Strony z najmjenje wersijemi

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Slědowace daty su z pufrowaka a buchu 16. oktobra 2019, 15:15 posledni raz zaktualizowane. Maksimalnje 5.000 wuslědkow w pufrowaku k dispoziciji steji.

Deleka so do 50 wuslědkow we wobłuku 1 hač do 50 pokazuje.

(předchadnych 50 | přichodnych 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) pokazać

 1. wurubjować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 2. dźiwočinjerka‏‎ (1 wobdźěłanje)
 3. pojimować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 4. překałować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 5. hitarać‏‎ (1 wobdźěłanje)
 6. zahnězdźować so‏‎ (1 wobdźěłanje)
 7. wopřimować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 8. zapřimować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 9. pulsěrować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 10. wuchwalować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 11. fokusować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 12. wobtykować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 13. dźěrkawosć‏‎ (1 wobdźěłanje)
 14. wobmurjować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 15. pleděrować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 16. sněhować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 17. přižołmjować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 18. dźeržadny‏‎ (1 wobdźěłanje)
 19. spodobnjować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 20. hajcać‏‎ (1 wobdźěłanje)
 21. přilětować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 22. stagněrować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 23. kandidować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 24. dźewjećmužstwo‏‎ (1 wobdźěłanje)
 25. zlětny‏‎ (1 wobdźěłanje)
 26. předinformować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 27. dźělbjernistwo‏‎ (1 wobdźěłanje)
 28. suspendować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 29. paginěrować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 30. přepójšować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 31. hrymzlk‏‎ (1 wobdźěłanje)
 32. infiltrěrować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 33. kultiwěrować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 34. smilować so‏‎ (1 wobdźěłanje)
 35. lektorizować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 36. krosnować so‏‎ (1 wobdźěłanje)
 37. moderować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 38. sankować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 39. dźěžčička‏‎ (1 wobdźěłanje)
 40. glorifikować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 41. wotćišćować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 42. rozkidować sej‏‎ (1 wobdźěłanje)
 43. pučować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 44. wotlódnjować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 45. rozšmjatować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 46. přiwarjować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 47. dujkać‏‎ (1 wobdźěłanje)
 48. wobwjazować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 49. skonstruować‏‎ (1 wobdźěłanje)
 50. dźewjatka‏‎ (1 wobdźěłanje)

(předchadnych 50 | přichodnych 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) pokazać