korigować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

korigować

korigować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. koriguju korigujemoj korigujemy
2. koriguješ korigujetej (-taj) korigujeće
3. koriguje korigujetej koriguja (koriguju)
aspekt ip
transgresiw korigujo, korigujcy, korigowawši
prezensowy particip korigowacy
preteritowy particip korigowany
ł-forma korigował, korigowała, korigowało,
dual: korigowałoj, plural: korigowali (korigowałe)
werbalny substantiw korigowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. korigowach korigowachmoj korigowachmy
2. korigowaše korigowaštej korigowašće
3. korigowaše korigowaštej korigowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. korigujmoj korigujmy
2. koriguj korigujtej (-taj) korigujće
3. koriguj, njech koriguje korigujtej (-taj) njech koriguja (koriguju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-ri-go-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔʀigou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne korigowaše je 4x dokładźene, korigowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] porjedźić; porjedźeć; porjedźować; poprawić; poprawjeć; naprawić; naprawjeć; skorigować; woprawić; woprawjeć

Přikłady:

[1] Znowa so pokaza, zo je Muka pak dalše, nam dotal njeznate žórło wužiwać móhł abo zo je tekst sam korigował. (Zejler)
Tekst našeho žórła koresponduje z Mukowym hač na jedyn wers, kiz je wudawaćel prawdźepodobnje korigował: [[[štyrjoch|4]]] rězaju mje k meji. (Zejler)
W tutym wudaću wozjewjena wersija bu w tym nastupanju korigowana, zo so přija 3. (Zejler)
Tu pokaza so falowaca praksa Kocora a njemóžnosć, so korigować přez słyšenje swójskeho (instrumentalneho) dźěła a z tym swójski instrumentaciski stil namakać. (Rozhlad 1993)
Wušej togo mogu kontakt mjazy Domowinu a >>Prolužu<< doněnta na listowej rowninje až do zachopjeńka lěta I9 50 dopokazas- I 5 W tom nastupanj u musym zwěsćenje dr- Wolfa Oschliesa korigowas, až jo se w lěse I947 tejerownosći sorabistiski zwězk >>Prołuž<< pšez noc likwidował<< I6- Na koncu mojich wuwjeźenjow na to orientuju, až musymy rowno źěnsa gaž mamy w Bramborskej, w Chosebuzu a w Frankfurš nowej uniwersiše wšykne možnosći głownje teke za abiturientow a absolwentow našogo dolnoserbskego gymnazija wužywa za studium a za źěłabnosć Serbow w Polskej rowno tak ako za zmakanj z polskimi studentami. (Rozhlad 1993)
Wona strona je drje so potom korigowana hišće raz ćišćała, tola dźěl Rozhladow mjeztym hižo pola swojich čitarjow. (Rozhlad 1993)
A z nim koriguje so zaćišć, zo smy muzealny ludźik a bjez přichoda. (Rozhlad 1993)
Tu rozprawjene dožiwjenja z časa wot 1967 do 1976, w kotrymž sym jako wědomostny sekretar Instituta z Nowotnym na specifiske wašnje hromadźe dźěłał, njechaja žadyn stawizniski wobraz korigować. (Rozhlad 1992)
Luźe w Dolnej Łužycy sami teke wjele njecynje, aby měnjenje jich bratšow a sotšow korigowali. (Rozhlad 1992)
Koch, w srjedźiznje žiwjenja, konwertěruje, sebje koriguje: ,,Přibližil je so wulki čas zdźerženjow, čas najwšelakorišich wobchowanjow: wobchowanja měra, žiwjenja, swěta, wobswěta, jeho hižo ličomnych formow a družinow. (Rozhlad 1992)
Take słowa bole, take słowa samo wutšobu zadušyju, tak až zewšym njamožoš wotegronis, dokulaž posuźenje zda se tebje końcne, njepowalne, njekorigujobne. (Rozhlad 1992)
Wot drobnych modernizacijow, dźiwajo na nětčiši prawopis, wothladajo njejsym trjebał přisamym ničo korigować na preciznosći a rjanosći serbšćiny tutoho njewšědnje awtodidaktisce kubłaneho jedno-reho, njezlemjomneho a njesebičneho narodneho prócowarja. (Rozhlad 1999)
Napismo z prawopisnymi zmylkami wjace wupraja hač korigowane. (Rozhlad 1999)
Hłowny wotrjad a Domowina to samo podpěrowaštej, ale serbskej redakciji VWV so zasakle wobaraštej8, serbscy studenća a druzy tohorunja, doniž Fred Oel\ tutón rozsud njekorigowaše. (Rozhlad 1999)
Tos ten tekst jo Muka korigował jano na dwěma městnoma, a to w tsesej štucce. (Rozhlad 1999)
Namaka-li komponist w žórłach notaciske zmylki, tute zwuporjedźa: - koriguje wopačnu taktowu družinu (město 44 34) - je-li w žórle melodija w dwěmaj taktowymaj družinomaj notěrowana, zapisa ju w jednej - hłós z ludu ma w jednym takće hinašu taktowu družinu - Krawc koriguje Wězo přewza tež melodije z taktowymi změnami do swojeho repertoira. (Rozhlad 1999)
Nadeńdźe-li komponist za ludowy spěw njetypiski zynk abo jednotliwe noty, kotrež so do natwara njehodźa, tak tute koriguje. (Rozhlad 1999)
Tež hewak namakaja so mjez rukopisom a ćišćom składnostnje wotchilenja, kotrež pokazuja na to, zoje so komponist w tutym abo tamnym padźe tež přeco zaso z hižo tworjenym rozestajal, korigował abo znowawobdźěłał. (Rozhlad 1998)
Knižka ,,Mjenje zmylkow je jenož mały 'pisomny doku- ment jeho plěća a porjeńšowanja serbšćiny; te ertne pokiwy pyskej a pjeru a te dźensa hižo jako Nawkowe njespóznajomne polěpšowanja a korigowanja serbšćiny w knihach a periodikach njehodźa so rozpisać, ani zličić. (Rozhlad 1998)
Je njeprawe měnjenja korigował a nowe, njeznate informacije dodawał. (Rozhlad 1998)
Mamy tež na to pokazać, zo su so z městnami wěste deficity do 1989 w stawiznopisu spóznali, kiž pak móža a smědźa so hakle dźensa korigować. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]