seklować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

seklować

seklować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. sekluju seklujemoj seklujemy
2. sekluješ seklujetej (-taj) seklujeće
3. sekluje seklujetej sekluja (sekluju)
aspekt ip
transgresiw seklujo, seklujcy, seklowawši
prezensowy particip seklowacy
preteritowy particip seklowany
ł-forma seklował, seklowała, seklowało,
dual: seklowałoj, plural: seklowali (seklowałe)
werbalny substantiw seklowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. seklowach seklowachmoj seklowachmy
2. seklowaše seklowaštej seklowašće
3. seklowaše seklowaštej seklowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. seklujmoj seklujmy
2. sekluj seklujtej (-taj) seklujće
3. sekluj, njech sekluje seklujtej (-taj) njech sekluja (sekluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: se-klo-wać

Wurjekowanje

IPA: seklou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne seklowaše je 6x dokładźene, seklowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Nimo teju wjeskow-wjesčičkow seklowaše so rěka Lipica, tajka docyła małka bórbotawka, a za tej rěčku běleše so zeza kerkow młyn a měješe hišće při sebi pjekarnju. (Njechorński)
Njelubješe so jim jara, zo ta Lipica so tak njemudrje wije a sekluje, a wurychu jej tohodla spody nowe korćisko, nó, bu z teje wjesołeje bórbotawki tajka runa, wostudła hrjebica. (Njechorński)
Burja na polach přestawaju dźěłać, hladaju jenož z wobdźiwanjom, zadźiwanjom a sobuželnosću na teju kołwrótneju dundakow, kiž seklujetaj po puću, kiž wjedźe do bjezkónčneje hole a do bahnow. (Njechorński)
A w lěću wjedźeše kóždy wječor swojeho Jonasa -- kaž druzy swoje konje -- k hrjebi, tam hdźež seklowaše so z doła a hdźež po powodźenju nastała truha -- prawa wolaca kupjel. (Brězan)
Wotewza jej tobołu, a wotbočištaj na pućik, kiž so za Hribowej korčmu přez kerki seklowaše. (Brězan)
Najprjedy so mjerzaštaj, ale hdyž potom kole po nahłym so seklowacym puću ke skale horje ćišćeštaj, spóznaštaj, zo scyła na Mužakowskim parku njezaleži, ale jenož na tym, zo staj hromadźe -- dlěje hač dwanaće hodźin. (Brězan)
Mojej dwě sotře tež sobu předźeštej, wo dnjo sotře seklowaštej abo šiještej, ale preco jenož doma. (Sykora)
Wón je - bóle zhusćeny drje hač jeho předchadnik - tepich stawizničkow, na kotryž dyrbiš dokładnje hladać, zo njeby muster z wočow zhubił: Fabula so sekluje přez labyrint mjez dnjom stworjenja swěta a sudnym dnjom. (Rozhlad 1996)
Tu we łukach je jej derje, włači a sekluje so tam a sem kaž dźěći, kiž nimaja nuzne do šule. (Kubašec)
A błyski seklowachu so, a z hrimotanjom zarža dno. (Ćišinski)
Něhdźe w dalinje seklowaše so awtodróha. (Čornakec)
Wažne, chutne a so kaž błótowski hadźacy kral seklowace sady jednaćelow a zapósłancow bychu wostali bjez kóždeho zahoriteho připosłucharja. (Rozhlad 1995)
Přepołožichu železnisku čaru a su našu luboznje so seklowacu Sprjewju hładku česali. (Rozhlad 1994)
To je to samsne, kaž by Tebi něchtó při seklowanju skrótka porst do wóčkow tyknył, bjez toho zo sy to pytła. (Ben Budar)
Smjeće seklowaše so po žurli a přićahowaše telewizinych reporterow k sekt pijacym a bachtacym spisowaćelam a žołma błyšća tych sławnych mjenow přimaše so reporterow a žurnalisća stupichu za krótki čas ze šěreje anonymity kaž wšitcy tu. (Mětowa)
Kročeštaj podłu rěčki, kiž so přez měšćanski park sekluje. (Mětowa)
Podłu Satkule - a kaž so wona seklowaše, seklowaše so jeju puć - dóńdźeštaj Krabat a jeho bratr na kromu Salowskich honow. (Rozhlad 1992)
Tam pase sorna swoje młode dźěći, a njetopyr w seklowatym zlětu sej łóji muški. (Zalěski)


Přełožki[wobdźěłać]

meander, wind, twist

]] [[:en:meander, wind, twist

(en)]]