wotmolować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotmolować

wotmolować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotmoluju wotmolujemoj wotmolujemy
2. wotmoluješ wotmolujetej (-taj) wotmolujeće
3. wotmoluje wotmolujetej (-taj) wotmoluja (wotmoluju)


aspekt p/ip
transgresiw wotmolujo, wotmolujcy, wotmolowawši
prezensowy particip wotmolowacy
preteritowy particip wotmolowany
ł-forma wotmolował, wotmolowała, wotmolowało,
dual: wotmolowałoj, plural: wotmolowali (wotmolowałe)
werbalny substantiw wotmolowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wotmolowach wotmolowachmoj wotmolowachmy
2. wotmolowa(še) wotmolowaštej wotmolowašće
3. wotmolowa(še) wotmolowaštej wotmolowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wotmolujmoj wotmolujmy
2. wotmoluj wotmolujtej (-taj) wotmolujće
3. wotmoluj, njech wotmoluje wotmolujtej (-taj) njech wotmoluja (wotmoluju)Ortografija

Dźělenje słowow: wot-mo-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtmɔlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotmolowaše je 0x dokładźene, wotmolowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zwobraznić; zwobraznjeć; zwobraznjować; zwobrazować; wobrazować

Přikłady:

[1] Dokelž pak knježe lubosće njebywaju njesebićiwe, rozsudźi so car, wobdarjeneho rysowarja pósłać za Kawkaz, zo by jemu tam wotmolował nowonabyte krajiny. (Njechorński)
Ale ja wam tule popowědam wo tym, kak su serbscy tworjacy wuměłcy šli na twarnišćo, zo bychu tamle zeznali a wotmolowali žiwjenje na tym wulkim dźěłanišću. (Njechorński)
Sy štomy wotmolował, wodu, něšto kamjeni, zo by so Aleksander z wjesołosću wobwěsnył nad telko bohatstwom w nowym swěće kralestwa. (Koch)
Wotwobroćich so wot škleńčaneho woka a dopomnich so na žołtu fotografiju, na kotrejž triglawske wupućowanje na čěski gymnazij wotmolowane, wot podobneho muža w pozadku, kotrehož sćin na diletantiske wašnje sobu na wobraz 67 padnył. (Koch)
Jan chcyše hišće wědźeć, hač ma w samsnej knize wotmolowana žona, kotraž so runje tak wočinjeć hodźeše, tež něhdźe někajku dušu schowanu. (Koch)
Ći jedni chwalachu sej papjeru Casnika, druzy sej powědachu, zo je stary ,Bramborski Casnik` lěpši był, a jedna ze žonow wědźeše zhorda rozprawjeć, zo je hižo raz w >>Casniku<< wotmolowana była, při syčomłóćawje. (Koch)
Hač njeby so tež tam - kaž na tych měsačnych stronach - městno z informacijami k wotmolowanemu wobrazej napjelnić móhło? (Rozhlad 1993)
Něhdy druhe połodnje wón k woß semjanej na wobjed proscheny, a jako ß jeho tón woprascha, hacž ß ß hdyž ma tu wjele zusych hoscźow sa blidom, do wobjeda s nimi pomodlicź, jemu Woltersdorf wotmolwi: ,,Na to wam njewěm nicžo lěpsche wotmolwicź, dyžli tole: ja pomnju, so ß něhdźe w Pomorskej w jenej burskej jstwje wobras wohladał, na kotrymž -- 133 -- běschtaj woł a woß sa kortom stejo wotmolowanaj, niže njeju pak tajkele hróncžko podpiß Schtóž sa blido ß wuß Sso pomodlicź pak njesechze, Schtóž ß ławu wopuschcźi, "A Bohu žad' dźak njepraji, 'Tón njewě, schto ß pschisteji, Je hórschi, hacž tej skocźecźi. (Sykora)
Wón wšak móže potom jónu moju chěžu wotmolować, ja jemu tež dźesać markow za to dam. (Brězan)
Ale weto by dejalo možno bys, až ten cytař, kotaryž wšykne tsi rěcy možo, wěcej wo wotmolowanem objekse zgonijo ako ten, kenž jano jadnu, tu nimsku rěc rozmějo. (Rozhlad 1998)
Wěsće wy, što je na nim wotmolowane? (Krawc)
Wam wotmoluju, kaž to z pjerom dokonjam: Za Marju dotal mysličku nož pohonjam srjedź spomnjenjow, a přez zańdźenosć duch mój roji. (Ćišinski)
Tam styskaše pak so jemu žałostnje, a wón da sebi tu sotru wotmolować a pójsny jeje znamjo na swoje konjencowe durje a běše kóždy raz wjesoły, hdyž do konjenca dźěše a zrudny, hdyž z konjenca dzěše. (Nedo)
Cyły dźeń je tam w lěću tajke swětło, zo njetrjeba moler sej lazury a komplementarne kontrasty hakle wumyslić, ale trjeba jenož wotmolować štož widźi. (Rozhlad 1991)
Rjane w polnym zmysle słowa wone su, wotmolowane přirodźe abo fantaziji, a wóčko namaka w nich swoje wokřeće. (Rozhlad 1991)
Swjatych potajkim dyrbiš na sebi wotmolować. (Katolski Posoł 1914)
Z wulkeje ličby němskich požčonkow, kiž w starych słownikach zwjetša abo zasadnje faluja, mjenuju: brach, byrgle, tofle, zamordować, wotmolować. (Rozhlad 1992)
Derje, až su ilustracije z wuwzesim titulne go wobraza jano carno-běłe wotmolowane. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]

paint, depict

]] [[:en:paint, depict

(en)]]