symbolizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

symbolizować

symbolizować (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. symbolizuju symbolizujemoj symbolizujemy
2. symbolizuješ symbolizujetej (-taj) symbolizujeće
3. symbolizuje symbolizujetej symbolizuja (symbolizuju)
aspekt ip
transgresiw symbolizujo, symbolizujcy, symbolizowawši
prezensowy particip symbolizowacy
preteritowy particip symbolizowany
ł-forma symbolizował, symbolizowała, symbolizowało,
dual: symbolizowałoj, plural: symbolizowali (symbolizowałe)
werbalny substantiw symbolizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. symbolizowach symbolizowachmoj symbolizowachmy
2. symbolizowaše symbolizowaštej symbolizowašće
3. symbolizowaše symbolizowaštej symbolizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. symbolizujmoj symbolizujmy
2. symbolizuj symbolizujtej (-taj) symbolizujće
3. symbolizuj, njech symbolizuje symbolizujtej (-taj) njech symbolizuja (symbolizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: sym-bo-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: sɨmbɔlizou̯ač

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne symbolizowaše je 3x dokładźene, symbolizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] symbolisce předstajić

Přikłady:

[1] Zo pak bychu so tež poslednje złe mocy zymy wuhnali a puć do rjaneho nalěća wotewrił, so w džělach Łužicy hižo z dawnych časow we Wałpornej nocy chodojty pala, symbolizowace smjerć a zymu. (Rozhlad 1993)
Zhromadne dźěło Narodneje rady, Domowiny a Narodneho wuběrka w Praze, kotraž symbolizowaše jednotu serbskeho narodneho hibanja na zakładźe programa Narodneje rady, poněčim wosłabny, doniž so cyle njeskónči. (Rozhlad 1993)
Njedźiwajo na to zaměrja so wón na jednu wažnu temu - na wzajomne serbskočěske styki, jara płódne za "wobej narodaj, kotrež symbolizuje „kralowska dróha”, w 'zašłosći hłowny wobchadny zwisk mjez Prahu a Łužicu. (Rozhlad 1992)
A jenož jedne zbywace lipowe łopješko symbolizuje posledni kusk serbskosće. (Rozhlad 1992)
Ale njemóže jimaj symbolizować paradiz, dokelž ćopłota a měr jenož wonkownje eksistujetej. (Rozhlad 1999)
Na kóncu chcył hišće wuzběhnyć sylneho zběharja (čłona Smjerdźečanskeje rejowanskeje skupiny Sylwija Matika), kiž je so woprawdźe napinał při "wotrumowanju" rejowarkow, kotrež symbolizowachu lěsne štomy. (Rozhlad 1999)
Zwjercha pak symbolizuje Edmundej paradiz, ale wukónc no- wele nam pokazuje, zo woprawdźity paradiz njemóže měnjeny być. (Rozhlad 1999)
Po februarskim politiskim přewróće 1948 w Čěskej, ale tež hižo do toho běchmy dźeń a bóle konfrontowani z nowymi towaršnostnymi idejemi: Sowjetski Zwjazkwuswobodźer Łužiskich Serbow - symbolizowaše nam tehdy puć runoprawosće a runohódnoty małych a wulkich narodow. (Rozhlad 1996)
Lajske dźiwadło ma za njeho swoju funkciju, dokelž móže hrajer w nim čłowjesku ,,nachilnosć k „napodobnjowanju” zwuraznić a swoje žiwjenje 'hódnje symbolizować. (Rozhlad 1996)
Kak daloko smy my wšitcy hišće wot trěbneho wěcywustojneho hódnoćenja zdaleni, njech pokazuje sćěhowacy detail: Manfred Laduš, kotrehož sej recensent hewak dla jeho znajomosćow w serbskich kulturnych stawiznach waži, piše w zwisku z woponami na hrodźe w Sprjewjach: ,,Wopony symbolizuja ratarstwo, rybarstwo a lěsnistwo jako jónu dominowace hałžki hospodarstwa. (Rozhlad 1996)
To same drje płaći tež za předmjet stawizny, kiž ležeše w rukach Rudolfa Jenča a doktora Hermana Šlecy: Njech mjena kaž swjataj Cyril a Metod, kral Miliduch a markhrabja Gero symbolizuja historiski třiróžk, w kotrymž so duchownje pohibowachmy. (Rozhlad 1996)
Hdyž zasłyšitaj lěkar abo za nasyćenje ludnosće zamołwity hospodar słowo morchej, widźitaj před sobu pismiki A, B a C a wšelake kombinacije pismikow z ličbami; symbolizowace po miligramach wažace witaminy a mineralije, tute supermałe maćizny z kolosalnymi wuskutkami. (Krawc)
W hornim dźělu wopona pak je polo z jednorymi dypkami wupjelnjene, štož symbolizuje žołtu resp. (Rozhlad 1990)
Po Jeruzalemskim talmudźe stwori bóh čłowjeka we wonych třoch barbach, z čimž so tři schodźenki čłowjeskeho byća symbolizuja. (Čornakec)
Čerwjene symbolizuje dušu, kotrejež sydło je w kreji. (Čornakec)
Na tajke wašnje wobdźěli so Jan Skala při narodninach Rodła (Radło) - znamješka, kiž symbolizowaše zwjazanosć Polakow w Němskej ze swojej wótčinu Pólskej. (Rozhlad 1995)
Hodźijska cyrkej wosrjedź stareje wsy, na wyšinje sewjernje hrodźišća, na druhim boku rěčki, symbolizuje dźensa tohorunja prastary pomnik wjesnych stawiznow. (Rozhlad 1995)
W nowym romanje symbolizuje Krabat princip \'\'rozumnosće\'\' a Reiß „berg princip” ženje dosć a přecowjac”. (Rozhlad 1994)
Wjerćata drjewjana tarć sćělesni słónco abo měsačk, symbolizujo tak dźeń a nóc. (Rozhlad 1994)
Wužiwane konkreta słuža symbolizowanju apokalyptiskeho ruma, w kotrymž je zwisk mjez signifikantom a signifikatom (t. (Rozhlad 2000)
W lěće 1989 nastata hudźba symbolizuje kompozitoriski program wažneho zastupjerja serielneje hudźby ze swojoraznym konceptom \x84pućowaceho zwuka". (Rozhlad 2001)


Přełožki[wobdźěłać]