zwjazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zwjazować

zwjazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zwjazuju zwjazujemoj zwjazujemy
2. zwjazuješ zwjazujetej (-taj) zwjazujeće
3. zwjazuje zwjazujetej zwjazuja (zwjazuju)
aspekt ip
transgresiw zwjazujo, zwjazujcy, zwjazowawši
prezensowy particip zwjazowacy
preteritowy particip zwjazowany
ł-forma zwjazował, zwjazowała, zwjazowało,
dual: zwjazowałoj, plural: zwjazowali (zwjazowałe)
werbalny substantiw zwjazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zwjazowach zwjazowachmoj zwjazowachmy
2. zwjazowaše zwjazowaštej zwjazowašće
3. zwjazowaše zwjazowaštej zwjazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zwjazujmoj zwjazujmy
2. zwjazuj zwjazujtej (-taj) zwjazujće
3. zwjazuj, njech zwjazuje zwjazujtej (-taj) njech zwjazuja (zwjazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zwja-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯ʲazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwjazowaše je 14x dokładźene, zwjazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wjazać; zwjazać; splesć; spletować; zjednoćić; zjednoćeć

Přikłady:

[1] Tež poslednja železnica, kotraž Pólsku a nawječornu Rusku z Pětro- hrodom zwjazowaše, budźe nětk bórzy we němskich rukach. (Katolski Posoł 1915)
To su te asterki a naliki, na kotrež tak rad hladaš a je do kwěćela zwjazuješ a we jstwi do kuta za blidom swjatej Marcy staješ. (Katolski Posoł 1915)
To je jenička železnica, kiž Rusku z wječornym swětom zwjazuje, hdyž je přistaw Archangelsk zamjerznjeny. (Katolski Posoł 1915)
Dotal je so dowobarała pod zamołwjenjom, zo swojim přećelam najlěpje pomha, hdyž swojich wojakow na italsko-awstriskich mjezach dźerži a tam po móžnosći sylne awstriske wójska zwjazuje. (Katolski Posoł 1915)
najwjetši čas, zo so Michała Nawkowe narodne skutkowanje znajmjeńša w tutej zwjazowacej formje předstaji. (Rozhlad 1998)
Snano njejsu to runjewon delnjoserbšćinu 'wobohaćace wobroty, ale podšmórnja čim bóle awtentiskosć, wo kotruž so Heinrichowa w kóždym ze swojich prinoškow prócuje, hdyž kładźe akcent na ertnosć, jako zwjazowacy element k rěčacym. (Rozhlad 1998)
Přeco pak zwjazuje 'motiwy z kultiwěrowanej typografiju. (Rozhlad 1998)
Tale jara starosćiwje z biobibliografiskich datow a dwurěčnych tekstow zestajena chrestomatija so nic jenož jako nimoměry praktiska za njeposrědni přistup do serbskeho pismowstwa wupokaza, ale wona swědči tež wo wosobinje Lorenca, w kotrejž so dokładnosć myslenja z runjewon njewobmjezowanej fantaziju k (nažel rědkej) kombinaciji zwjazujetej "(jedyn nazorny lyriski přikład: ,,Na rjanej molowanej njedźeli, '1978). (Rozhlad 1998)
Z nimi zhubi so nam tež te jeničke, štož nas hišće z našimi lubymi zwjazowaše. (Katolski Posoł 1917)
Tónle muž je sebi za nadawk sčinił, zo by wšitkich němskich katolikow we wukraju wužšo zwjazował a wosebje za jich nabožne potrjeby so postarał. (Katolski Posoł 1917)
Njech nadobna horliwosć, kotraž prjedy wšitke křesćanske narody k tak wulkim skutkam a woporam zwjazowaše, jich bórzy po wójnje zas w bratrowskej přezjenosći hromadu dowjedźe na tymle wažnym polu cyrkwje, hdźež maja žně přichoda zrawić. (Katolski Posoł 1917)
Kóždy zrozymi, zo tajka wzajomnosć, tajke stajne zhromadne žiwjenjo wojakow z duchownym nutrnje zwjazuje. (Katolski Posoł 1917)
Tajke słanjo je runje won dobre, dokelž domiznu z frontu zwjazuje (Katolski Posoł 1917)
Skónčnje pak tež časte a dźakowne spominanjo na njeboh nana a mać, prjedownikow a prjedownicy, krejnych přiwuznych, kmótry a wšěch, kotřiž k našej swójbje a přećelstwu słušachu, wučerjow a kubłowarjow, dobroćelow a pomocnikow, zwjazki lubosće, přiwisnosće dźeń a wužšo mjez zawostajenymi a wotemrětymi, dale a wěsćišo zwjazuja. (Katolski Posoł 1917)
Tak nam runje tónle dźeń chudych dušow tak prawje jasnje před woči staja, kak spomožne je za wotemrětych so modlić, kak nas tuta modlitwa dźeń a krućišo zwjazuje z wobydlerjemi tamnoho druhoho swěta, kak smy my wšitcy sobustawy jeničkoho wulkoho zjednoćeństwa, kak smy wšitcy dźěći jenoho Wótca, kiž je w njebjesach, bratřa jenoho Wumožnika, Jězusa, Syna Božoho, kak smy stowaršeni do jeneje wulkeje swójby, w kotrejž wšitkich zjednoća Duch Swjaty ze swojej hnadu a lubosću. (Katolski Posoł 1917)
Mjez druhim budźe so spěwać cyklus Kocorowych spěwow ze zwjazowacym tekstom wot knjeza Fiedlerja a z přewodom orchestra, kotryž wojerski połk w Kamjencu wuwjedźe. (Katolski Posoł 1913)
Hdyž kalk a pěsk kamjenje a cyhele zwjazujetej, tak dołho twar stoji a murja njechabła. (Katolski Posoł 1913)
Wona zwjazuje wosadu, tam kćěja pócćiwosće. (Katolski Posoł 1913)
Bjez wuběranja hólcy zwjazuja, hač ćežke kłosy su, hač hłuche (Ćišinski)
Ow twaro bohabójnosće a žiwej wěry, taj stołpaj narodow ty kruće zwjazuj (Ćišinski)
Prěni króć nałožuje awtor tu (na z yma) elementarny wurazowy srědk literarnowuměłskeho rjemjesła, dialog, husto samo bjez zwjazowaceho awtorskeho komentara. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]

untie, loose, release

]] [[:en:untie, loose, release

(en)]]