sakrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

sakrować

sakrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sakruju sakrujemoj sakrujemy
2. sakruješ sakrujetej (-taj) sakrujeće
3. sakruje sakrujetej sakruja (sakruju)
aspekt ip
transgresiw sakrujo, sakrujcy, sakrowawši
prezensowy particip sakrowacy
preteritowy particip sakrowany
ł-forma sakrował, sakrowała, sakrowało,
dual: sakrowałoj, plural: sakrowali (sakrowałe)
werbalny substantiw sakrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. sakrowach sakrowachmoj sakrowachmy
2. sakrowaše sakrowaštej sakrowašće
3. sakrowaše sakrowaštej sakrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. sakrujmoj sakrujmy
2. sakruj sakrujtej (-taj) sakrujće
3. sakruj, njech sakruje sakrujtej (-taj) njech sakruja (sakruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sa-kro-wać

Wurjekowanje

IPA: sakʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne sakrowaše je 14x dokładźene, sakrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zelić; němski spěwać; kleć; tamać

Přikłady:

[1] W tajkej swójbje staršej derje zrozymitaj, zo domjaca pobožnosć druhdy přez cyrkwinsku dźe; tam je měr a pokoj, přetož "domjaca zwada je dźěćom mór" a "w sakrowatym domje žadyn jandźel njepřebywa". (Katolski Posoł 1915)
Při tym wućom granatow je zabył sakrować a nawuknył, na Boha tež zwonka paćeri sej pomyslić. (Katolski Posoł 1915)
K tomu přińdźe wosebje tež hubjeny přikład, kotryž dźěći doma widźa; sakrowanjo, klećo, zachadźenjo, hněw, njechmane rěče a husto hišće hórše, samo njechmane skutki. (Katolski Posoł 1915)
Wěčnosć je, a najebać tu wěčnosć sakruješ a kliješ a maš hidu a njepřećelstwo a nochceš so wujednać. (Katolski Posoł 1915)
Wón słyši sakrowanje traktoristow hač do swojeho domčka, ale što wo to \x96 žiwjenje ma róžki, wy młodźi ludźo! (Krawža)
Hač na toho abo tamneho traktoristu, kiž dyrbi sakrujo před Jakubowym płotom zawróćić swój dwanaćeradłowy płuh. (Krawža)
Wutroba jej wótře bije; jenož z mocu so přewinje, zo njepočnje rejić a sakrować. (Katolski Posoł 1917)
A na samym dnju, hdyž jutrowničku swjećiš; hdyž so wjeseliš, zo je Jězus će wot wěčnoho zatamanja wumožił, to snadź hišće sakruje twoje hrózbne přiwučene słowo "Gott verdamm mich! (Katolski Posoł 1914)
Sćěna so dawa, kachlicy do jstwy padaju a murjer za nimi, skoržo a sakrujo. (Ćišinski)
Jězdni sakrowachu. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Na to chcyše cuzy muž zasy małeho hólca hrabnyć, ale hdyž tón wótře płakajo před nim ćěkaše, wobaraše Jan, kotryž z toho sudźeše, zo hólčec cuzobnikowy njeje, jemu, a hdyž cuzbnik widźeše, zo z hoberskim mužom ničo njewučini, chwataše hrózbnje sakrujo zasy do lěsa. (Kašćanski)
A hlej, hdyž so k nam přesydli, to swoju maćernu rěč zabył a z pomjatka zhubił a wužiwaše ju jenož hišće při swarjenju a sakrowanju na swojich jenorodnikow. (Iselt)
Wona so sakrujo zminy a trjebaše sydom lět, doniž wšo njespóžěra. (Protyka 2001)
Hdyby křud był wows A sakrowanje ćahnyć pomhało, Dha by něchtóžkuliž zapřah měł. (Buk)
Lajtnant: ,,Khadla, ty tola sakruješ, zo mohł so će djaboł "bojeć - hańbuj so! (Serbski hospodar 1887)
Wojacy zwjetša mjelčachu, běchu přestali santorić a sakrować, njeprašachu so hižo, hdźe jich puć wjedźe, ani štó jich wjedźe. (A. Nawka)
A nic jenož z Klětnoho swarješe a sakrowaše tehdom pózdny pietist Jan Kilian, kotrehož jednore kěrluše wšak tež swój wuznam mějachu a jón wobchowaja. (Rozhlad 1990)
Čin tež tak, hdyž sy sebi tajki njepočink přiwučił; njeměnju pak jenož pićo, ale tež wšě druhe njechmanosće: kaž nócne wokołołaženjo, znajomstwa, lubkowanja, sakrowanjo a klećo atd. (Katolski Posoł 1913)
Je to prawje njekřesćanscy, ale tak njerozomnje tola hišće njeje, hač hdyž čłowjek, kotromuž Bóh luby Knjez jónu prawje činił njeje, přećiwo njomu zachadźa, sakruje a tama a klije, zo by so tak na nim wjećił? (Katolski Posoł 1913)
Sieghart sakrowaše. (Koch)
Cuzy dźěše zady mje, zywaše wótře a sakrowaše, jako so do rynka pasažěrow stupichmoj. (Koch)


Přełožki[wobdźěłać]

curse

]] [[:en:curse

(en)]]