rozwožujmoj rozwožujmy
2. rozwožuj rozwožujtej (-taj) rozwožujće
3. rozwožuj, njech rozwožuje rozwožujtej (-taj) njech rozwožuja (rozwožuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: roz-wo-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀɔzu̯oʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rozwožowaše je 1x dokładźene, rozwožowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] rozwozyć

Přikłady:

[1] Wón rozwožowaše muku po serbskich wsach a zwjaza to zdobom ze skutkowanjom na dobro Serbow. (Rozhlad 1993)
Pod nawodom Spediciskeje firmy Serba Pětra Wencla z Radworja rozwožuja so nowiny do wsow, hdźež so wjac hač 60 roznošowarjow z nimi na puć k čitarjam poda. (Rozhlad 1992)
Duchowni wobstarachu wohnjowu stražu, mjećechu wulicy, rozwožowachu twory atd. (Katolski Posoł 1917)
To by wjace wotćisnyło, a jemu by so to tež lubiło tak po wsach jězdźić, po južnej hórskej wokolinje, předźeno rozwožować, płaty pola tkałcow wotewzać, do bělernje dowožować a zaso po nje jězdźić. (Kubašec)
Je to rozwožowar klamarskićh tworow mojeho přećela, překupca Mjerwy. (Kubašec)
Jeći padachu při dźěle w plantaži, při nošenju ćežkich kotołow z jědźu, při hodźiny trajacym staću na apelnišću, při rozwožowanju chlěbow z moorexpressom``, mrějachu w přepjelnjenych rewěrach, w blokach a na łožach. (Kubašec)
Dale hač na konja sam za sebje njemysleše, ale Jurij, jeho syn, haj, tón dyrbješe k porjadnemu klamarstwu dóńć, dyrbješe k swakej do wučby hić a pozdźišo hižo nic cuzemu překupcej do ruki dźěłać, ale sam ludźi měć, kiž jeho tworu roznošowachu a rozwožowachu. (Kubašec)
Budyšin je duchowny trawnik, z kotrehož so tučna cyroba a miłe wokřeće za rozom a wutrobu rozwožuje daloko a šěroko po serbskich honach do wosebnych chěžow a pod słomjane třěški. (Ćišinski)
Tu rozwožuja hromadu na smahu. (Ćišinski)
Hdyž dya je rola zamjerznjena, cžinisch chmańscho, zo hnój na polu do hromady zwozysch a derje z pjerschcźu a smjecźemi pschikryjesch rozwožowanje pak ma so wotstorkowacź hacž do cžasa, hdyž je rola roztała. (Serbski hospodar 1886)
Nalětne hnojenja njepłacźa so skoro ženje z wuwzacźom pjerschcźe, kotraž ma so hakle kónc haprleje abo prěni tydźeń w meji rozwožowacź. (Serbski hospodar 1886)
Njewonjecžescźcźe swjate dny, a njedawajcźe druhim pohorschka z tym, zo skót na nich kupujecźe, pschedawacźe abo rozwožujecźe! (Serbski hospodar 1886)
Wužitne by było, hdy by we wjesnych wubjerkach so pjenježna pokuta postajiła, hdyž so na swjatki skót rozwožuje. (Serbski hospodar 1886)
Mloko zwozy a rozwožuje so najlěpje z konjom abo psami, kotrež so k tomu dźerža, kaž druhdźe to činja. (Serbski hospodar 1888)


Přełožki[wobdźěłać]