trochować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

trochować

trochować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. trochuju trochujemoj trochujemy
2. trochuješ trochujetej (-taj) trochujeće
3. trochuje trochujetej trochuja (trochuju)
aspekt ip
transgresiw trochujo, trochujcy, trochowawši
prezensowy particip trochowacy
preteritowy particip trochowany
ł-forma trochował, trochowała, trochowało,
dual: trochowałoj, plural: trochowali (trochowałe)
werbalny substantiw trochowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. trochowach trochowachmoj trochowachmy
2. trochowaše trochowaštej trochowašće
3. trochowaše trochowaštej trochowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. trochujmoj trochujmy
2. trochuj trochujtej (-taj) trochujće
3. trochuj, njech trochuje trochujtej (-taj) njech trochuja (trochuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: tro-cho-wać

Wurjekowanje

IPA: tʀɔʦhou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne trochowaše je 2x dokładźene, trochowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] powobličić; powobličeć; taksować; taksěrować; wotšacować; šacować

Přikłady:

[1] Na tutym zakładźe móže so jeničce trochować, zo je stajnje někak 150 šulerjow w Čěskej přebywało. (Rozhlad 1993)
Po internych trochowanjach SMAD by so w nazymje 1946 80 do 85 wuchodoněmskeje ludnosće za zapadny žiwjenski model rozsudźiło. (Rozhlad 1992)
Kajki ma wizěr być, to je za mnje přeco hišće hódančko, njemóžu prawje zdalenosć trochować (A. Nawka)
Tute ličby wězo njejsu punktualne, to su trochowane ličby. (Rozhlad 1998)
Trěbne ličby Serbow w Drježdźanach a wokolinje wobstara jemu spočatk lěta 1848 Pfuhl, kotryž je zdźěla trochowaše, zdźěla sej je chodźo po wsach nazběra. (Rozhlad 1998)
Ličba přisłušnikow narodnych mjeńši- now trochuje so na znajmjeńša 100 milionow. (Rozhlad 1994)
Wobkedźbujo wšo to hodźa so slědowace trochowane ličby Serbow po wuznaću za narodnostnje měšane kónčiny Łužicy jako tuchwilny rezultat zastupować: - W delnjołužiskich wsach bydli přibližnje - W delnjołužiskich městach niže 10000 wobydlerjow bydli přibližnje 224o Serbow - Na wsach łužiskeje hole, to rěka Bělkowskeho a Gródkowskeho wokrjesa kaž tež ewangelskeho dźěla Wojerowskeho wokrjesa, přibližnje Na wsach ewangelskeho dźěla stareje sakskeje Hornjeje Łužicy bydli přibližnje W katolskich wsach Hornjeje Łužicy bydli přibližnje W městach mjez 10000 a 50000 wobydlerjemi bydli přibližnje We Wojerecach bydli přibližnje W Choćebuzu bydli přibližnje I342oSerbow 5 970 Serbow 15 ooo Serbow 3 590 Serbow 755 Serbow 615 Serbow Cyłkownje 48050 Serbow Dokelž so jenož wo statistiske powobličenje jedna, je na městnje, tuchwilu wo 45 ooo hač do 50000 Serbach w Hornjej a Delnjej Łužicy rěčeć. (Rozhlad 1990)
We wobwodnym měsće Choćebuz a we wšitkich dwurěčnych wokrjesnych městach Černik scyła jenož trochował. (Rozhlad 1990)
Mamy z rjada empiriskich slědźenjow a fundowanych trochowanjow móžnosć, naše aktualne wuslědki přirunować z datami, kiž su so w zašłosći nazběrali (tab. (Rozhlad 1990)
Wuskutki toho so jewja drastisce kaž we wšěch datach wo informatorach młódšich hač 36 lět tak tež w našim trochowanju wo ličbje serbsce rěčacych w lěće 2010. (Rozhlad 1990)
Njewěm tež, hač běchmy w zašłosći wuraznje wobmjezowani přez kruty werdikt, město sto tysac njesměć trochować na jednu hinašu, tež nišu ličbu Serbow. (Rozhlad 1990)
Dalše wobmjezowanje: Wobkedźbujemy tule jenož wuslědki nastupajo wsy a městačka, nic pak wokrjesne města, w kotrychž je Černik jenož trochował. (Rozhlad 1991)
Bjezdźěłnych trochuje so na něhdźe 3 miliony ludźi. (Rozhlad 1991)
Chilam so skerje k trochowanju 750 - 800 šulerjow. (Rozhlad 1995)
K zakitowanju Melicharoweho trochowanja pak je trjeba wuwjesć, zo njepoćahuje so jenož na sewjernu Čěsku, ale tež na Prahu. (Rozhlad 1995)
Dopisam bjez datuma je so datum póstoweho kołka \x96 dalokož wučitać \x96 z přispomnjenjom \x84kołk" přidał; druhdy je so spytało, wobsah někotrych dopisow přirunujo, lěto, zrědka tež měsac z přispomnjenjom \x84prawdźepodobnje" trochować. (Brankačk)
Po njereprezentatiwnym trochowanju je snano 5 wobsaha wšěch lětnikow zwjazane z Delnjej Łužicu a 2 tekstow stej w delnjoserbskej rěči6. (Rozhlad 2000)
Lědma zamóžeš trochować, kak tołste murje woprawdźe su. (Rozhlad 2000)
Podźěl serbskich spowědnych wotpowěduje podźělej serbskich wosadnych kaž je jón l876 trochował dołholětny Hodźijski kantor Pětr Liška. (Rozhlad 1997)
Na 1 500 hosći so trochuje, mjez nima tež prominentni z Drježdźan. (Rozhlad 1997)
W poslednich tydźenjach wójny zniči so Serbski dom, kotrehož hódnota so 1937 na znajmjeńša poł milliona hriwnow trochowaše. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

estimate

]] [[:en:estimate

(en)]]